Välkommen överklagan från Ephone

Ephone överklagar tingsrättens beslut om att internetleverantören ska lämna ut identiteten bakom en ip-adress.

Så här skriver företaget på din hemsida:

Efter ett massivt stöd från allmänheten och ePhones egna kunder, har ePhone tillsammans med bolagets juridiska ombud, beslutat att överklaga Solna tingsrätts utslag om att ePhone måste lämna ut känsliga uppgifter om sina kunder. Över 99 procent av dem som besvarat bolagets enkätundersökning tycker att ePhone ska överklaga till Svea hovrätt.

Den juridiska utvärdering som bolagets jurister på Wistrands Advokatbyrå har genomfört har kommit fram till samma slutsats.

Ephone

Ephone berättar också i sitt pressmeddelande att de har fått erbjudanden om ekonomiska bidrag till rättsprocessen, vilket företaget dock inte har varit i behov av.

Det finns flera skäl att välkomna Ephones ställningstagande.

För det första prövas fallet enligt en ny lag, och det vore olyckligt om en kunds identitet lättvindigt lämnades ut innan en ordentlig praxis har hunnit utvecklas.

För det andra finns det märkligheter i tingsrättens dom som framgår både i Ephones tidigare uttalanden och i kommentarerna till en av mina tidigare bloggpostningar.

Tingrätten säger bland annat att det stora antalet verk på ftp-servern “talar för” att det fanns många användare, och att verken därför ska anses ha varit tillgängliga för allmänheten. Resonemanget saknar all logik, och någon seriös utredning om användarkretsens storlek har inte gjorts.

Tingsrätten skriver själva att de inte kräver särskilt starka bevis för att materialet gjorts tillgängligt för allmänheten, med hänvisning till att bokförlagens begäran är ett “förprocessuellt” verktyg. Syftet med begäran är att möjlliggöra en civilrättslig process, och att medverka i förlagens utredning är enligt domen knappast någon större olägenhet. Därmed är även proportionalitetsbedömningen avklarad.

Domstolen implicerar att röjandet av identitetsuppgifter i sig är en trivial förprocess inför den riktiga rättsprocessen. Detta trots att IPRED-lagen inte ställer några som helst krav på att en civilrättslig process ska äga rum. Det är till exempel fullt möjligt att använda identitetsuppgifterna för att skicka hotbrev och fakturor utan att planera någon rättsprocess.

Tingrättens proportionalitetsbedömningen tycks vara en bedömning av vilken olägenhet det skulle medföra att medverka i en efterföljande process. Det är inte en bedömning av det integritetsintrång som själva utlämnandet utgör. Att lagstiftaren tillskriver skyddet av abonnentsuppgifter ett egenvärde är dock uppenbart. Det är därför internetleverantörer har en generell tystnadsplikt.

SvD1 SvD2 SvD3 Metro1 Metro2 Aftonbladet Sydsvenskan

Advertisements

3 thoughts on “Välkommen överklagan från Ephone

  1. Pingback: Ephone överklagar! « projO's/gothbarbie's blog

  2. Just Tingsrättens avfärdande av den misstänktes integritet är det mest osmakliga i domen. Hur kan en domare på fullt allvar hävda att den misstänkte inte rimligen kan ha något emot att bistå de som anklagar denne för brott, och möjligen även begått brott (eller anstiftat till brott) själva för att samla in bevis?

    Enligt http://computersweden.idg.se/2.2683/1.237920/sa-kom-antipiratbyran-at-servern har APB sannolikt kommit in på servern genom en infiltratör, som senast två dagar innan bevisen samlades in laddade upp en film på servern. APB själva vill inte avslöja hur de kommit åt informationen, men det faktum att de kunnat ladda ned filer tas i domen som bevis för att informationen var tillgänglig för allmänheten. Det finns då skäl att misstänka att bevisinsamlingen skett med metoder som inte polisen får använda. Om dessutom beviskravet är lägre för utlämnande av personuppgifter ser vi ut att ha en tillämpning av lagen som ger privata aktörer betydligt vidare befogenheter än våra brottsbekämpande myndigheter.

    Som du också påpekar har de dessutom rätt att söka “förlikning” utanför domstol, då under hot om åtal.

    En sak till undrar jag över: EPhone tar ju en avsevärd risk som driver detta fall vidare. De har redan dömts att betala 75k i rättegångskostnader, och detta kommer naturligtvis öka rejält om de även förlorar i Hovrätten. Du representerar den riksdagsgrupp som drivit igenom detta lagförslag. Är det rimligt att anta att du i denna fråga polemiserar mot dina egna partivänner? Ni kan knappast svära er fria från ansvar i denna fråga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s