Nu är det olagligt att häda i Europa

Sedan årsskiftet är det på Irland olagligt att häda. Som hädelse räknas enligt den nya lagen uttalanden som ett betydande antal religionsutövare finner stötande.

Irländska förespråkare av yttrandefrihet har i protest publicerat kända hädiska citat.

Jag bad tidigare i år EU-kommissionen att granska huruvida förbud mot hädelse var förenligt med EU-fördragens regler om att medlemsländerna ska respektera grundläggande rättigheter. Svaret blev att frågan om hur fördraget ska tolkas inte ligger på EU:s bord.

Advertisements

11 thoughts on “Nu är det olagligt att häda i Europa

 1. Vad är egentligen skillnaden mot “Hets mot folkgrupp” som vi har i vårt land? Eller förbudet mot vissa politiska partier som finns i många Europeiska länder? Så länge vi tillåter vissa påhopp på yttrandefriheten kommer de som vill kväsa den alltid kunna argumentera för att vi föregår med dubbelmoral.

 2. Skillnaden mot hets mot folkgrupp är att den svenska lagen tar sikte på yttranden som anses kränka en grupp människor. Hädelselagen går längre och förbjuder kritik mot exempelvis religiösa symboler, om kritiken uppfattas som grovt stötande.

  Jag håller med om att yttrandefriheten borde stärkas även i Sverige.

 3. Som kristen anser jag att detta tom är snäppet värre än moskéförbudet i Schweiz. Att ta bort möjligheten att kritisera nyttjar varken religionen, dess utövare eller människor runtomkring. Tok!

 4. brynte: Vilket moskéförbud? Förbudet rör minareter, dvs de torn som är intill en moské. En av funktionerna för en minaret är att fem gånger om dagen ropa ut till bön.

 5. Så det är okej med kyrkor som för oväsen i Schweiz men inte minareter där man ropar ut till bön. Olika spelregler för olika kulturer och värderingar; det gör inte hemma i ett modernt och civiliserat samhälle. Tyvärr är vi långt ifrån ett sådant.

 6. @D: Ok, my mistake.

  @Sami: Om det är mig du svarar så tolkar du mig fel. Det är givetvis lika fel/rätt med kyrkor som väsnas som med moskéer.

 7. Sami: Religion hör inte hemma i ett modernt och civiliserat samhälle…

  Till kyrkans försvar, jag har då aldrig sett eller hört en präst stå med megafon och skrika att nu skall vi be 5 ggr varje dag.

  Sedan kan man väl diskutera om en nationell folkomröstning är rätt väg att gå. Det hela är väl snarare en fråga för kommunen som ger tillstånd om bygglov.

  Men om någon joppe hade fått för sig att starta en folkomröstning om minareter i sverige så visst skulle jag röstat ja till ett förbud.

 8. @D

  “Religion hör inte hemma i ett modernt och civiliserat samhälle.”

  Vem har gett dig rätten att ta det beslutet? Jag är inte det minsta religiös men folk ska absolut ha rätten och friheten att tro på vad man vill. Men du kanske inte anser att frihet är en hörnsten i ett modernt och civiliserat samhälle?

  Men uppenbarligen tycker du att beroende på vilken religion det är så ska de ha olika spelregler. Jag föredrar ett samhälle där alla uppfattningar är lika mycket värda.

 9. Sami: Vem har sagt något om rätt och frihet? Folk får tro på vad de vill, men det hör inte hemma i ett upplyst modernt samhälle, dvs det är inget vi skall sträva efter eller uppmuntra på samma sätt som nazism eller kommunism inte hör hemma i ett upplyst modernt samhälle.

  Folk får vara idioter om de vill, men det är inget som skall uppmuntras.

  Nej, jag tycker inte att olika religoner skall ha olika spelregler. Jag tycker som sagt inte om religioner. Och som jag skrev ovan, jag skulle tycka lika illa om en präst från svenska kyrkan stog med en megafon och ropade in till bön 5 ggr om dan om jag bodde granne med kyrkan.

 10. @D

  Återigen: “men det hör inte hemma i ett upplyst modernt samhälle”. För att du påstår det?

  Jag anser att ALLA åsikter oavsett vilka de är hör hemma i ett upplyst modernt samhälle. Jag säger något om frihet – uppenbarligen – och jag frågar dig om det hör hemma i ett upplyst modernt samhälle? Kan man förbjuda åsikter (= t.ex. religion, politiska partier, etc.) i ett samhälle, kan man förbjuda allt möjligt. Då finns det inga gränser till förbud.

  Och bara för att jag skriver att alla ska ha rätten till det har jag väl inte sagt något om uppmuntran?

 11. Sami: Återigen, talar inte om förbud utan vad man bör sträva efter. Byt ut religion mot t.ex. analfabetism. “Analfabetism hör inte hemma i ett modernt och civiliserat samhälle…”.

  Nej, du har inte skrivit om uppmuntran, jag har skrivit om uppmuntran…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s