Blir Stockholmsprogrammet höstens stora fråga?

Efter några dagars kokande i bloggsfären börjar Stockholmsprogrammet att intressera även massmedierna.

I Göteborgsposten svarar jag och Camilla Lindberg på frågor om hur vi ser på de förslag som här långt finns tillgängliga. Eftersom innehållet i programmet ännu inte är klart är det svårt att göra en ordentlig bedöming av vilka konsekvenserna kan bli.

I nuläget handlar det inte om att vara för eller emot, utan om att försöka styra arbetet i rätt riktning. För egen del kommer jag att fokusera på de frågor som rör yttrandefriheten. Två faror som måste bevakas är obligatorisk blockering av webbplatser och utökat ansvar för internetleverantörer.

Det finns också anledning att jobba för att de planerade förstärkningarna av medborgarnas dataskydd får verklig substans.

Uppdatering:
Tonläget blir högre från alla håll, och det är inte lätt för vare sig jounalister eller allmänhet att orientera sig bland dokumenten från EU-kommissionen och framtidsgruppen.
DN HAX Lena Ek

Advertisements

2 thoughts on “Blir Stockholmsprogrammet höstens stora fråga?

  1. Pingback: Piratpartiet, en dagsslända eller på väg att bli något stort? « Kent Persson (m) blogg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s