Telekompaketet: Det blev inget avgörande

EU:s Telekompaket är en omfattande reglering av telemarknaden som syftar till att öppna upp de nationella marknaderna för Europeisk konkurrens.

Den del av paketet som under det senaste året har fått all uppmärksamhet är Europaparlamentets tillägg 138, som i sin ursprungliga form sa att ingen skulle stängas av från nätet utan föregående domstolsprövning.

Striden stod mellan parlamentet, som ville införa ett skydd mot rättsosäker avstängling a la Hadopi, och ministerrådet som ansåg att detta inte hörde hemma på EU:s bord.

Nu har Europaparlamentet godkänt en kompromiss. Enligt kompromissen måste vissa procedurer genomgås innan någon kan stängas av. Men ordet domstol nämns inte.

Om detta verkligen förbjuder den franska Hadopi-lagen, som var måltavlan för tillägg 138, är det ingen som vet. De flesta tycks vara överens om att Frankrike kommer fortsätta hävda sin rätt att bannlysa fildelare från nätet, och det kommer ta tid innan EG-domstolen får möjlighet att säga sitt.

Advertisements

2 thoughts on “Telekompaketet: Det blev inget avgörande

  1. Pingback: Riksdagskandidat mot FRA | Oscar Fredriksson (C)

  2. Pingback: Riksdagskandidat mot FRA | Oscar Fredriksson (C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s