Internettrafiken återhämtar sig

I Dagens Nyheter hävdar Dataspelsbranschens Pär Strömbäck att den ökande internettrafiken enbart är en del av nätets normala utvidgning. DN väljer att inte ifrågasätta påståendet.

Den ökning som skett efter den första april är bara samma ökning som alltid varit, säger Per Strömbäck, tales­person för samarbetsorganisationen Dataspelsbranschen.

Med andra ord den helt normala utvidgning av nätet som ständigt pågått under internets historia. Nätet har blivit en del av länders infrastruktur, och alla trafikkurvor pekar stadigt uppåt.

– Ökningen drivs av e-post, av surf, legala innehållstjänster, av att folk laddar upp sina bilder på Photobucket eller Facebook. Det är strömmad video, det är musik på Spotify, säger Per Strömbäck.

DN

Det är visserligen sant att internettrafiken ökar långsiktigt oberoende av enskilda händelser, helt enkelt därför att fler anluter sig, därför att videomaterial blir allt vanligare och därför att materialet håller allt högre teknisk kvalité.

Men internettrafiken ökar inte i jämn takt, utan varierar över året. Netnodes två-årsgraf över internettrafiken visar förra årets svacka som sträckte sig från april till och med juli. Trafiken minskar normalt under sommarmånaderna, av lätt insedda skäl. Det mönstret upprepas inte i år. Istället för den normala minskningen ser vi en konstant ökning av trafiken under den här sommaren. En säsongsbetingad nedgång kompenseras sannolikt av en återhämtningseffekt efter trafikraset den 1 april.

Om det vi ser är en återhämtning kommer internettrafiken att stiga ovanligt snabbt under hösten. Då kombineras återhämtningen med den normala uppgång som återkommer varje år.

Ytterligare en sak att minnas är att internettrafiken inte mäter all fildelning. En trend som snabbas på av internetregleringarna är att fildelningen sker vid sidan av nätet, via usb-minnen, bluetooth-telefoner och andra hjälpmedel som gör oövervakad kortvägskommunikation möjlig.

Advertisements

3 thoughts on “Internettrafiken återhämtar sig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s