Lawrence Lessig till riksdagen

DN skriver i dag om ACTA-avtalet och det faktum att det nu finns ett förslag till gemensamma internetregleringar. Förslaget är belagt med sekretess. Den amerikanska regeringen ger dock storföretag möjlighet att delta i beslutsprocessen. Sedan tidigare har upphovsrättsindustrin haft insyn genom rådgivarposter på handelsdepartementet, och nu har kretsen av företag som får se utkastet till avtal vidgats.

Vanliga medborgare – i eller utanför de avtalsslutande ländernas parlament – får dock ingen information. Så här har det säkert gått till i många årtionden, men det börjar bli dags för politiker att se den samhällsförändring som kommit till följd av den tekniska utvecklingen. När en stor del av medborgarna äger utrustning som möjliggör kopiering och modifiering av digital information är upphovsrätten inte längre en angelägenhet enbart för vissa branscher. Upphovsrätten har utvecklats till en reglering som kraftigt begränsar allas yttrande- och informationsfrihet.

Nästa månad kommer Lawrence Lessig till riksdagen för att hålla en föreläsning. Han ger med största säkerhet en fördjupad bild av hur internet förändrar passiva kulturkonsumenter till aktiva deltagare i en öppen, kreativ process.

Advertisements

7 thoughts on “Lawrence Lessig till riksdagen

  1. Pingback: Lawrence Lessig i Riksdagen! « projO's/gothbarbie's blog

  2. Så alldeles enastående med Lessig! Han är en briljant föreläsare!
    Regering, företag och vissa organisationer gör upp över huvudet på medborgarna – urbilden av korporativism och riktigt vedervärdigt.

  3. Pingback: Anders S Lindbäck om kunskapssamhället · Lawrence Lessig till riksdagen!

    • , an association of iddavinuils, they have now essentially been given the chance to speak twice to my (and your) once, since they can speak corporately and individually.Also, if you or I can’t be heard over the volume of the corporation’s money has our speech been silenced? And are you okay with that?Thanks for the shout out – it’s an ugly job but somebody has to do it.

  4. Bra initiativ av dig Karl! Tyvärr dyker det hela tiden upp nya hot mot det öppna Internet. Det senaste verktyget för att övervaka oss är Indect som kommissionen har lagt fram (http://www.indect-project.eu/). På den hemsida som finns inom parantes kan man läsa att kommissionen vill övervaka i princip hela Internet. Det här förslaget skulle inte bara hota den personliga integriteten, den blir totalt utrotad på Internet. Här måste Sverige som ordförandeland göra något.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s