Parlamentet bör inte ha ensam lagstiftningsmakt

Europaparlamentet är direktvalt till skillnad från medlemsländernas regeringar. Det är ett argument som har förts fram i kommentarsfältet efter min kritik mot Piratpartiets senaste utspel.

Det är visserligen sant att den svenska regeringen inte är direktvald utan utsedd av riksdagen. Riksdagen utser statsministern som i sin tur utser övriga ministrar – efter förhandlingar mellan regeringspartierna om det är en flerpartiregering. Det är också sant att de indirekt valda ministrarna företräder Sverige i ministerrådet, men de gör det på riksdagens mandat. Varje gång Sverige röstar i ministerrådet sker det efter att regeringens position godkänts av en majoritet i riksdagens EU-nämnd.

Andra länder har sina rutiner.

I praktiken vet vi att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer, och därför är det bra om huvuddelen av besluten fattas nationellt och inte centralt. Det finns genuint gemensamma frågor, som gränsöverskridande miljöpåverkan, men i de flesta fall är värdet av en gemensam EU-policy begränsat. Det finns till exempel ingen anledning att kompromissa fram en gemensam skattepolitik eller en gemensam familjepolitik.

Med ett Europaparlament som kan stifta EU-lagar på egen hand får vi garanterat en expansiv EU-lagstiftning på bekostnad av det nationella självstyret. Fördragen begränsar visserligen vad EU kan göra, men vi vet att EG-domstolen brukar döma i centralistisk riktning när det uppstår konfliker om EU:s befogenheter. Det är därför svårt att säga var gränsen går för EU:s makt.

När budgeten förhandlas är det alltid Europaparlamentet som vill öka utgifterna och medlemsländerna som håller tillbaka. Med dagens medbeslutandeförfarande, som innebär att parlamentet och rådet måste komma överens, uppstår det en maktbalans mellan EU-nivån och den nationella nivån. Den balansen skulle ersättas av en centraliserande rörelse utan motkraft om parlamentet blev ensam lagstiftare.

Möjligen skulle medlemsstaterna svara med att minska EU:s befogenheter i fördragen, men det kan inte tas för givet.

Med ökad maktkoncentration till Europaparlamentet likriktas medlemsländerna, och därmed försvinner konkurrensen om kapital och produktiva medborgare. I dag kan den som är missnöjd med skattenivåerna i hemlandet enkelt bosätta sig i ett annat EU-land, tack vare den fria rörligheten. Nationella regeringar vet att om de höjer skatterna till orimliga nivåer beger sig medborgare och företag till länder där villkoren är bättre. Tack vare konkurrenstrycket på de enskilda länderna hålls skattenivåerna på en lägre nivå än vad som annars varit fallet.

Samma resonemang kan föras även när det gäller icke-ekonomiska värden. Nationella internetregleringar gör det möjligt för den som lever i ett repressivt land att söka information från webbplatser i länder där yttrandefriheten är starkare (om regimen inte filtrerar bort utländska webbplatser).

Den här mångfalden, som gynnar medborgarnas frihet, minskar med en centraliserad politik. Och att ge Europaparlamentet hela makten över EU-lagstiftningen skulle kraftigt öka den redan allt för långtgående centraliseringen i Europa.

Om Piratpartiet vill se mer frihet och mindre politik bör de ompröva sitt ställningstagande.

Advertisements

37 thoughts on “Parlamentet bör inte ha ensam lagstiftningsmakt

 1. Mattias och Mats,

  Jag hoppas att ni har rätt.

  Men så har säger faktiskt Christian W resp Rick F:

  “Ett parlament ska, i en fungerande demokrati, helt enkelt ha sista ordet i de frågor den är kompetent att besluta i. Så är det inte i EU idag, och det är ett problem som skulle permanentas genom Lissabon.”
  http://www.politikerbloggen.se/2009/08/12/22670/

  “Man kan tycka att det är märkligt att ministrarna och tjänstemännen i rådet kan gå in och peta i vad det folkvalda parlamentet har beslutat. I en parlamentarisk demokrati är det ju parlamentet som har sista ordet när det gäller att stifta lagar, och när det är gjort kan inga ministrar komma med ändringar efteråt. Men EU fungerar annorlunda, och det är inget som går att ändra på kort sikt. ”
  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article536743/quotDags-att-gora-slut-pa-dolt-dubbelspelquot.html

 2. Nyckelorden är “…i de frågor [som] den är kompetent att besluta i.” Med “kompetent” avses ordet i politisk mening, dvs. i sådana frågor som parlamentet idag har inflytande över genom codecision procedure.

