Lex Black Internet

Bloggaren Lars-Erick har kontaktat Camilla Lindberg och fått en bekräftelse på att folkpartiet vill omöjliggöra internetblockering av det slag som tingsrätten beordrade Black Internet att utföra. Bra.

Jag har ägnat en del av min tid de senaste dagarna åt att sätta mig in i det regelverk som gjorde föreläggandet mot Black Internet möjligt. Grunden är artikel 8.3 i EU:s så kallade Infosoc-direktiv:

3. Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.

I den svenska lagens förarbeten angav regeringen att en mellanhand till exempel kunde vara någon som tillhandahöll utrymme på en server. Black Internets koppling till Pirate Bay var betydligt svagare än så, och deras koppling till dem som faktiskt begår upphovsrättsintrång har varit närmast obefintlig.

Jag har också fått synpunkter på tingsrättens proportionalitetsbedömning, som inte tog hänsyn till de lagliga verksamheter som stängdes ned genom blockeringen.

Experter som jag har pratat med anser att det är långt i från självklart att tingsrättens beslut skulle stå sig i högre instans.

Skulle tingsrättens dom bekräftas efter ett överklagande av detta eller av ett framtida mål måste vi genom ändrad lagstiftning säkra yttrande- och informationsfriheten. Förslagsvis genom att förtydliga internetleverantörernas roll som neutrala informationsförmedlare.

Advertisements

2 thoughts on “Lex Black Internet

 1. Om du inte redan har gjort det rekommenderar jag verkligen att du läser bloggen Juristens Funderingar (missa inte att bläddra tillbaka till äldre inlägg eftersom de relevanta inläggen är utspridda över tre “sidor”, missa inte Black Internet och Mere conduit
  ). Även Swartz skriver intressant.

  Jag skrev mejl till tingsrätten och frågade om beslutet och fick följande svar, vilka kanske kan förklara litet hur de resonerar:
  “Peter Sunde är inte delgiven stämning i de två målen och därför har något beslut inte fattats gällande honom. Vi har skickat handlingarna till honom på adress i Limhamn och fått dem i retur med en anteckning att han vägrat ta emot dem och sedan har handlingar skickats till den adress han lämnat till oss men handlingarna har ändå kommit i retur pga att han inte hämtat ut försändelsen. Nu görs ett nytt försök att delge honom med hjälp av tyska myndigheter.

  Beslutet innebär som du riktigt har angett ett förbud att medverka till tillgängliggörande av vissa verk. “

  “Hur Black Internet ska göra för att följa vitesförbudet har jag inte några synpunkter på. Allt beror förstås på hur och om de kan påverka vad som finns på TPB. Svaret på fråga fyra [om tingsrätten kände till att TPB inte var kund till BI] framgår av beslutet och handlingarna nämligen att det var “DCP Networks” som angetts som kund hos BI. Däremot är det inte något som invänts från BI att leverans inte avsåg TPB.

  När man läser skälen så framgår det enligt min mening klart att det handlar om medverkan och inte något annat. Självklart kan man ha synpunkter på formuleringen såväl som på beslutet i sig.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s