Har SL ensamrätt till tidtabellerna?

New York Metropolitan Transit Authority(MTA) ansvarar för New Yorks kollektivtrafik, och tillhandahåller tidtabeller till tunnelbanan, tågen och bussarna.

StationStops kom på att det kunde finnas en efterfrågan på tågtider bland iPhone-användare, och byggde en applikation som gjorde det möjligt för iPhone-användare att kolla upp tider för vissa tåglinjer.

MTA borde rimligen vara glada över att deras resenärer enklare kan ta reda på när tågen går, men det är de inte. Åtminstone inte deras jurister, som har hört av sig med krav på att StationStops ska betala en licensavgift för informationen.

Tänk på det innan du utan tillåtelse upplyser någon om när nästa tåg går.

Advertisements

5 thoughts on “Har SL ensamrätt till tidtabellerna?

  1. Så vitt jag vet så kan rådata aldrig skyddas av upphovsrättslagstiftning i Sverige eftersom den omöjligt kan uppnå verkshöjd.
    Däremot är säkert utformingen på tidtabellerna skyddad av URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s