Trådlösa nätverk farligt i Storbritannien

En brittisk pubägare har dömts till böter på 8 000 pund, vilket motsvara ungefär 92 000 kronor. Anledningen är att någon laddat ned upphovsrättsskyddat material via pubens trådlösa nätverk. Ansvaret för den som tillhandahåller öppna trådlösa nätverk är i Storbritannien, precis som i Sverige, en gråzon. Även om det inte är fastslaget i lag att…

Lessigs Sverigebesök har gjort avtryck

Dagarna efter Lawrence Lessigs presentation i riksdagen rapporterade flera tidningar. Dagens Nyheter, som stod för den mest omfattande rapporteringen, har nu dessutom publicerat en längre och mer detaljerad beskrivning av Lessigs budskap till Sverige. Kungliga biblioteket lät filma seminariet, och har lagt upp videoklippen på sin hemsida.

ACTA: Åsa Torstensson besöker USA

Om några dagar åker Åsa Torstensson till USA. I första hand för att diskutera miljö och infrastruktur inför klimatmötet i Köpenhamn, men hon ska också ta upp ACTA. Det är bra att regeringen tar varje tillfälle att kräva ökad öppenhet. Torstensson ska även framföra att Sverige vägrar ansluta sig till ett avtal som ger internetleverantörer…

Rensa i myndighetsregistren

Som svensk vet du inte hur många myndighetsregister du ingår i. Sannolikt handlar det om mellan 100 och 150 stycken. Både mängden register och bristen på ordning och reda måste åtgärdas. Därför föreslår nu moderaternas arbetsgrupp om det digitala samhället – ledd av Henrik von Sydow – en upprensning. För det första måste vi skaffa…

ACTA: Öppenhetskrav även från amerikanska senaten

Två amerikanska senatorer kräver att handelsdepartementet offentliggör de dokument som diskuteras i ACTA-förhandlingarna. Nyligen uttryckte även Hollywood att de ville se förhandlingarna öppnas upp eftersom hemlighetsmakeriet enligt dem ger utrymme för konspirationsteorier. Vi tycks befinna oss i den märkliga situationen att nästan alla vill se öppnare förhandlingar – och i princip ingen begär fortsatt slutenhet…

Telekompaketet: Det blev inget avgörande

EU:s Telekompaket är en omfattande reglering av telemarknaden som syftar till att öppna upp de nationella marknaderna för Europeisk konkurrens. Den del av paketet som under det senaste året har fått all uppmärksamhet är Europaparlamentets tillägg 138, som i sin ursprungliga form sa att ingen skulle stängas av från nätet utan föregående domstolsprövning. Striden stod…

ACTA: Hollywood skriver brev till Kongressen

MPAA har skrivit brev till ett antal utskott i senaten, däribland justitieutskottet. I brevet skriver MPAA hur viktigt det är att de får ett ACTA-avtal som ger ökade befogenheter till tull och polis att agera självständigt mot piratkopiering. Det framgår inte om de med detta vill säga att tullen bör få möjlighet att genomsöka datorer…