Informationspolitiken har hamnat på Stockholms stads agenda

Folkpartiets gruppledare i Stockholms stadshus, Lotta Edholm, skriver i dag en utmärkt artikel på SvD Brännpunkt om hur kommunen kan göra offentliga dokument tillgängliga direkt via internet. Även inom moderaterna diskuterar vi i de termerna.

Edholms vill lyfta upp informationspolicyn till den politiska nivån, och föregår med gott exempel genom att lägga fram ett antal förslagspunkter. Utöver att lägga ut kommunens data på nätet vill hon:

* Sprida skattefinansierat material – som bilder, kartor och musik – under en Creative Commons-licens.

* Arbeta fram en policy för vilken information om medborgarna som kommunen kan samla in utan att inkräkta på privatlivet.

* Släppa rådata som nätentreprenörer kan vidareförädla.

* Organisera informationen om politiska ärenden så att medborgare enkelt kan följa ett enskilt ärendes gång.

Det kan tilläggas att alla dessa åtgärder skulle behöva genomföras även på nationell nivå.

Advertisements

5 thoughts on “Informationspolitiken har hamnat på Stockholms stads agenda

 1. Att släppa rådata är farligt för etablissemanget. Om vi tar exemplet med väderdata skulle medborgarna kunna kontrollera bluffen med global uppvärmning. Det skulle ha negativa konsekvenser för skatteintäkter då det blir svårt att motivera de extrema uttagen av koldioxidskatt. Man kan också tänkas genomskåda vindkraftsbluffen och det är inte bra för Mauds släkt som investerat i vindkraft.

 2. Är en nätentreprenör någon alldeles särskild sorts entreprenör?

  När jag läste punkten drog jag ungefär samma slutsats som Jerker och undrade vad operatörer på nätet skulle göra. Det är nog ändå klart att *kommunen* inte släpper ut *statens* väderinformation för *förädling* av kommersiella aktörer. Vad i kommunens inhämtade råmaterial om medborgare är det som diverse företag ska rota i? De ska naturligtvis ha samma rätt som medborgarna i övrigt att förädla rådata. Detta är ingenting som ska släppas exklusivt för dem som har ett ekonomiskt intresse av dessa uppgifter.

  Att speciellt utvalda förädlingsföretag eller speciellt utvalda forskare ska få rota i våra privata uppgifter verkar motbjudande.

 3. @Hans J

  Enskildas privata, sekretessbelagda uppgifter ska naturligtvis ingen rota i.

  När det gäller data som trots allt bör lämnas ut, som väderdata eller SCB-statistik, bör alla ha tillgång till den. Entreprenörer som vill använda informationen kommersiellt är bara ett exempel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s