Facebook kan ta plats i Bryssel

Nu börjar riksdagens arbete med att utforma synpunkter på ett regelverk som låter en miljon EU-medborgare lägga fram lagförslag till kommissionen. Dessa så kallade medborgarinitiativ införs till följd av Lissabonfördraget.

Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

Lissabonfördraget, artikel 8b, fjärde stycket

EU-kommissionen har skickat ut en grönbok – ett diskussionsunderlag – som uppmanar bland annat de nationella parlamenten att komma med synpunkter på hur systemet med medborgarinitiativ ska utformas. I Sveriges riksdag behandlas grönboken av Konstitutionsutskottet.

Medborgarinitiativen kan få stor betydelse i EU. Möjligheten för medborgare att lägga lagförslag var en del av det Lissabonfördrag som länderna tog ställning till, i vissa fall genom folkomröstning, och det förpliktigar EU-kommissionen att ta initiativen på allvar. Det kommer att krävas starka skäl för att kommissionen ska välja att inte gå vidare med ett lagförslag som kommit in i form av ett medborgarinitiativ.

Rätt använt kan det bli ett verktyg som minskar klyftan mellan Bryssel av medborgarna. Skulle EU-kommissionen däremot vifta bort medborgarinitiativen utan seriösa överväganden kan effekten bli den motsatta.

Det är särskilt intressant att möjligheten att lägga fram lagförslag genom medborgarinitiativ kommer samtidigt som internetaktivismen ökar. Med möjligheten att skriva under ett medborgarinitiativ på nätet kan internetaktivister framöver kanalisera sina idéer direkt in i det politiska beslutssystemet. Nätverk som Facebook lämpar sig mycket väl för den här sortens namninsamlingar.

Jag kan garantera att det kommer medborgarinitiativ om att skrota EU:s datalagringsdirektiv. Ett sådant skulle jag själv gärna skriva på.

Riksdagens synpunkter ska vara inlämnade till EU-kommissionen före den 31 januari 2010. EU-kommissionen tror att medborgarinitiativ kan bli verklighet någon gång under 2011.

Advertisements

4 thoughts on “Facebook kan ta plats i Bryssel

 1. Nu har någon/några allt köpt propagandan.

  Kommisionen hade ju fulla befogenheter att föreslå en lagändring som en reaktion på en större mängd namnunderskrifter, även utan Lissabonfördraget!

  Vad Lissabonfördraget gör är att det *uttryckligen förbjuder* kommisionen att ta namnunderskrifter/folklig opinion i beaktning om dom inte har en miljon underskrifter bakom sig. Och även om dom är en miljon eller mer, så kan dom, om dom vill strunta i det.
  (Källa: artikel 11, punkt 4, på sidan 26 i den konsoliderade engelska versionen)

  Att framhäva medborgarinitiativet som en “demokratisering” av EU, är falskt, när det snarare verkar vara tvärtom.

  /Werner

 2. Läste just den Svenska översättningen du länkade till, och tycker inte översättningarna stämmer överrens. Den Svenska versionen är inte alls tydlig med att mindre än en miljon underskrifter *får* inte tas i beaktning.

  Vad är det som gäller när översättningarna inte stämmer överrens? Vilken har företräde? Antar den engelska efter som den (tillsammans med tyska och franska) är en s.k. “procedural language” inom kommisionen.

  /Werner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s