E-delegationen om öppen källkod och öppna standarder

För några dagar sedan kom e-delegationens förslag till hur statliga myndigheter bättre ska utnyttja informationsteknikens potential.

Det har funnits höga förväntningar på avsnitten om öppna standarder och öppen källkod.

I sitt förslag till strategi slår e-delegationen fast att öppna standarder ska vara “ett förstahandsval”.

Delegationen anser att det finns goda möjligheter att långsiktigt sänka kostnaderna genom användning av öppna standarder. Risken för felinvesteringar minskar liksom risken för inlåsningseffekter i slutna standarder. Öppna standarder minskar också beroendet till enskilda leverantörer.

Att öppna standarder är förstahandsval betyder att öppna standarder förordas.

SOU 2009:86, sid 72

Öppen programvara ska enligt e-delegationen “alltid övervägas”.

Delegationen anser att det finns möjligheter att sänka kostnader genom att använda öppen programvara. Att öppen programvara ska övervägas innebär att öppen programvara alltid är ett alternativ och att all programvara ska utvärderas baserat på TCO10. Detta innebär att hela kostnaden för hanteringen av en öppen programvara ska jämföras med hela kostnaden för övervägda alternativ.

SOU 2009:86, sid 73

Den föreslagna regeln är inte lika kraftfull som den Nederländska regeln om att öppen programvara ska väljas om det inte finns starka skäl däremot. Men det är ett steg i rätt riktning.

Advertisements

3 thoughts on “E-delegationen om öppen källkod och öppna standarder

 1. Hej alla !

  Inom databranschen börjar vi bli allt mer överens om att inköp av utvecklingsarbete inte skall göras i stora paket som man tror sig behöva i en avlägsen framtid, utan i form av små inköp av det man behöver i en nära framtid.
  Valet mellan öppen källkod och proprietära alternativ blir då ett strategiskt beslut där några totalkostnader inte kan beräknas.
  Valet mellan att betala för något leverantören fortfarande äger när man köpt det och något som blir allmän egendom när man köpt det blir därför lätt.
  I fallet att det blir allmän egendom kommer en maximal mängd andra användare som behöver funktionaliteten att delta i vidareutveckling och dela kostnaden för denna. Eventuella tillägg till funktionaliteten som den inköpande myndigheten sedan behöver först i världen och därför själva måste finansiera kan köpas på billigaste sätt i full konkurrens med även de företag som erbjöd det proprietära alternativet. Är de billigare kan de alltså fortfarande leverera.
  Man kan ju själv också äga den programvara man utvecklat. Om bara man själv använder den kan detta vara ett bra alternativ. Kompletterande inköp kan ske i full konkurrens. Om även andra kan använda den måste man då själv sälja vidare och organisera samarbete om vidareutvecklingen. En delmängd av de som kan använda programvaran kommer då inte att köpa den och vi får en förlust gentemot öppen källkodsalternativet.
  Kostnader för underhåll, drift och utbildning kan också upphandlas i full konkurrens i öppen källkodsalternativet. Skillnader i underhållskostnad kan ofta hänföras till att man i öppen källkodsfallet behöver en funktionalitet först i världen och därför måste finansiera denna.

  Med vänliga hälsningar

  Erling Hellenäs
  Primus motor i öppen källkodsnätverket, Dataföreningen, Stockholmskretsen.
  Aktiv i Agile Sweden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s