Lagstiftning mot blasfemi till Sverige?

I går sände P1 ett avsnitt av Människor och tro på temat yttrandefrihet. I studion deltog jag som försvarare av rätten att fritt kritisera religioner, och över telefon medverkade Tuve Skånberg(KD) som förespråkar någon form av lag mot hädelse även i Sverige.

Oscar Swartz uppmärksammar på sin blogg föreläggandet mot Black Internet och anser att någon borde ställa upp med pengar för ett överklagande.

Advertisements

8 thoughts on “Lagstiftning mot blasfemi till Sverige?

 1. Pingback: Min rätt att häda

 2. Dessa förbud… Ser hellre att alla får uttrycka sig helt fritt samt bära vilka symboler dom behagar på jackan ect. Då vet jag var jag har dom och kan bilda min egna uppfattning om hur jag ska värdera deras åsikter eller agerande.

 3. Delar din åsikt som du framförde i Människor och tro och tyckte mig höra att du sänt en skrivelse till EU i vilken du har invändningar mot att Irland infört en “häddelseparagraf”. Om så, är det möjligt att få en kopia på din skrivelse?

  Lasse Gustavsson – Spånga

 4. Har hört historier om barn i högstadiet som blivit hemskickade för att de haft en svensk flagga på kläderna. Sen när blev svenska flaggan en symbol för rasism?

  Man slutar aldrig att förvånas över människans dumhet!

 5. “Fredmans epistlar” av Bellman var tänkt som en parodi på Paulus brev i nya testamentet. Ska vi svenskar förbjudas att sjunga Bellman? Eller ska det bara bli förbjudet att citera Bellman? Eller ska vi kanske bara rensa ut detta kulturarv från biblioteken?

  Kanske är det så att vi är mer begränsade i sinnet än vad de var på 1700-talet.

  • Ne4, det har jag ff6rste5tt. Begreppet var antagligen ett ff6rsf6k att ff6rklara varff6r det e4r bra att ekinslda me4nniskor skapar rikedom och de4rff6r hindra kommunisterna att konfiskera deras egendomar (och sje4lar). Men att f6verhuvudtaget behf6va teorier ff6r att ff6rklara ne5got se5 naturligt som att skapade resurser passerar genom en massa me4nniskors ple5nbf6cker tyder pe5 ett snedvridet perspektiv. c4ven om begreppet har ett annat ursprung passar det ff6r ve4nsterns behov. Man anve4nder “nedsippring” eller “he4stskit” som begrepp i debatten ff6r att ff6rskjuta tolkningsff6retre4det. Att man ska behf6va motivera marknaders friheter iste4llet ff6r att behf6va motivera inskre4nkningar i dem. Ett retoriskt ve4lkonstruerat inle4gg fre5n Ekonomikommentarer ska se4gas. Inte desto mindre bedre4gligt.

 6. Glömde nästan: Barnklassikern “Gubben Noak” (även den av Bellman) brändes av kyrkan på 1700-talet. Ska vi förbjuda denna visa? Den är trots allt förolämpande för kristna, muslimer och judar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s