 3. Rick,

  Då hade jag uppfattat det rätt.

  Men jag förstår fortfarande inte varför ni – när det gäller frågor som beslutas genom ett medbeslutandeförfarande – vill avskaffa den maktbalans mellan Europaparlamentet och medlemsstaterna som finns i dag.

  Jag har redan förklarat varför argumentet om direktvalda representanter inte håller.

  Är det så att ni inte håller med om min konsekvensanalys?

 4. Personligen håller jag med dig i mycket av vad du skriver. Vad Rick anser vet jag inte, men däremot så har Piratpartiet, som parti, ingen åsikt alls i frågan om hur makten bör fördelas mellan parlament och ministerråd.

 5. Överlag så ska makten ligga så nära folket som det är möjligt. Bara för att man känner att maktbalansen i EU är snedvriden, (det är trots allt bara parlamentet vi väljer) så betyder det inte att man anser att EU ska ha stor makt. Man kan mycket väl vilja att parlamentet ska ha större inflytande, samtidigt som man vill flytta makt från EU till medlemsländerna.

  Kohandeln som sker i EU är inte bra. Lagar borde förkastas oftare istället för att manglas igenom. Trots allt så har varje land en egen regering som kan sköta de saker som vi inte kan enas om i EU.

 6. Karl;

  Som jag skrev på Staffan Danielssons blogg så pratar vi om två helt olika dimensioner här:

  1) Maktdelning nation EU-nivå
  2) Maktdelning på EU-nivå, mellan ministerråd och parlament

  Du/Staffan/politikerbloggen/alla andra som förmodligen snackat ihop sig om detta spindoktor-trick (är det Schlingmann i bakgrunden..?) har fått för dig att PP vill ändra på (1). Jag hävdar att Christians uttalande i artikeln handlade om delningen i (2). Den mellan ministerrådet (ej valt av folk i Europa) och EU-parlamentet (direktvalt av folk i Europa).

 7. Bra analys av Karl.

  Ok – Olof B – att Piratpartiet inte vill flytta över ytterligare makt till EU från de enskilda länderna. Vilket hade varit än mer sensationellt.

  Men det är ju alldeles tilläckligt uppseende- och häpnadsväckande att Piratpartiet tydligen vill låta ett överstatligt EU-parlament fatta beslut i alla de frågor som EU idag hanterar.

  Det innebär ju att en massa inflytande som Sverige som nation har idag genom vår demokratiskt utsedda regering skulle försvinna och istället ersättas genom att det inflytandet/den makten flyttas till Europaparlamentets ca 700 ledamöter, varav Sverige har 18. Med all respekt för Christian Engström, så blir han nog inte tungan på vågen i så många av frågorna där…

  Att Piratpartiet ska arbeta för detta i Europaparlamentet hade inte jag – och säkert inte 99,9 procent av de som röstade på Piratpartiet – en aning om.

  Detta är sensationellt; dels att Piratpartiet driver denna radikala uppfattning om att flytta massor av makt från landet Sverige och till Europaparlamentet, dels att man som informationsparti överhuvudtaget har en uppfattning i den här frågan.

 8. Staffan;

  Alla tankar jag skriver nedan är som privatperson och har inget med PPs officiella ställning att göra.

  Jag tror vi går om varandra i våran syn på regeringen.

  Du anser att den är demokratiskt vald – jag anser att den är vald av riksdagen, alltså av proffspolitiker. Demokrati är en gråskala så klart, och att svartvitt säga att regeringen är eller inte är demokratiskt vald är för enkelt uttryckt.

  Jag menar att EP ligger närmre folket än ministerrådet. Dessutom har EP en tradition av transparens och insyn, något EUs ministermöten inte har.

  Om du och Karl jobbar för att öppna upp t.ex. ACTA-förhandlingarna bland EU-ministrar, och kanske ännu mera generellt göra om ministerråden till att efterlikna EU-parlamentet i öppenhet, så kanske vi kan snacka om demokratiförbättringar.

