Spotify ett hot mot yttrandefriheten?

I Expressen skriver Rasmus Fleischer om politikernas älsklingstjänst Spotify. Ska ett monopolföretag diktera hur framtidens musikmarknad ser ut, frågar han sig?

Konkurrensen är redan undanröjd, genom att de fyra stora skivbolagen gått samman i en kartell som förvägrat licenser till andra liknande företag.

Bristen på konkurrens har dock inte så mycket med Spotify att göra. På marknader som regleras av vår byråkratiska upphovsrättslagstiftning kommer trösklarna för inträde alltid vara så höga att de omöjliggör innovation och entreprenörskap.

Bara det faktum att upphovsrättsindustrin och internetleverantörerna kallas till justitiedepartementet för att tillsammans forma nya affärsmodeller visar att kulturen styrs av en helt annan logik än den fria marknadens.

Advertisements

2 thoughts on “Spotify ett hot mot yttrandefriheten?

  1. Ja, att det alls är möjligt för rättigheter att koncentreras i fyra jättelika skivbolag, och för dessa bolag att gå samman i en kartell som stänger ute alternativa musiktjänster – det beror givetvis på upphovsrättslagstiftningen.

  2. Bristen på konkurrens till Spotify? Vilka glasögon ser man världen genom då? Världen har ju snarare exploderat av uppstickare inom musikbranschen, från slutet av 90-talet och fram till idag. Vissa reklamfinansierade, andra med mikrobetalningar, åter andra genom abonnemang. Att skivbolag och artister inte hängt på utan låtit tjänsterna självdö, med några undantag där man hittat självgående nischer, är ju knappast tjänsternas fel. De genomgående hyllningar medieoligopolet översvallar Spotify med handlar snarare om egenintressen än något annat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s