Ett användargenererat globalt släktträd på Facebook

Många sitter hemma och bygger kartor över sina släktförhållanden. Det finns också webbplatser där alla som vill kan kartlägga sin släkt, och sedan bygger en applikation ihop nätverken.

Den uppenbara platsen för att bygga dynamiska relationskartor är Facebook med 250 miljoner användare, varav 120 miljoner loggar in dagligen. Varje dag är alltså nästa en av 60 världsinvånare ansluten till nätverket.

Med applikationen Geni kan Facebookanvändarna bygga ihop sina släktträd i syfte att skapa ett enda gigantiskt användargenererat släktträd. Geni finns även som en självständig webbplats, men det är som Facebook-applikation som det har potential att bli riktigt stort.

Det här är ytterligare exempel på hur det användargenererade internet skapar ekonomiska värden i en skala som få kommersiella aktörer skulle klara av att hantera.

Advertisements

2 thoughts on “Ett användargenererat globalt släktträd på Facebook

  1. Problemet är “bara” att facebook parasiterar dessa värden genom att låsa in de stora samhällsvärdena i sitt system. Facebook-bubblan kommer en dag att spricka och då blir de stora värden till luft just eftersom de var inlåsta. Dessutom innebär det att starka intressen som facebook böjer sig för, ges makt över dessa oerhörda värden där enkilda inte har någon talan alls.

    Jag anser det vara högst omoraliskt att använda facebook, ja rent av informationsmässigt farligt på sikt. Varje användare blir primärt ett offer när denne låser in sin information bort från det öppna internet in i ett låst system, men genom flockmentaliteten så gör de sig också till gärningsmän.

  2. Föröker hitta väg runt spam.. postar därför igen. Laga ditt spamfilter Karl.

    Problemet är “bara” att facebook parasiterar dessa värden genom att låsa in de stora samhällsvärdena i sitt system. Facebook-bubblan kommer en dag att spricka och då blir de stora värden till luft just eftersom de var inlåsta. Dessutom innebär det att starka intressen som facebook böjer sig för, ges makt över dessa oerhörda värden där enkilda inte har någon talan alls.

    Jag anser det vara högst omoraliskt att använda facebook, ja rent av informationsmässigt farligt på sikt. Varje användare blir primärt ett offer när denne låser in sin information bort från det öppna internet in i ett låst system, men genom flockmentaliteten så gör de sig också till gärningsmän.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s