  Men om det handlar om maktbalansen mellan ministerråd och eu-parlament, hävdar jag att större inflytande från EP vore en nyttig demokratiåtgärd.

 9. Jag har plötsligt börjat att dubbelblogga, både på min egen blogg och här hos Karl Sigfrid:

  Nej du Olofb, vi går inte om varandra. Du ifrågasätter faktiskt här vår svenska demokrati på ett mycket anmärkningsvärt sätt. Så fort som någon människa i ett demokratiskt val i Sverige har valts in i riksdagen är hon i dina ögon tydligen en “proffspolitiker” (något mycket negativt, tydligen). Och att dessa kan tillsätta en demokratiskt vald regering är i dina ögon tydligen mycket tveksamt.

  Det skulle däremot “proffspolitikern” Christian Engström och hans 791 kollegor nere i Bryssel och Strassbourg kunna göra på ett demokratiskt perfekt sätt till skillnad från vad den svenska riksdagen skulle kunna.

  Nej, Piratpartiet och Olofb, ni är allt ute på mycket hal is i den här frågan.

  Jag har inget emot Piratpartiet, ni driver viktiga frågor och har engagerat och nått ut till massor av ungdomar och väljare. Men har man givit sig med i bilden får man ju tåla att granskas för sina upppfattningar.

 10. Staffan – jag uppskattar våran dialog – som alltid – och har inget emot att du granskar varken mig eller PP! Det är en viktig del av demokratibegreppet för mig.

  Staffan: “Så fort som någon människa i ett demokratiskt val i Sverige har valts in i riksdagen är hon i dina ögon tydligen en “proffspolitiker” (något mycket negativt, tydligen).”

  Menar du, Staffan, att du och Karl _inte_ är proffspolitiker? Ursäkta men jag betalar eran lön som skattebetalare. Eller är det något väldigt grundläggande jag missat här?

  Staffan: “Och att dessa kan tillsätta en demokratiskt vald regering är i dina ögon tydligen mycket tveksamt.”

  Ju fler steg det finns mellan “den lilla medborgaren” och de som styr landet, desto sämre demokratibegrepp har vi.

  Om vi skulle säga att regeringen valde ett “råd” om säg 5 personer, och att detta “råd” i sin tur valde en “kärna” av tre personer, som i sin tur valde en endaste människa längst upp på pyramiden, allt i “demokratiskt ordning” – skulle du se vad jag menar med demokratiproblem då?

  Avståndet mellan medborgaren och makten är ett betyg på demokratins funktionsduglighet i praktiken.

  Staffan: “Nej, Piratpartiet och Olofb, ni är allt ute på mycket hal is i den här frågan.”

  Återigen, blanda inte ihop PPs officiella ställning med mina kommentarer. Jag skriver som privatperson!

 11. Olof, jag uppskattar också att diskutera, som du vet, och jag ska inte blanda ihop dina roller mer!

  Visst är jag riksdagsledamot sedan 2004, och arbetar på heltid med hur Sverige och världen… ska utvecklas på bästa sätt.

  Jag föredrar att se på mig själv som en samhällsintresserad männsika som fått ett stort förtroende av väljarna i östergötland att representera centerpartiet och dem i riksdagen.

  Att benämna det som “proffspolitiker” är väl i och för sig korrekt, men uttrycket andas ju ett starkt avståndstagande och att det här är något nästan suspekt, vilket din rätt ringa aktning för vår grundlag och demokrati fyller på…(eller har jag missuppfattat dig?).

  Och idag är väl Christian Engström en lika tveksam proffspolitiker, väl, och varför skulle hans och europaparlamentets enväldiga tillsättande av EU-regering (kommission) vara mer demokratiskt än vår svenska konstitution?

  OK, jag förstår att du vill se ett EU där 492 miljoner väljare tillsätter 736 parlamentsledamöter (jag mindes fel förut) som utser en EU-regering.

  Visst innebär det att EUs karaktär av samarbets mellan 27 självständiga länder närmast försvinner och att istället europaparlamentet och kommissionen helt tar över.

  De enskilda ländernas inflytande genom sina regeringar och riksdagar försvinner, visst.

  Men jag är till skillnad från dig inte alls säker på att avståndet mellan den svenska medborgaren och EUs ledning i Bryssel skulle minska genom detta, det skulle kunna vara tvärtom till och med.

