Vad är Stockholmsprogrammet?

Stockholmsprogrammet väcker allt fler bloggares uppmärksamhet. Detta femårsprogram för EU:s rättsliga samarbete omfattar allt från migration till internetreglering.

Till grund för projektet ligger kommissionens meddelande KOM(2009) 262. Trots mycket Googlande hittar jag inte den svenska versionen av meddelandet på nätet, så jag lägger upp dokumentet på min blogg som en pdf och hoppas att EU-kommissionen inte stämmer mig för upphovsrättsintrång. En engelsk version finns på kommissionens webbplats.

För den som inte orkar läsa hela dokumentet klipper jag in de delar som är av störst intresse – åtminstone för den krets som läser min blogg:

Avsnitt 2.3, som börjar på sid 9, handlar om skydd av personuppgifter och privatliv:

2.3. Skydd av personuppgifter och privatliv
EU står inför flera svåra uppgifter kopplade till det ökade utbytet av personuppgifter och
skyddet av den enskildes privatliv. Både skyddet av personuppgifter och av privatlivet är
inskrivna i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Ett mer heltäckande system behöver inrättas för att skydda enskilda i dessa avseenden. EU bör
därför enas om en förnyad gemensam ansats för att skydda personuppgifter, både internt och i
förbindelserna med länder utanför unionen. Samtidigt behöver EU reglera villkoren för när
offentliga myndigheter, där så krävs och som ett led i sin myndighetsövning, får begränsa
tillämpningen av bestämmelserna i fråga.
Vi lever i en tid av snabb teknisk utveckling, och ny teknik har många gånger revolutionerat
kontakterna mellan privatpersoner, offentliga organ och företag. Mot denna bakgrund är det
särskilt viktigt att befästa ett antal principer: behandlingen av personuppgifter måste vara
förenlig med principerna om ändamål, proportionalitet och berättigande, tidsgräns för lagring,
säkerhet och sekretess vid behandlingen, respekt för den enskildes rättigheter samt kontroll på
ansvar av en oberoende tillsynsmyndighet.
Den nuvarande rättsliga ramen garanterar redan en hög skyddsnivå. Med tanke på de snabba
tekniska förändringarna förefaller dock vissa kompletterande initiativ vara nödvändiga om
man ska kunna fortsätta garantera att ovan nämnda principer tillämpas effektivt. Det kan
handla om ny lagstiftning eller åtgärder i annan form.
Uppgiftskyddet kan också främjas genom utveckling av ny teknik, som kan utvecklas genom
ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn, inte minst inom forskningen. Man
bör också överväga att införa ett system för europeisk certifiering av teknik, produkter och
tjänster som ”garanterar en god respekt för privatlivet”.
Ett gott skydd förutsätter också att var och en är förtrogen med de rättigheter och risker det
handlar om, inte minst när det gäller Internet. Det finns därför skäl att genomföra kampanjer
för att informera och öka medvetenheten hos allmänheten, där särskilt sårbara grupper bör
prioriteras.
På det internationella planet bör EU spela en ledande roll för utveckling och främjande av
internationella standarder för skydd av personuppgifter och ta initiativ till bilaterala eller
multilaterala överenskommelser inom detta område. Det samarbete om uppgiftsskydd som
bedrivits med Förenta staterna kan tjäna som en referens för liknande avtal i framtiden.

En kampanj för att lära medborgarna vilka rättigheter de har vore en utmärkt idé. Jag föreslog samma sak i DN för en vecka sedan. Skolan bör erbjuda varje elev möjligheten att lära sig hur han eller hon utnyttjar sin rätt att skydda sin privata kommunikation på nätet.

Avsnitt 3.1 och 3.3 handlar om gemensam straffrätt och ömsesidigt erkännande av domar. Det är ett så stort ämne att jag lägger det åt sidan för tillfället, men på sikt kan gemensam straffrätt få betydande konsekvenser. Ska vi få se den dagen då Frankrike kan kräva att de som dömts till internetförbud med hjälp av Hadopi-lagen ska få internetförbud i hela Europa, inklusive Sverige?

Mer direkta konsekvenser kan avsnitten om brottslighet på internet få. Avsnitt 4.3.1 på sid 22:

Kampen mot barnpornografi på internet förutsätter ett nära samarbete med den privata sektorn
för att identifiera och stänga ner eller blockera tillträdet till webbplatser som innehåller
barnpornografiskt material, utan att frångå relevanta förfaranden. Europol kommer här att
behöva spela en drivande roll genom att utveckla en plattform för anmälan på nätet av
webbplatser som innehåller barnpornografi, och därigenom underlätta ett effektivt samarbete
mellan medlemsstaterna. Denna åtgärd kommer att kompletteras av åtgärder som erhåller stöd
inom ramen för programmet för ett säkrare internet för 2009-2013.
Slutligen är en aktiv politik för internationellt samarbete nödvändig för att man ska kunna
införa mekanismer för indragning av kriminella internetleverantörers IP-adresser och
underlätta en snabb nerstängning av webbplatser utanför Europa.

