ACTA: Hollywood skriver brev till Kongressen

MPAA har skrivit brev till ett antal utskott i senaten, däribland justitieutskottet. I brevet skriver MPAA hur viktigt det är att de får ett ACTA-avtal som ger ökade befogenheter till tull och polis att agera självständigt mot piratkopiering. Det framgår inte om de med detta vill säga att tullen bör få möjlighet att genomsöka datorer och mediaspelare i samtliga avtalsländer. Med tanke på att MPAA är avsändare handlar deras önskemål knappast om tullens agerande mot falska läkemedel.

MPAA efterlyser också striktare regler för att stoppa otillåten fildelning på internet.

Brevet attackerar samtidigt dem som är skeptiska till ACTA och beskriver dem som likgiltiga till att filmproducenter på grund av teknikskiftet inte får den avkastning som de “förtjänar”.

MPAA är en av de organisationer som genom det amerikanska handelsdepartementet har tillgång till ACTA-handlingar.

Advertisements

One thought on “ACTA: Hollywood skriver brev till Kongressen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s