Telekompaketet: Förvirring, hemlighetsmakeri och en önskan om oinskränkt makt

I de pågående ACTA-förhandlingarna säger sig EU verka för ökad öppenhet. Hur trovärdig är den ambitionen när EU:s ministerråd samtidigt, på eget initiativ, hemligstämplar sina förslag om telekompaketet?

Sedan ett par dagar tillbaka har ministerrådet lagt ett kompromissförslag om tillägg 138 i telekompaketet, men bara en snäv krets får veta vad förslaget innehåller. Nu är det upp till parlamentarikerna att godta eller förkasta förslaget. Det bästa verktyget för att granska ett förslag är att utsätta det för offentlig debatt, men det har alltså rådet förbjudit.

Medlemsstaterna anser att parlamentets version av tillägg 138 skulle leda till att EU överskrider sina befogenheter. Det är både legitimt och bra att medlemsstaterna är på sin vakt när de anser att att EU är på väg att gå utöver vad fördragen tillåter. Men varför skulle det vara otillåtet att på förhand kräva en domstolsprövning för avstängning från nätet medan det är tillåtet att kräva prövning i efterhand? Det måste ministerrådet kunna förklara.

Marita Ulvskog(S) har kanske landat rätt i frågan om tillägg 138, men hon har en fruktansvärd attityd till politiska regelverk.

– Jag tycker alltid att man ska vara misstänksam när juridiken står mot politiken. Nu har en sådan situation skapats, det är där mitt missnöje kommer in. I Sverige är vi vana vid ett system där politikerna fattar besluten, inte juristerna.

Ulvskog tycks anser att de regelverk som politiker skapar ska följas, men bara av enskilda medborgare och företag. Politikerna själva kan tolka reglerna som de vill, och får därmed göra vad de vill.

Om politikerna får avgöra vilka befogenheter de själva har kan vi lika gärna avskaffa våra institutionella regelverk och slå fast att majoriteten i parlamentet har oinskränkt makt. Det kanske är dit Ulvskog vill komma.

Advertisements

7 thoughts on “Telekompaketet: Förvirring, hemlighetsmakeri och en önskan om oinskränkt makt

 1. Jag undrar också hur du uppfattar den nya FRA-lagen.
  Det är väldigt tyst från alliansens sida och ingen riksdagspolitiker svara på mailfrågor om nya FRA-lagen.

 2. Piratpartiet kommer att ha demonstrationer mot FRA i Stockholm, Göteborg och Malmö på lördag!

  Kommer du att vara med på Medborgarplatsen i Stockholm 11:45 på lördag?

 3. Min position har aldrig varit hemlig. Förra hösten kom alliansens samtliga 178 riksdagsledamöter överens om att acceptera det kompromissförslag som riksdagen nu formellt ska fatta beslut om.

  • Okej Karl!
   Det tolkar jag som att du kommer att rösta för den nya FRA-lagen.
   Iaf inte lägga ner din röst eller rösta mot.
   Eller ska du kvittas ut igen?

   Jag tycker det var starkt av dig förra hösten, men kan inte hjälpa att jag Har funderat mycket på om inte din partigrupp egentligen begick arbetsmiljöbrott under det där mötet.

   • Blev lite fel där.
    … kan inte hjälpa att jag känner mig lite sviken just nu.

    Har funderat mycket på om inte din partigrupp egentligen begick arbetsmiljöbrott under det där mötet.

    Ska det vara.

 4. “Medlemsstaterna anser att parlamentets version av tillägg 138 skulle leda till att EU överskrider sina befogenheter.”

  Här finns en sak som jag tycker är extremt märklig: Ministerrådet anser att tillägg 138 inte är förenligt med EU-fördragen eftersom det gäller rättsskipning, och där påstår man att EU inte har någon talan. Detta rimmar mycket illa med IPRED-direktivet, som utan minsta tvekan är ett direktiv som gäller rättsskipning.

  Kan det vara så att det är tillåtet med EU-direktiv inom rättsområdet om direktivet innebär att medborgarnas rättigheter kränks, men att det är otillåtet om direktivet avser säkra medborgarnas fri- och rättigheter. Tills jag får en bra förklaring så är det min huvudsakliga hypotes.

  Finns det någon som förvånas av att många medborgare föraktar EU? Jag tycker också att grundidén var bra, men som det har utvecklats har det ju blivit rena rama Sovjet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s