Portlane och Black Internet

Samma tingsrätt som tidigare förelade Black Internet att stänga av nätkapaciteten till en kund har nu beslutat att internetleverantören Portlane inte ska beordras att stänga av trackern Openbittorrent från nätet.

Tingsrätten motiverar sitt beslut med att tillhandahållandet av internetsccess inte är tillräckligt för att en mellanhand ska anses medverka till upphovsrättsintrång.

Möjligheten till förelägganden mot mellanhänder infördes i svensk lag genom EU:s infosocdirektiv. Regeringen var tydlig i sin proposition med att det skulle krävas ganska mycket – till exempel att mellanhanden hyrde ut serverutrymme – för att ett föreläggande skulle kunna aktualiseras.

Det är bra att tingsrätten denna gång tar fasta på propositionens skrivningar. Det borde de ha gjort även i fallet Black Internet, som hovrätten nu får ta hand om.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s