Inkompetens ger arbetsfria inkomster

Vi kan inte ha myndighetschefer som är partiska när de tillämpar lagar. Att Marianne Samuelssons slutar som landshövding är en självklarhet.

Fram till pensionen placeras hon på regeringskanliet och får där full lön. Förhoppningsvis utan några tyngre arbetsuppgifter, skriver Lena Mellin och jag kan bara hålla med. Hellre bidrag utan motprestation än en uppenbart olämplig statstjänsteman i aktiv tjänst.

Samtidigt är det stötande att en myndighetschef som har misskött sitt uppdrag får rätt till en ny skattefinansierad tjänst – med eller utan arbetsuppgifter.

En viss form av arbetstrygghet för myndighetschefer är nödvändig för att säkra självständigheten gentemot regeringen. Regeringen ska inte godtyckligt kunna sparka en myndighetschef eftersom en sådan makt skulle kunna användas för att tvinga fram beslut enskilda myndighetsärenden. När det föreligger sakliga skäl för ett avsked – skäl som är allmänt kända och accepterade – finns det dock ingen anledning att erbjuda landshödvingar, ambassadörer och andra statliga chefer ett särskilt skyddsnät.

Advertisements

8 thoughts on “Inkompetens ger arbetsfria inkomster

  • Jag jobbar ockse5 75% och ke4nner se5 ve4l igen mig. Ke4nner ofta att jag gf6r 100% arbtee e4nde5 pe5 mina 75%.Vilken ljuvlig dag du haft! He4r har vi ockse5 fe5tt ve5rsol idag. Pe5skliljor har jag kf6pt och pense9er och bellis lockar i affe4ren. Fe5r se hur le4nge jag kan motste5 dem…Kram

 1. Pingback: Somliga inser inte när det är dags att lägga av « Then Swänska Argus

 2. 1-0 till Sir Humphrey mot den gotländska ministern (landshövdingen) den här gången.

  Så följaktligen en uppmaning till alla revirpinkande tjänstemän och dito politiker av alla färger på alla nivåer i Sverige – se till att inga mobiltelefoner, mp3-spelare eller annan inspelningsutrustning förekommer när ni i fortsättningen träffas informellt i förtroendefulla samtal eller ha personalfest. Alla ska muddras innan inträde i lokalen!!!

  Det blir ju lite enklare inom kort när FRA kommer igång på allvar för då blir vi ju ändå avlyssnade och bandade varenda en av oss. Alltid. Överallt. Oavsett sammanträden eller inte och oavsett tidpunkt på dygnet. Så då kan vi hoppa över det där med kroppsvisiteringen. Det kommer att bli så bra sååå ….

  • Jag e4r ve4ldigt tacksam f6ver att min ppapas df6d var se5 plf6tslig och sme4rtfri som mf6jligt. Visserligen fick vi veta att han var sjuk, men vi hade inte fe5tt ne5gon df6dsdom och hade ingen aning om att det skulle ge5 se5 fort, och det e4r jag ve4ldigt glad f6ver idag. Be5de ff6r min egen skull, men framff6r allt ff6r ppapas.Visst kan jag tycka att det hade varit mycket ve4rt om han hade kunnat fe5tt leva ett halve5r-e5r extra och fe5tt mf6jlighet att tre4ffa sitt barnbarn, men om den tiden hade medff6rt sme4rta och e5ngest f6ver att veta att det e4nde5 skulle ta slut se5 tycker inte jag att det hade varit ve4rt det.

 3. Som vanligt avgår personer inte på grund av sina handlingar i sig, utan snarare på den uppenbart katastrofala krishanteringen. Alla kan säga en dum mening, ryckt ur sitt sammanhang. Men gör man bara det kan krisen lätt hanteras genom att ge sammanhang. Men att slå vilt omkring sig löser inte problemet.

 4. Marianne Samuelsson skulle ju, på regeringens uppdrag, kunna utreda hur byggnadstillstånden avseende sosseadlens hus på Fårö hanterats. Det kan kanske tänkas att det även där finns en och annan hund begraven?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s