 12. Staffan: “Men jag är till skillnad från dig inte alls säker på att avståndet mellan den svenska medborgaren och EUs ledning i Bryssel skulle minska genom detta, det skulle kunna vara tvärtom till och med.”

  Till att börja med så hade det EU-val vi nyss gått igenom av fler betraktats som ett “riktigt val”. Det är så media presenterar valet oftast oftast i alla fall.

  Jag påstår inte att parlamentet ska få *all makt* – jag säger bara att balansen kanske på något sätt ska gynna EP istället för ministerrådet. Och anledningarna är två

  1) EP är folkvald (inte vald av yrkespolitiker – är det en mera neutral term?)
  2) EP är transparent/öppet, inte slutet/bakom lyckta dörrar (som ministerrådet)

  När det ser ut så, och det måste du väl ändå hålla med om Staffan att det gör, så favoriserar jag EP som maktfaktor, istället för ministerrådet.

  Om ministerådet blivit mera transparent, så hade en balans varit närmre, men det borde inte vara 50-50 ändå, eftersom ministerrådet inte är folkligt direktvalt.

  När det gäller kommissionen håller jag med om att deras makt ska begränsas eftersom de är på för stort avstånd ifrån folket på marken.

  Jag förstår om du Staffan vill att ministerrådet ska vara starkare än EU-parlamentet – det skulle ju öka din makt. Jag befinner mig på marken, och vill därför istället öka makten hos den grupp som befinner sig närmre och dessutom är mera öppet lagd, EU-parlamentet.

 13. Kan se att det är en mycket tung diskussion, när det berör grundvalarna i
  en demokrati, hur den styrande makten organiseras och styrs. Tyvär är Lissabonavtalet inte en godtagbar lösning, när det snarare förvärrar en förbättrar. När det redan nu är inne och petas i nationel lagstiftning, hur kommer det inte att bli efter det att traktet genomförsts? Håller till stora delar med Olofb och en helt ny syn på EU och dess utveckling mot en blivande nationalstat, är av ett måste.

 14. Staffan och Olof B,

  Tack för att ni för en intressant diskussion!

  Några kommentarer.

  Olof, det är inte så att jag, Staffan och politikerbloggen skriver på uppdrag av Per Schlingmann eller på uppdrag av någon annan för den delen. Jag gör en självständig analys, som i det här fallet verkar sammanfalla med Staffans analys. Syftet är inte att skapa en felaktig bild av Piratpartiets ställningstagande – i den mån partiet har en uppfattning i frågan. Syftet är att förklara varför det vore en dålig idé att öka Europaparlamentets beslutsmakt på ministerrådets bekostnad.

  Följande tror jag är kärnan i vår oenighet:

  “Som jag skrev på Staffan Danielssons blogg så pratar vi om två helt olika dimensioner här:

  1) Maktdelning nation EU-nivå
  2) Maktdelning på EU-nivå, mellan ministerråd och parlament”

  Du vill skilja mellan (1) och (2). Jag köper inte den distinktionen. Förändrad maktdelning på EU-nivå mellan parlament och ministerråd(2) påverkar även maktdelningen mellan medlemsländerna och EU-nivån(1).

  Under min tid i riksdagens EU-nämnd, där även Staffan tjänstgör för Centerpartiet, har jag noterat en ständig dragkamp mellan ministerrådet och EP. EP vill i allmänhet att EU ska gå längre medan ministerrådet är en återhållande kraft. Utan ministerrådet skulle EU snabbt expandera, och fördragen som ska begränsa EU:s makt är för luddiga för att utgöra ett tillräckligt skydd.

  Jag vill dessutom upprepa att Sveriges röst i ministerrådet måste godkännas i riksdagen. Den indirekt valda regeringen kan inte fatta beslut på egen hand om Sveriges position.

 15. Karl (& Staffan):

  “Följande tror jag är kärnan i vår oenighet:

  “Som jag skrev på Staffan Danielssons blogg så pratar vi om två helt olika dimensioner här:

  1) Maktdelning nation EU-nivå
  2) Maktdelning på EU-nivå, mellan ministerråd och parlament”

  Du vill skilja mellan (1) och (2). Jag köper inte den distinktionen. Förändrad maktdelning på EU-nivå mellan parlament och ministerråd(2) påverkar även maktdelningen mellan medlemsländerna och EU-nivån(1).”

