Expressen felinformerade om moderaternas riksdagslista

I Expressen skriver Isobel Hadley-Kamptz om liberalers partipolitiska hemvist, och avslutar med ett stycke om moderaternas riksdagslista inför valet 2010. Det hon skriver gör mig en aning förvånad.

Karl Sigfrid, som mobbades bort från omröstningen av statsministern kommer, som det ser ut nu, inte ens att få stå på moderaternas riksdagslista.

Signalerna är tydliga. Här finns inget utrymme för egna ryggradsuppfattningar. Här finns inget utrymme för frihetlighet.
Som liberal kan man vilja ge upp ett performancevrål för mindre.

Expressen

Sanningen är att jag har fått ett mycket starkt stöd i nomineringsprocessen från de partiföreningar i Stockholms län som utformar vår riksdagslista. I slutet av oktober kommer jag att delta i provvalet, och då är det upp till partiets medlemmar att säga sitt.

Den bild som jag har fått är att de allra flesta moderater vill prioritera upp frågan om ett fritt och öppet internet, så jag ser fram emot medlemsomröstningen.

Advertisements

7 thoughts on “Expressen felinformerade om moderaternas riksdagslista

 1. Du vet Karl.

  Då tycker jag att du skall sänka FRA-lagen den 17 Oktober.
  Då bevisar du att du inte bara har en egen åsikt utan är beredd att stå för den.

 2. Rofl, det lär ju aldrig hända Jerker!

  Isobel har som vanligt författat en förbannat bra ledare. Som liberal känner man sig inte hemma någonstans nu för tiden. Jag vill ha tillbaks de gamla moderaterna och ärkekonservativa KD borde dumpas i närmaste soptunna. KLP kan ta deras plats istället.

 3. Låt oss inför 14 oktober syna några av punkterna i FRA-överenskommelsen:

  1) Begränsningen “signalbärare”:

  Här är okunnigheten skriande bland ledamöterna. Vissa, t.ex. Staffan Danielsson, tycks tro att FRA endast bereds tillgång till mindre flöden, jämförbara med “länsvägar”. I själva verket handlar det om gigantiska flerfiliga motorvägar. Alla Sveriges hushålls internettrafik kan rymmas i en enda fiberkabel.

  Här fanns chansen att göra rätt. Förslaget om trafikstråk, dvs med fokus på ändpunkterna, hade kunnat bli en verklig begränsning.

  2) Begränsningen av antalet uppdragsgivare

  Vi kan redan nu förutsäga att även polisiär spaning kommer att få bedrivas. En särskild lag om detta kommer att utarbetas på basis av Anders Erikssons utredning, senast 2010.

  JK pekade också i sitt remissvar på en annan sak: Myndigheter som inte längre får underrättelser direkt från FRA vänder sig givetvis till respektive departement i stället. De godkända uppdragsgivarna kommer att bredda sina underrättelsebehov för att tillgodose underställda myndigheters önskemål.

  3) Underrättelseskyldigheten

  Ingen tror att den kommer att tillämpas.Inte ens FRA. De ifrågasatte ju betydelsen av bestämmelsen i sitt remissvar.

  4) Domstolsprövningen

  Utformningen har kritiserats från många håll. Det förefaller ju som att det i stort sett blir en person, Runar Viksten, som kommer att stå för prövningen i den nämnd som de svage kallar domstol.

  Till detta ska läggas två stora områden som knappast regleras alls:

  1) FRA:s utvecklingsverksamhet:

  Här kan FRA massinhämta enskildas trafikuppgifter utan att koppling till yttre hot föreligger.

  2. FRA:s informationsutbyte med andra länder.

  Detta är överhuvudtaget inte lagreglerat. Det finns bara en passus om att utlämnad information inte får vara till skada för svenska intressen.

  Hur kan någon värnare av integriteten rösta JA till ovanstående kökkenmödding?

  Rekommenderar slutligen detta dagsfärska inlägg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s