EU-kommissionen måste granska Irlands lag mot hädelse

Den 23 juli blev hädelse straffbart på Irland. Den som yttrar sig hädiskt tvingas betala upp till 25 000 euro i böter. Ett yttrande definieras som hädelse om ett betydande antal
religionsutövare säger att de känner sig förolämpade.

Den här typen av lagstiftning hör hemma på medeltiden, som Henrik Alexandersson uttryckte det. I en modern demokrati har människor rätt att kritisera religiösa symboler, även om kritiken är ovälkommen.

Jag har nu anmält den irlänska lagen mot hädelse till EU-kommissionen, som har till uppgift att upprätthålla gemensamma regelverk. EU-kommissionen bör granska om Irlands inskränkning av medborgarnas yttrandefrihet är förenlig med de krav på frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som finns inskrivna i EU-fördragets artikel 6.1.

Jag ser fram emot EU-kommissionens svar, som kommer att visa huruvida EU:s fördragsfästa rättigheter inkluderar även yttrandefrihet på religionens område.

Varför är det här en svensk angelägenhet kanske någon undrar? Anledningen är att när EU-ländernas straffrätt växer samman kan lagar av det här slaget även komma att gälla i Sverige. Därför måste vi bevaka utvecklingen i hela EU, och reagera på orimliga lagar som riskerar sprida sig om de inte utsätts för granskning.

Independent, The Guardian

Advertisements

6 thoughts on “EU-kommissionen måste granska Irlands lag mot hädelse

  1. @midnattsvarg: Nå, en av de förmildrande dragen hos demokratier är väl kanske just förmågan att skämmas över sina dumheter och det faktum att det finns en process för att rätta till dem.

  2. Är inte denna Irländska lag egentligen lite utav samma sort som vår egen Svenska lag om Förargelseväckande beteende? Alltså att man olagliggör något som egentligen inte nödvändigtvis skadar någon, men som av en tillräcklig grupp människor anser opassande?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s