  Det är exakt det här som skiljer “proffspolitiker” från gemene man. Visst, ni har säkert ett fåtal väljare som faktiskt håller med er om det här. Men fråga gräsrötterna – de har banne mig inget förtroende för hemlighållande EU-patrask (eller medvalsande folkvalda, för den delen). Och japp, även gräsrötterna använder exakt samma nedlåtande tonfall.

 16. Fredrik,

  Jag förstår inte vad du menar. Vem har försvarat EU:s hemlighetsmakeri? Jag anser att EU:s beslutsprocesser ska vara öppna för insyn – både parlamentets och ministerrådets.

  Jag förstår inte heller varför du anser att mitt tonfall är nedlåtande.

 17. Karl:

  “Jag vill dessutom upprepa att Sveriges röst i ministerrådet måste godkännas i riksdagen. Den indirekt valda regeringen kan inte fatta beslut på egen hand om Sveriges position.”

  Precis som Datalagringsdirektivet då? Proffspolitiker står i en fin hantlangningskedja och nickedockar sig genom mandatperioder med fina och högburna ord, och levererar exakt det överhögheten vill ha levererat.

  Staffan:

  “Att benämna det som “proffspolitiker” är väl i och för sig korrekt, men uttrycket andas ju ett starkt avståndstagande och att det här är något nästan suspekt, vilket din rätt ringa aktning för vår grundlag och demokrati fyller på…(eller har jag missuppfattat dig?).”

  Se denna video och fråga dig själv om du kan lista ut varifrån avståndstagande vad gäller proffspolitiker kommer: http://www.youtube.com/watch?v=Cvcdsj3ZWkg

  Eller kanske med hjälp av denne kollega? http://www.youtube.com/watch?v=iyfL4hSL-9E

  “Det skulle däremot “proffspolitikern” Christian Engström och hans 791 kollegor nere i Bryssel och Strassbourg kunna göra på ett demokratiskt perfekt sätt till skillnad från vad den svenska riksdagen skulle kunna.”

  Nej, Staffan. Enskilda ledamöter kan inte göra ett smack perfekt. Såväl vår svenska demokrati som EU:s behöver rejäla reformer för att erhålla respekt (eller kanske som steg ett – ens förtjäna) av sina konstituenter. Min bedömning är att inga sådana är på gång alls, tyvärr. Och gissa vilka nämnda konstituenter håller ansvariga för att inga sådana genomförs?

 18. Karl:

  Jag köper att du som enskild ledamot med ord försöker stå emot idiotier och antidemokrati. Men ditt mandat spelar alltför ofta en medvalsande roll.

  Och det är inte ditt tonfall som är nedlåtande – det är gräsrötternas.

  Naturligtvis måste man säkerställa att enskilda länder inte körs över totalt av ett mäktigt EU-parlament, men ministerrådet har med all önskvärd tydlighet visat genom åren att de inte har sina konstituenters (läs medborgare) intresse i första rummet. Därför behöver EU:s maktstrukturer rivas upp och göras rätt!

 19. Fredrik m.fl.

  Om mitt tonfall varit nedlåtande ber jag om ursäkt! Det kanske läcker över ibland att jag är oerhört förbannad rent ut sagt att Sveriges politiska system fungerar så dåligt att lagar som FRA-paketet kan röstas igenom.

  Återigen – jag tror på demokrati och diskussion. Fast demokrati är en skala, något jag och jag tror även Karl har fått erfara de senaste 18 månaderna.

 20. (redigerad enligt Olof:s instruktioner)
  Karl;

  Angående din syn på maktdelningen i dimensionerna (1) och (2), och att du anser att de är beroende av varandra – tack för att du delar din syn här. EUs politiska system är en oerhört komplicerad apparat att förstå för människor utanför (och kanske människor inuti ibland också?). Detta är faktiskt ett reellt demokratiproblem! Eftersom yrkespolitiker är de enda som egentligen förstår “spelet bakom gallerierna” minskar medborgares inflytande. Inte bra.

 21. Hej Karl Sigfrid, jag brukar inte kommentera speciellt inte som man är irriterad. Risken är stor att jag ångrar mig strax efteråt.

