Ephone: Antipiratbyrån får rätt att rota i varenda dator

Internetleverantören Ephone har inte bestämt sig för om de ska överklaga tingsrättens dom, som tvingar dem att lämna ut en kunds identitet till fem bokförlag.

Bolagets vd Bo Wigstrand oroar sig för att de principer som fastslås av tingsrätten kan få långtgående följder:

Domen ger Antipiratbyrån rätt att gå in och rota i varenda dator på nätet, säger bolagets vd.

[…]

Alla datorer som är uppkopplade mot internet har minst 27 stycken bilder eller andra upphovsrättskyddade filer. Bara Windows innehåller så många upphovsrättskyddade filer. Så den här domen är så bakvänd att jag inte vet vad jag ska säga, säger bolagets vd Bo Wigstrand.

Nu är jag i och för sig tveksam till den tolkningen. Ipred-lagen tar sikte på tillgängliggörande och otillåten nedladdning. Det är inte förbjudet att ha upphovsrättsskyddat material på en dator som är ansluten till internet, såvida det inte ligger i en katalog som görs tillgänglig för andra.

Möjligen skulle den som använder ett system för fjärråtkomst kunna få sin identitet röjd om inloggningsuppgifterna blir allmänt kända.

Rätta mig gärna om jag har fel. Analyser i kommentarsfältet välkomnas.

En rolig detalj är att Ephone låter hemsidebesökarna rösta om huruvida bolaget ska överklaga domen. En stor blå knapp finns överst på Ephones hemsida för den som vill ge input.

Advertisements

6 thoughts on “Ephone: Antipiratbyrån får rätt att rota i varenda dator

 1. Det här är ingen analys men nu var det väl så att det var en lösenordsskyddad maskin som målet gällde?
  Map att antipiratbyrån berett sig tillträde till densamma så borde det vara fritt fram för dom i framtiden att skaffa sig tillträde till fler och rota runt.
  Skulle dom exvis till äventyrs knäcka min server så skulle dom hitta en massa filer som jag rippat från mina cdskivor.
  Jag kan inte se någon tekniskt skillnad mellan min maskin och den i målet. Upphovsrättsskyddat material är det ju båda fall. Samma skydd gäller ju i båda fall. Jag ger ju naturligtvis ut ett konto till mina familjemedlemmar för mail, shell etc. en enda liten miss i form av rättighetsförändring i mitt auktorisationsförfarande gör de filerna tillgänliga, så, ja, det blir imo tekniskt omöjligt (för dyrt i fråga om mantimmar man måste lägga ner för att säkra upp) att hosta över huvud taget utan att riskera att utsättas för denna typ av åtal.

 2. Ur domen:
  Även om det i förevarande fall har krävts inloggningsuppgifter för att komma åt filerna på FTP-servern är inte den omständigheten, enligt tingsrättens mening, avgörande för om verken varit tillgängliga för allmänheten. Kravet på inloggningsuppgifter minskar naturligtvis den krets som har tillgång till FTP-servern. Det finns ingen utredning om hur stor den kretsen är. Ljudboksförlagens utredning visar att det fanns en stor mängd ljudböcker på servern. Detta talar för att det också fanns många “kunder” som hade tillgång till inloggningsuppgifter. Med hänsyn till att syftet med informationsföreläggande är att erbjuda ett “förprocessuellt” verktyg bör kravet på att verket skall vara tillgängligt för allmänheten inte sättas alltför högt. Tingsrätten finner därför att det i varje fall finns sannolika skäl för att verken enligt bilaga 1 gjorts tillgängliga för allmänheten.

  Tingsrätten antar genom sitt ordval (“kunder”) utan bevis att servern drivs kommersiellt. Man har ingen aning om kretsen är sluten eller inte, men eftersom samlingen filer enligt skärmdumparna är stor antar man att servern måste vara tillgänglig för allmänheten trots att det saknas bevis för det. Sug på den logiken! Eftersom lagen bara är ett förprocessuellt verktyg anges beviskraven vara låga.

  Här är hela proportionalitetsbedömningen vad privatpersonen anbelangar:
  “Det kan inte rimligen innebära någon större olägenhet för abonnenten att medverka i den utredning som Ljudboksförlagen önskar göra för att tillvarata sin rätt.”

  Ingenting om att uppgifterna möjliggör kartläggning av partens andra förehavanden på internet och bedömning av den integritetskränkningen, etc.

  Hela fallet är vad jag förstår baserat på bevisning i form av skärmdumpar och uppgifter som kommer från en person som själv alldeles nyligen laddat upp material till servern i fråga. Är det inte rimligt att tingsrätten tar reda på hur bevismaterialet tagits fram för att kunna värdera dess tillförlitlighet? Det har även funnits uppgifter som pekar på att inloggning till servern endast kunde ske från vissa specifika IP-adresser, vilket även det påverkar resonemanget om huruvida det var en sluten grupp användare eller ej.

 3. Nja, det är inget brott att ha upphovsrättsskyddat material på sin dator. Det dåliga med IPRED är att det inte behöver bevisas att en laddat upp eller ned något material; det viktiga i lagen är att det ska vara “sannolikt”. IMO är skärmdumpar inte alls tillräckligt för att ens göra det “sannolikt” att vad skärmdumparna visar skett.

  Nå, poängen: om domen står sig kommer skärmdumpar i framtiden anses räcka för att få ut uppgifter bakom IP-numren.

 4. Men servern hos ephoen var ju en lösenordsskyddad privat server. Det är ju verkligen inte tillgängliggörande så som ipred skrevs.

 5. “Rätta mig gärna om jag har fel.”

  Jag skulle vilja hävda att om domen står sig, innebär det att varenda dator ansluten till Internet kan användas för att tilltvinga sig ett informationsföreläggande enligt IPRED. Är den ansluten till Internet, har man ju möjlighet att kommunicera med den och i stort sett varenda dator innehåller fler än 27 filer som skyddas av upphovsrätten. Hacka datorn och informationsförläggandet är ditt. Eller förfalska en skärmdump där det ser ut som om du kommunicerar med den… eller någon annan dator – det är inte så noga (skärmdumparna i det ifrågavarande fallet visar inte på en uppkoppling mot den aktuella servern utan mot APB’s lokala FTP-server).

  Vi får ordna en insamling till Ephone, så att de känner att de har råd att överklaga den här viktiga domen. En hundring på man (eller kvinna) kan vi väl skicka?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s