Ekonomisk tillväxt ska inte underskattas

Jag brukar ofta instämma i Isobel Hadley-Kamptzs analyser. Dagens krönika i Expressen är ett undantag.

Isobel tycker det är trångsynt av den moderata utvecklingsgruppen för det digitala samhället att fokusera på tillväxt. Varför inte något om nätets betydelse för demokrati och kreativitet, frågar hon sig?

Att ett ekonomiskt perspektiv med nödvändighet skulle vara snävt håller jag inte med om. Ekonomisk tillväxt betyder mer välstånd och förbättrade praktiska förutsättningar att nå sina mål. Större utrymme för kreativitet och nya möjligheter till demokratisk påverkan är ett par av de fördelar som tillväxten medför.

Den expansion av nätet vi har sett hittills är anledningen till att vi fritt kan sprida och ta del av information. Den är också anledningen till sociala nätverk och verktyg för att framställa videor, remixa material och på andra sätt uttrycka oss.

Advertisements

13 thoughts on “Ekonomisk tillväxt ska inte underskattas

 1. Nu får du väl ända ge dig! Moderaternas repressiva politik kommer att dramatiskt FÖRSÄMRA nätets tillväxtskapande potential (vilket Isobel också skriver). Jag tycker att du alltmer blir en hycklare som försvarar moderaterna in absurdum. Om du verkligen tycker att integritets- och medborgarrättsfrågorna är så viktiga som du ibland påstår, så är det obegripligt hur du kan fortsätta stötta ett parti som så uppenbart verkar för motsatsen.

 2. Anders,

  Nu handlade det om att Henrik V Sydow satt upp ambitionen att stärka förutsättningarna för fortsatt tillväxt på nätet. Något som jag stödjer helt. Varför kritisera den ambitionen?

  Om du tycker att repressiv politik i dag försämrar tillväxtpotentialen måste du väl rimligen tycka det är bra att moderaterna tar initiativ för att förbättra sin politik på området?

 3. Det är just det moderaterna INTE gör, de tar inga som helst initiativ i den riktningen utan blir alltmer repressiva. Om en och annan moderat (som du själv) pratar om något annat förändrar inte faktum. Jag tolkar det som att moderaterna (partiet alltså) anser att den repressiva politiken är nödvändig och att tillväxt är en följd därav. Jag håller inte alls med och tror inte att du heller gör det. Därför tycker jag det är konstigt att du kan stötta den politiken. Det kan hända att min tolkning inte stämmer men faktum kvarstår att moderaternas politik går alltmer åt det repressiva hållet.

 4. Anders,

  Jag har varit tydlig med vad jag tycker, även när min åsikt inte har varit densamma som regeringens.

  När det gäller IPRED kan det hända att det finns folk som tror att den ökade kontrollen gynnar tillväxten, på grund av att upphovsrätten tillskrivs ett högre värde än vad den i själva verket har. Men som generell princip torde de flesta inse att det är fri marknad och inte regleringar som skapar tillväxt.

  I vilket fall som helst är det märkligt att angripa ett projekt som inte ens har hunnit starta. När analysen är klar blir den lättare att diskutera.

 5. The Internet did just fine without government intervention. The economy was based upon both private enterprise and volunteer efforts. The entire infrastructure has been payed for by us, the users.

  Now the drowsy eyes of dusty politicians has started to focus on the Internet, urged on by greedy corporations for immaterial rights. The war drum goes: Kick! Ban! Register! That is the line Moderaterna has chosen, and nothing Von Sydow has said, can make one suspect that Moderaterna will turn from that path.

  Growth indeed.

  The Internet is so much more than a market place. It is a complete society, and we are many who would like to keep it as such. It is good for the democracy, as it is good for free communication and exchange of ideas. By trying to oppress that you are oppressing the idea of democracy.

  You are anti-democratic.

  That is why freedom of knowledge and net neutrality should be the first part of the Internet to be protected. And I know that you know this.

  The Internet will not fall apart over night without a growth-plan. In fact it will most likely carry on expanding at the same rate as ever, provided that no one is kicked, banned or registered.

  The biggest threath to growth of the Internet is scared politicians, who legislate it to death. That is why Moderaterna should speak out their position on net neutrality and information politics. The growth and economy can wait.

 6. Henrik von Sydow:
  “Jag har uppdraget att formulera förslag till moderaternas policy vad gäller internet, integritet och presentera reformförslag som ytterligare öppnar för nätets möjligheter att öka växtkraften i Sverige. Nätets möjligheter blir allt tydligare en stark faktor för ekonomisk dynamik och tillväxt.
  Det är frågeställningar som är viktigare för allt fler, och som rymmer en tydlig framtids- och frihetsdimension. Spännande, stimulerande och viktigt uppdrag!”

  Ordvalet ‘ytterligare öppnar’ tyder på att han tycker att moderaterna är inne på rätt spår och kommer att fortsätta med fler repressiva förslag. Vi tolkar uppenbarligen programförklaringen på olika sätt.