  Mattias Bjärnemalm sa: Vad Rick anser vet jag inte, men däremot så har Piratpartiet, som parti, ingen åsikt alls i frågan om hur makten bör fördelas mellan parlament och ministerråd.

  Det är säkert helt ok för Rick om du “duar” honom när ni disskuterar.

  mvh

 22. @Marie: PP har inte någon åsikt i frågan, säger du. Men samtidigt uttalar sig era två främsta representanter, Rick och Christian, för en maktförskjutning från ministerrådet till EP. Menar du att de för fram sina egna högst privata åsikter? Christians privattyckande skulle i så fall ha råkat hamna i en väl genomarbetad text på en debattsida i Sydsvenskan…

 23. Lars – jag håller med. Det är olyckligt när de två tydligaste representanterna uttalar privata åsikter som kan misstolkas vara PPs linje. Det har PP inte mandat till. Sådana åsikter får de hålla på egna bloggar eller, om det nu förekommer i stortidningarna, vara väldigt tydligt att det är personliga åsikter som torgförs.

 24. Marie,

  Det är inte bara Rick utan även Christian som har sagt att Europaparlamentet borde ha sista ordet när EU:s medbeslutandeförfarande gäller. Därav “ni” i plural och inte “du” i singular.

  Säger Mattias B att detta inte är PP:s åsikt köper jag det, men när ett partis två främsta företrädare för fram en ståndpunkt är det naturligt att tolka det som en partiposition.

  Och själva sakfrågan är intressant att diskutera oavsett vem som står bakom vilken åsikt.

 25. Pingback: Ska ministrar stifta lagar? « Christian Engström, Pirate MEP

 26. Det var en lång debatt, med lite för mycket munhuggeri. Om vi sammanfattar lite oberoende av parti kan vi konstatera:

  1) Alla tycker det är ett demokratiunderskott i EU.
  2) Alla tycker det behövs mer insyn i ministerrådets verksamhet.
  3) Alla tycker det behövs en maktbalans mellan EP och ministerrådet
  4) Ingen tycker att EU ska få för mycket makt

  Där det verkar som meningarna går isär är:

  1) Bör ministerrådet behålla del av även den beslutande makten
  2) Är ministerrådet demokratiskt tillsatt
  3) Har PP ett ställningstagande i maktfördelningen
  4) Är riksdagspolitiker proffspoliktier, yrkespolitiker eller folkrepresentanter

  Mina svar är:
  1) Jag förslår att de får behålla makten över sin ekonomi, men jag ser ingen anledning till att de ska få gå emot 138:an. Att länderna sitter på ekonomin, men direkt folkvalda får klubba besluten, bör hindra EU från att växa för snabbt.
  2) Nej.
  3) PP är mot maktkoncentration, för medborgar insyn/inflytande och emot lissabon. Ja, det lär komma. De drev integritet/demokratifrågor, inte fildelningsfrågor. Inget officiellt ställningstagende som drivs i frågan än dock. Sådana kommer från partiet, inte enstaka representanter.
  4) Generellt yrkespolitiker, partiledarna är proffspolikiter.
  5) Vad sägs som förslaget att namninsamling från X% av EU:s medborgare ger folkomröstning och folkveto i frågor? (Som i Schweitz, fast mer än bara 50000 röster)

 27. David;

  Jusste sammanfattning!

  Ett par notiser:

  4) Proffspolitiker betyder för mig någon som tjänar sitt uppehälle med att arbeta politiskt. Alla RLM:er får lön så vitt jag. Om ordet “proffspolitiker” låter negativt kan man ju använda “yrkespolitiker” istället. Jag tycker inte någon av termerna klingar varken positivt eller negativt.

  5) Jättebra förslag! Jag har tidigare föreslagit liknande för Sverige: Patcha Sveriges Politiska Maskin

 28. Pingback: Intressant idé i maktdelningsdebatten « Christian Engström, Pirate MEP

 29. Pingback: Hur bör EU fungera? « Cecilia Malmström, EU-minister (FP)

 30. Pingback: Lissabonfördraget, något vi behöver och det bästa vi kan få nu « Andreas Froby – kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka

 31. Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading
  it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and will come back down the road.
  I want to encourage you to ultimately continue your great posts, have a nice
  morning!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s