Städa upp efter Margot Wallström

Jag skriver på Svenska Dagbladet Brännpunkt om behovet av att vår nya EU-kommissionär värnar om grundläggande svenska principer, som att det ska råda öppenhet i det offentliga maktutövandet.

Den avgående kommissionens förslag till ny öppenhetsförordning – EU:s offentlighetsprincip – innehöll flera punkter som skulle försämra medborgarnas insyn i den politiska verksamheten. Definitionen av vad som utgör en handling skulle bli snävare så att färre dokument omfattades av öppenhetsförordningen, och hela kategorier av handlingar skulle sekretesskyddas med automatik. Vissa dokument skulle med andra ord inte ens vara möjliga för exempelvis en journalist att få sekretessprövade. Ansvarig för förslagen om försämrad öppenhet är Margot Wallström.

Svenska Dagbladet

Mårtensson kommenterar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s