Kristdemokraternas förnyelse – kanske på riktigt

Förra gången jag skrev om Kristdemokraternas nya koncept “verklighetens folk” påpekade jag att förändrad retorik måste åtföljas av förändrad politik.

Göran Hägglund läser knappast min blogg, men han tycks ha kommit till samma slutsats. I dag på DN debatt skriver KD:s regeringsföreträdare gemensamt att de mest rigida alkoholrestriktionerna bör skrotas, att medborgarna ska kunna ställa större krav på myndigheter och att föräldrar ska få dela ansvaret som de vill. Det sista var ingen nyhet, men att KD vill liberalisera alkoholpolitiken och lägga ett större ansvar på den enskilde är en ordentlig omsvängning. De tre ledande KD-företrädarna är dessutom öppet självkritiska till partiets tidigare stöd till varje åtgärd som begränsar tillgången till alkohol.

KD förpassar dessutom stödet för filmcensur till historien. Det är bra. Inte mist därför att frågor om censur och informationsfrihet nu aktualiseras i EU:s brottsbekämpande arbete. Låt oss hoppas att KD blir en kraft mot censur även i det sammanhanget.

Kristdemokraternas politiska omprövning kan bli riktigt intressant att följa. Särskilt om de lyckas leva upp till de här idealen:

Vi behöver få en mer genomtänkt syn på lagstiftningens roll. En viktig del av rättsstaten är att enskilda har ett skydd mot alltför långtgående regleringar, och ett självklart skydd för privatlivets helgd. Problemet är att vi i Sverige inte längre drar oss för att använda statens maktmedel för att detaljreglera och styra upp det som i grunden handlar om personlig frihet.

Advertisements

2 thoughts on “Kristdemokraternas förnyelse – kanske på riktigt

  1. Jaha, så Fredde har tagit dig i örat igen!

    Verklighetens folk, vad f-n är det? Förklaring, tack!

    Maria Larsson är säkert skitnöjd med att fler svenskar super skallen av sig. Samtidigt har man tokhöjt tobaksskatten. Hur går det ihop?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s