Christian Engström vill att EU-parlamentet ska ha oinskränkt makt?

Piratpartiets nyvalde Europaparlamentariker Christian Engström kräver i Sydsvenskan att regeringen tar ställning för tillägg 138 i Telekompaketet. Tillägg 138 säger att ingen ska stängas av från internet utan rättegång.

Det är en uppfattning som delas av Europaparlamentariker från flertalet svenska partier.

Men när jag ser Engström kommenterar om maktdelningen mellan Europaparlamentet och de enskilda medlemsländerna undrar jag om jag verkligen ha läst rätt:

Man kan tycka att det är märkligt att ministrarna och tjänstemännen i rådet kan gå in och peta i vad det folkvalda parlamentet har beslutat. I en parlamentarisk demokrati är det ju parlamentet som har sista ordet när det gäller att stifta lagar, och när det är gjort kan inga ministrar komma med ändringar efteråt. Men EU fungerar annorlunda, och det är inget som går att ändra på kort sikt.

Ministrarna i rådet, som enligt Engström inte borde peta i besluten, är medlemsländernas representanter. De står tills svars gentemot sina nationella parlament och ytterst gentemot sina medborgare.

Att överlåta besluten helt till Europaparlamentet, som har fått sitt mandat från 43 procent av väljarna, vore att avskaffa medlemsländernas medbestämmande. Det är den mest långtgående maktcentralisering som jag har hört föreslås, och resultatet skulle ofrånkomligen bli ett EU med kraftigt expanderande befogenheter och en snabbt växande budget.

EU:s regering – Europeiska Kommissionen – bör naturligtvis inte kunna ändra redan beslutade direktiv och rambeslut, och det kan de inte heller.

Uppdatering:
Jag noterar att även Staffan Danielsson(C) har reagerat på uttalandet, och att Rick Falkvinge bekräftar ambitionen att ge mer makt till Europaparlamentet på medlemsländernas bekostnad. Jag får återkomma med ett längre inlägg om varför det är problematiskt.

Advertisements

5 thoughts on “Christian Engström vill att EU-parlamentet ska ha oinskränkt makt?

 1. Vad menar du egentligen Karl Sigfrid..? Står inte EU-parlamentet till svars mot EUs medborgare? De är ju direktvalda av dem!

  Ministrarna står längre ifrån medborgarna än parlamentarikerna!

 2. Jag anser att man i det här fallet inte både kan ha kakan kvar och äta den. Antingen är EU ett överstatligt samarbete och då ska parlamentet, som är folkvalt oavsett röstdeltagande, ha beslutsrätte eller så ska det vara mellanstatligt och då behövs inte parlamentet.

  Att ha dagens mellanläge kostar pengar, är oeffektivt och rent ut sagt vansinne.

  Att dessutom från din sida slänga ut sig oinskränkt makt gör att jag klassar inlägget som ett fall av “medveten misstolkning i syfte att misskreditera” då Christian inte vill avskaffa ländernas självbestämmande och därför är emot Lissabonfördraget.

 3. Så 43% duger inte i ett val. gick inte valeltagandet ned i senaste riksdagsvalet också?
  43% hyllades ju som en ökning av valdeltagandet i europaval.
  Måste vi upp i nordkoreanska siffror (99.9%) innan du anser ett val legetimt eller talar försöker du bara trolla.

 4. “Att överlåta besluten helt till Europaparlamentet, som har fått sitt mandat från 43 procent av väljarna, vore att avskaffa medlemsländernas medbestämmande.”
  Nepp, för hur många procent av ett lands väljare har kunnat påverka valet av minister? Noll. Visst, det går att rösta på ett visst parti, men det är ingen garanti om att det partiet skulle – förutsatt att det får makt i den frågan – utse en bra minister (personer som skulle missköta sitt uppdrag som minister finns säkerligen i alla partier).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s