Timbro kartlägger EU:s skattefinansierade propaganda

När jag var aktiv i MUF sa vi – och de andra borgerliga ungdomsförbunden – att svenska myndigheter borde upphöra med sin politiska opinionsbildning. Systembolaget kan som andra organisationer informera om sin verksamhet, men ska inte driva en kampanj för fortsatt alkoholmonopol.

I DN presenterar Timbro en granskning av EU:s skattefinansierade propaganda, och situationen framstår som betydligt värre än vad den någonsin varit i Sverige. Skattefinansierad reklam för att vi borde ge större befogenheter till EU beskrivs som en medveten strategi, systematiskt implementerad.

Vi som ofta konfronteras med EU-dokument vet att de brukar inledas med hyllningar till de fantastiska framsteg som har ägt rum till glädje för de Europeiska medborgarna, som nu efterfrågar ytterligare åtgärder från unionen. Jag är dock osäker på om det rör sig om medveten propaganda. Snarare handlar det om att Bryssel domineras av en självförhärligande kultur. Politiker intalar sig själva och varandra att Europeiska subventioner av mjölk och skolfrukt är vad medborgarna önskar sig.

Frågan är om EU-etablissemanget betraktar det som en kampanj när de marknadsför sig själva för skattebetalarnas pengar, eller om de anser att utläggningar om den egna förträffligheten är objektiv information. Jag skulle nästan gissa på det senare.

Advertisements

6 thoughts on “Timbro kartlägger EU:s skattefinansierade propaganda

 1. Pingback: Solidariskt Sverige » Blog Archive » Propaganda organisationen Timbro anklagar EU för propaganda

 2. Om man ska spetsa till frågeställningen lite..

  Är “skattefinansierade propaganda” alltid utav ondo? Hur ställer du dig till exempel till att vårt offentligt finansierade skolväsende förväntas förmedla en demokratisk värdegrund?

 3. Har du verkligen läst vad som står i debatt-artikeln?

  I artikeln anges att EU-kommissionen i en “handlingsplan” angivit att information från EU inte behöver vara neutral.
  När det t.o.m. från ledande håll uttalas att information inte behöver vara neutral, hur kan då någon förvänta sig att någon skulle anstränga sig för att producera neutral information?

 4. Pingback: Rolf van den Brink » Arkiv » Timbros EU-scoop

 5. Pingback: Orimligt att propaganda sprids av EU « Kent Persson (m) blogg

 6. Anders,

  Vi kan naturligtvis bestämma att staten ska bilda opinion för vissa värden om det finns mycket starka argument. Men grundregeln bör vara att statlig information är objektiv.

  None,

  Objektiv och neutral är två olika saker. Anta att det råder en konflikt om huruvida ett visst faktum är sant. Till exempel påståendet att avskaffad förmögenhetsskatt har gynnat den ekonomiska tillväxten. Om jag hävdar att det stämmer har jag valt sida och är uppenbarligen inte neutral i konfliken. Men om jag grundar min postition på vetenskapliga fakta kan jag ändå sägas vara objektiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s