  Ja, framtiden får utvisa vad som kommer fram. I mina ögon ser det här utspelet dock lika genomskinligt ut som Reinfeldts ”vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration”.

  Tack för svaren i alla fall!

 7. @Karl: En ekonomisk tillväxt kan ju svårligen kritiseras. Däremot finns det fog att kritisera Moderaternas bristande analys. Den enorma expansion som nätet har haft har skett just på grund av avsaknaden av politikers klåfingriga ingripanden. Moderaterna har helt missat detta och verkar snarare tro att begränsningar och sanktioner á la öststatsmodell skall främja en ekonomisk utveckling. Hur man som påstått självtänkande individ kan försvara något sådant är obegripligt.

  Den politik som nu förs av Moderaterna kommer endast att gynna de etablerade storföretagen som ges total kontroll och skyddade monopol. Små uppstickare skall tryckas ner och aldrig ges möjligheten att växa. Sådant har aldrig främjat den ekonomiska tillväxten.

  Jag var Moderat när du sprang runt i blöjor. Har varit aktiv inom MUF och partimedlem. De senaste åren har dock Moderaterna svikit alla ideal som tidigare har varit kännetecknande för partiet. Jag har därför gjort min analys och bestämt mig för att inte längre sympatisera med eller rösta på Moderaterna. Om du – Karl – för ett ögonblick bortser från dina karriärmål så kanske även du borde komma till samma slutsatser som jag.

 8. @Juristen:

  Ack dessa ungdomar…

  Jag var MUFare innan hans föräldrar hade fått glimten ens. Vi är många som vill integritetet ett bättre öde än det som moderaterna för närvarande filar på.

  Karl är nog i detta avseende bättre än de flesta andra moderaterna i riksdagen men vad hjälper det när de alla ska avsäga sig rösträtten med en kandidatförsäkran – (“Lydnadsförpliktelse”).

 9. @Juristen

  Jag tycker att du blandar ihop två helt olika saker.

  Den internetpolitik som har förts de senaste åren, av flera regeringar, är en sak. Det utvecklingsarbete som nu startar är en annan sak.

  Kritiken mot vissa beslut som fattats under mandatperioden är lättbegriplig, men kritiken som kommer nu förstår jag inte. Den tycks gå ut på att:

  (1) Moderaternas nuvarande internetpolitik är dålig.
  (2) Moderaternas ambition att förbättra internetpolitiken är dålig.

  Det logiska vore väl att den som håller med om påstående (1) tycker att en förändrad internetpolitik är bra?

 10. @Karl:

  Nu riktade sig inte din kommentar till mig utan till “Juristen” men jag tar mig friheten att kommentera ändå.

  Jag håller med om (1). Moderaternas nuvarande internetpolitik är dålig.
  Det är inte ens så mycket politik utan mer att man bara följer med utvecklingen. Den starkaste av aktörerna för ögonblicket får stöd. Är det inte så att moderaterna bara försöker hålla kvar det befintliga. Befintliga strukturer stöds. Partiet är utvecklingsfientligt!

  Har moderaterna ens en internetpolitik värd namnet? Eller handlar det mest om säga att internet är bra, internet måste övervakas och så vidare?

  Om (2) kan då sägas att vi inte vet vad Moderaternas “ambition att förbättra internetpolitiken” innebär. Alla partier anser att just deras väg leder till himlen och förbättrar exempelvis internet. Så “ambitionen” att “förbättra” Internet”politiken” säger ingenting annat än att moderaterna _säger sig_ vilja förändra Internet”politiken” och att _de_ anser att den förändring som _de_ säger sig arbeta för är till det bättre.

  Det logiska är att den som håller med om (1) röstar på något parti som har en annan syn på Internetpolitik om detta känns angeläget nog. I specialfallet att man är moderat DÅ bör man om man anser (1) arbeta för att förändra den.

  Man kan teoretisera hur mycket som helst om dina punkter:
  1. Hur vet vi att moderaterna har “ambition att förbättra internetpolitiken”?
  Bara för att de säger så?
  2. Hur vet vi att moderaternas definition av “bättre” stämmer med vår?
  Alla tycker att deras definition är den rätta.

  Om vi går efter hur moderaterna AGERAR så får vi ett sant uttryck för vad de vill. De kanske säger sig vilja en annan sak men det gör alla försäljare.

 11. När det ska röstas om FRA så har du möjlighet att visa att du står för de åsikter du utger dig för att ha och inte är en ren hycklare.

 12. A shaved penis is sleeker and less likely to get in the
  way, allowing the manhood to glide naturally, without interference.
  While you are shaving, you need to be extra careful.
  The Shave, Soothe & Smooth products are a clear shaving gel (so you can see where you are
  shaving), a spray that prevents itching and rashes and
  an aloe and green tea moisturizer to keep skin smooth.

 13. Importance of having a site So why do you need a website? Enhanced customer Service-Web presence facilitates 24 hours customer services without hiring any additional employees. Your prospective customers are better served when they can access information about your business immediately via your website rather than waiting for a return telephone call.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s