En kris är en politisk högkonjunktur

Den här veckan tillbringar jag på Cato University i San Diego. Cato University är en veckolång konferens som varje sommar anordnas av tankesmedjan Cato Institute – där jag tidigare praktikarbetade. Temat för 2009 års konferens är “Economic Crises, War and the Rise of the State”.

Bara i dag har vi hunnit diskutera allt från hur krig ger staten en möjlighet att expandera till hur en ekonomisk kris orsakad av regleringar nu leder till krav på en ännu mer sönderreglerad marknad.

I samband med krig och andra typer av kriser är det lättare att kräva av medborgarna att de offrar sina friheter för nationens bästa. Den som vill behålla sin frihet och integritet anklagas för att vara opatriotisk eller osolidarisk. Västerländska stater har expanderat kraftigast i krigstid, men utan att medborgarna har återfått makten i fredstid. I dag är det terrorhotet som ger politiker en ursäkt att genomdriva oproportionerliga övervakningsåtgärder och inskränkningar av yttrandefriheten.

Den dagen då USA eller EU konstaterar att ett minskande terrorhot innebär att vi kan återställa medborgarnas friheter lär vi knappast få se.

Advertisements

2 thoughts on “En kris är en politisk högkonjunktur

  1. Den dagen då USA eller EU konstaterar att ett minskande terrorhot ..

    Feltänk. Det handlar snarare om att USA eller EU behöver erkänna att de agerade på rena rädslor. Alltså ett preventivt agerande baserat på hjärnspöken. Mardrömmar är inte mer sanna än goda drömmar. Rädda människor är farliga människor, i synnerhet de med makt eller vapen i hand, värst är de med både och. I det preventiva förloras också oskyldighetspresumtionen per automatik. – Jag gillar inte min granne, han kanske vill mig illa, bäst att jag straffar honom på förhand, för säkerhets skull.. Det är där man hamnar, med preemtive strikes som det yttersta exemplet.

  2. “Den dagen då USA eller EU konstaterar att ett minskande terrorhot innebär att vi kan återställa medborgarnas friheter lär vi knappast få se.”

    Låter aninigen fatalistiskt. Du sitter ju i riksdagen. Har riksdagsledamöter inget att säga till om hur stor säkerhetsapparat vi skall ha?

    Bra blogg, för övrigt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s