En förklaring till vad som menas med “kriminella internetleverantörer” vore kanske på sin plats. Handlar det om internetleverantörer som inte vill ansvara för innehållet i kundernas kommunikation?

Det väsentliga att bevaka är att filtreringen, som i dag, sker frivilligt. Obligatorisk filtrering skulle snabbt medföra att blockering av webbplatser blir ett juridiskt verktyg som börjar tillämpas i allt fler syften.

I avsnitt 4.3.2 på sid 24 fortsätter det inte helt oväntat med terroristerna. Det är bara fildelarna som saknas för att Oscar Swartz lista ska bli komplett.

Utnyttjandet av Internet för terrorismändamål måste övervakas mer intensivt, bland annat
genom att förstärka de övervakande myndigheternas operativa kapacitet. Lämpliga tekniska
verktyg måste finnas till hands och samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn
behöver ökas. Målet är att minska spridningen av terroristpropaganda och det konkreta stödet
till terroristaktioner. Detta samarbete bör också underlätta att identifiera personer som hör till
terroristnät.

Uppdatering:
Nu har även Expressen uppmärksammat frågan

Advertisements

48 thoughts on “Vad är Stockholmsprogrammet?

 1. “Målet är att minska spridningen av terroristpropaganda”

  Och VEM avgör vad som är “terroristpropaganda”? Det kan väl inte vara så finurligt att det kan vara samma personer som redan idag sitter vid köttgrytorna definerar vad som är “olämpligt”?

  Som HAX sa – låt inte detta passera obemärkt!

 2. Pingback: Demonstration mot Stockholmsprogrammet onsdag 15 juli 17.00 | Kulturbloggen

 3. elfte september och dess efterföljare var ett influensaanfall mot den västerländska demokratin. Vad vi nu ser är att immunförsvaret överreagerar och kanske även dödar sig själv på kuppen. Detta är olyckligt då det finns max ett par hundra potentiella terrorister i Europa som tillsammans utgör ett mycket mindre hot mot demokratin är vart och ett av dem speciallagarna som nu ska samlas och samverka i stockholmsprogrammet.

  Det dör för fan fler personer av coca-cola i Europa än vad “terrorister” dödar och jag ser inte att det skapas demokratihotande lagstiftning mot läskedrycker

 4. Vägen till helvetet är som bekant kantad med goda föresatser. Det som gör mig mest nedstämd i hela den här soppan (eller köttgrytan om man hellre vill kalla den det) är dock följande:

  De som kämpar för att upplysa folket om vad som håller på att hända med våra friheter bagatelliseras och kallas gaphalsar. Jag får t.ex känslan av att gammelmedia med DN i spetsen nu har inlett en propagandakampanj för att återta mark från bloggosfären. Bloggarna utmålas som en fristad för folk som vill kasta skit på andra anonymt.

  Det största problemet som möter våra frihetskämpar på Internet är inte svårigheter att få informationen att nå fram, utan att få folk att inse vikten av att de masar sig från folkölen i TV-soffan för att LÄSA istället!

 5. Det ideliga tjatandet om “samverkan” med den “privata sektorn” är irriterande. (jmf. “samverkanspunkter” – som om telebolagen hade något alternativ)

  Den “privata sektorn” ska naturligtvis aldrig få “verka” på egen hand. De “villkor” om “lagligt innehåll” som olika aktörer envisas med att ha med i kontrakt är en styggelse. Leverantörer av elektroniska tjänster ska på intet sätt lägga sig i vad som transporteras utom då de beordrats att göra så av “myndigheterna”. Brott mot sådant innehåll ska inte den “privata sektorn” ha minsta rätt att “kontrollera” i sin roll som förmedlare (och ingenting annat) av information.

  Överhuvudtaget verkar utvecklingen gå mot allt ökad övervakning av beteenden. Man straffar mindre men försöker ändra beteenden mer. Man talar om nedstängning av kriminella webplatser men mindre om lagföring av de ansvariga för dessa.

  Man skriver om ökad frihet för medborgare men vet säkert att friheten för dessa faktiskt minskas. Vad man menar är ofta att det ska bli lättare att resa, lättare att bosätta sig på ett annat ställe men enkelheten i hanteringen beror mycket på att myndigheterna istället övervakar vad medborgarna gör utan att specifikt behöva fråga. Självklart behöver man inte kontrollera ett pass som kanske redan har kontrollerats via RFID. Självklart behöver man inte kontrollera nykterheten hos en förare vars bil har inmonterat alkolås. Självklart behöver man inte fråga om en identitet som redan är fastställd med hjälp av ansiktsigenkänning.

  Det är som ett resultat av detta “samverkansmantra” som sköterskan säger till patienten: Ska VI ta tabletten nu? (ofta med en illa dold maktarsenal till förfogande)

 6. Pingback: Funderingar om piratpartiet « datorfilosofi

 7. Pingback: Johan Ronström » Blog Archive » Affärsmodeller i fokus

  • Hej AlmaVilken fin hemsida de har pe5 Glassmagasinet. Vad bra att du har gjort en le4nk dit se5 att vi som le4ser le4tt htitar dit. Har du varit inne och tittat pe5 ne5gra fler platser? Har du sett att vi gick till final i Webbstje4rnan? Om inte, kan du le4sa Jessicas inle4gg: Yes! Yes! Yes!Ha det bra He4lsningar fre5n Marie

 8. @Olofb:

  Kan verifirera vad Olof har att säga, om demonstrationer på Onsdag. Den som gäller är Humlegårdsdemonstrationen. Jens O. vice ordf. Svart Måndag (innehavare av tillståndet).

