Expressen vill inte heller ha en EU-minister

Expressens ledarreaktion vill inte ha någon ny EU-minister, och 91 procent av dem som deltagit i tidningens webbomröstning instämmer.

EU verkar i dag på nästan alla politikområden, och allt det som EU företar sig faller på någon av de övriga ministrarna.

Jag föreslog själv för snart en månad sedan att posten som EU-minister borde skrotas till förmån för en integritets- och öppenhetsminister. Så här argumenterade jag i Aftonbladet:

I dag har de politiska partierna insett internetpolitikens allvar – både som demokratiskt verktyg och som plattform för den ekonomiska tillväxten. I den fas vi befinner oss nu, som präglas mindre av konflikt och mer av politikutveckling, vore en minister med ansvar för integritet och öppenhet på nätet av stort värde för alliansen. En integritets- och öppenhetsminister blir både en motor i det internetpolitiska utvecklingsarbetet och en naturlig advokat för den enskildes rättighetsskydd i det övriga regeringsarbetet.

Aftonbladet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s