 9. De som driver detta är ju inte kloka.
  Och de kommer få storstryk igen, på ett eller annat sätt.

  Skall “vi” återinföra diktaturen i Europa? Räckte det inte med andra världskriget. Jag hoppas verkligen inte det behöver gå så långt..

 10. Pingback: Jens O. » Blog Archive » Humlegårdsmanifestationen 15 juli i Stockholm, mot Stockholmsprogrammet

 11. Pingback: Hejda Stockholmsprogrammet |

 12. Pingback: Nu hejdar vi Stockholmsprogrammet : Erik Laakso | På Uppstuds

 13. Pingback: fredrik nordgren online » Blog Archive » stefan lindberg famlar i becksvart mörker

 14. Pingback: Hultins tankegång » Demonstration mot Stockholmsprogrammet

 15. Pingback: Christian Valtersson: Stoppa Stockholmsprogrammet!

 16. Pingback: Rick Falkvinge (PP) » Demonstration mot Stockholmsprogrammet

 17. Pingback: EU med Sverige som ordförande inför övervakningssamhället | Kulturbloggen

 18. Eftersom du hade problem att hitta till kommissionens meddelanden kan det vara värt att lägga följande adress på minnet:

  http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=sv

  Jag knappade in “säkerhet” och året 2009 i sökformuläret varpå meddelandena (COM (2009) 262 och dito 263) och presskommunikéerna kom upp. I sammanhanget kan det vara värt att notera att kommissionen är långt mer öppen än vad man i allmänhet tror.

 19. Du frågar dej vad som avses med kriminella internetleverantörer och undrar om det handlar om internetleverantörer som inte vill ansvara för innehållet i kundernas kommunikation.

  För mej låter det troligare att man med “kriminella internetleverantörer” menar just kriminella internetleverantörer. Se till exempel:

  http://in.reuters.com/article/internetNews/idINTRE55374220090604?sp=true

  Personligen tycker jag det är utmärkt att den leverantören stängdes och att liknande leverantörer ska kunna stängas i framtiden.

  • Roligt att du tittar in pe5 min blogg ibnald. Hoppas du lyckas med he4len, det e4r lite klurigt. Jag har te4nkt jag ska le4nka upp ne5gon bild pe5 din sida, (ne4r du kf6r olika tema) men jag e4r inte se5 se4ker pe5 hur jag gf6r, e4r re4dd ff6r att gf6ra bort mig.

 20. Pingback: Trottens Betraktelser » Stoppa Stockholmsprogrammet

 21. Som sagt. Så fort det börjar talas om att inskränka yttrandefrihet (p.g.a. terrorism eller annat) finns det alla anledningar att misstänka att personen i fråga har en “dold agenda” (eller arbetar för några som har).

  Har också sett ett förslag i EP på att blockera bloggar som “ljuger”. Notera det så godtyckliga användandet av ordet… Ja ska man förbjuda lögner behöver man någon som _dikterar_ “sanningen”..

 22. Pingback: Kapitalrealismen ersätter Socialrealismen « Nemokrati

 23. Pingback: Hur påverkas människan av att leva i ett övervakningssamhälle? « Lidköpingssocialisterna

 24. Pingback: Trottens Betraktelser » Hur påverkas människan av att leva i ett övervakningssamhälle?

 25. Pingback: Stockholmsprogrammet – trailern : Erik Laakso | På Uppstuds

 26. Pingback: Stockholm har blivit kallt- Einstein 3 och Stockholmsprogrammet 09 « OSÄKERHET OCH TYSTNANDET

 27. Pingback: Övervakning som aldrig förr | Haninge Posten - Blogg

 28. Pingback: Stockholmsprogrammet

 29. Pingback: Argument varför Sthlmsprogrammet är dåligt « Calandrellas blogg

 30. Pingback: Stockholmsprogrammet | Dexion

 31. Pingback: Medborgare, du kan lita på oss. – Stockholmsprogrammet 09 « OSÄKERHET OCH TYSTNANDET

 32. Pingback: Because YOU are a terrorist « Piratpartisten

 33. Pingback: Malmöprogrammet vs Sthlmprogrammet « projO's/gothbarbie's blog

 34. Pingback: » Blog Archive » Hejda Stockholmsprogrammet

 35. Pingback: Malmöprogrammet » Blog Archive » Vad är Malmöprogrammet?

 36. Pingback: Stockholmsprogrammet @ Elkers.se

 37. Pingback: Orosmoln och hotbilder – Lite solsken om jag får be! « DOOM4

 38. Pingback: Lite tankar kring Stockholmsprogrammet – Mab

 39. Pingback: Stockholmsprogrammet | Dexion Opinion

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s