Bildt, Falkvinge, Filminstitutet och Alliansens ungdomsförbund – en skur av upphovsrättspolitiska utspel

Det är kul att Carl Bildt som första regeringsföreträdare går på offensiven i arbetet för ett fritt internet. Han gör det med ett utrikespolitiskt perspektiv och fokuserar särskilt på regimerna i Kina och Iran.

Bara under det senaste året har vi sett hur regimerna i Teheran och Peking på olika sätt har försökt att stoppa oppositionsrörelser genom att begränsa deras möjligheter att kommunicera med omvärlden.

Piratpartiets ordförande Rick Falkvinge svarar att Sverige ska sopa rent på den egna uppfarten innan vi börjar moralisera över andra länder. Smutsfläckarna som han anser måste gnuggas bort för att Sverige ska återfå sin trovärdighet är FRA-lagen, IPRED och Thomas Bodströms datalagringsdirektiv.

I en slutreplik ställer sig Bildt oförstående till angreppet. Han påpekar att Sverige är en demokrati och skriver att nationens säkerhet – liksom upphovsrätten – måste skyddas, och att han hade förväntat sig applåder från den rörelse som värnar friheten på nätet.

Bildt har naturligtvis rätt i att Sverige bör värna friheten på nätet i de länder där regimen aktivt blockerar viktiga kommunikationskanaler. Att invånarna i Iran och Kina fritt bör få Twittra, blogga och sprida videoklipp på Youtube borde vi väl kunna vara överens om oavsett vilken inställning vi har till FRA och IPRED?

Samtidigt måste vi betrakta Sverige med samma kritiska ögon som vi betraktar andra länder. Inskränkt yttrandefrihet, informationsfrihet och integritet är inte syftet med upphovsrättsindustrins härjningar, men det är ett ofrånkomligt resultat av de metoder som bland annat IFPI och Antipiratbyrån förespråkar.

Nu vill Filminstitutet trappa upp jakten på fildelare genom att involvera bredbandsleverantörerna i försäljningen av film på nätet. Syftet är att den part som har bäst förutsättningar att övervaka internetanvändarna ska få ett ekonomiskt incitament att också göra det.

Alliansens ungdomsförbund säger nej till att involvera bredbandsleverantörerna och har även i övrigt en bra, balanserat angreppssätt. Begränsa upphovsrätten genom exempelvis kortare skyddstider. Skydda den upphovsrätt som trots allt finns, men bara under förutsättningen att metoderna är acceptabla.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi får en alltmer sofistikerad debatt om upphovsrätt och frihet på nätet. Tiden då upphovsrättspolitiken utformades av branschorganisationer utan hänsyn till allmänintresset tycks vara förbi.

Advertisements

19 thoughts on “Bildt, Falkvinge, Filminstitutet och Alliansens ungdomsförbund – en skur av upphovsrättspolitiska utspel

 1. Ingen har väl hävdat att Iranierna och Kineserna INTE skulle få använda nätet fritt? Där är vi rörande överens. Frågan är väl om Svenskar skall få göra det?

 2. Angående sammanfattningen i sista paragrafen. Hur går du där från första meningen (debatt) till andra meningen (politik)? Må så vara att det rimligen finns en viss korrelation mellan hur debatten förs och den politik som drivs, men du menar vill ändå inte att det är ett direkt samband? Kan du peka på några faktiska sakpolitiska skillnader i de beslut som fattas kring upphovsrätten, etc?

 3. Mycket bra sammanfattning, Karl! Åh vad jag önskar att du vore partiledare i moderaterna, då hade vi i piratpartiet inte ens behövts.

  Särskilt sista stycket är underbart att läsa. De flesta vet säkert att utan PP så hade den där debatten, i bästa fall, fortfarande legat undanskymd nederst på sidan 13 i någon enstaka prasselblaska. Om vi under vår korta tid har lyckats föra upp denna viktiga debatt lite högre på dagordningen, så har vi redan lyckats över förväntan IMHO.

  För övrigt är det inte för sent för dig, Karl, att byta lag. Du vet ju redan vilket parti som står för dina hjärtefrågor, och hur omöjligt det är för dig att få gehör för dem i ditt nuvarande betongparti. Du är välkommen ombord närhelst du känner för det! :)

 4. Pingback: Men vafan!? Är karln fullständigt rudis!? « Full Mental Straightjacket

 5. @Andreas Olsson

  Du har helt rätt i att en bättre politik inte följer med automatik av en mer djuplodande debatt. I det här fallet tycker jag ändå att det finns vissa tecken på att den förda politiken påverkas i rätt riktning.

  Tillägg 138 i Telekompaketet ser jag som en följd av att upphovsrätten i dag diskuteras mer seriöst än förr, liksom Sveriges och EU:s löfte om att ACTA-avtalet inte ska få medföra nya regleringar.

  Från flera riksdagspartier, både inom alliansen och oppositionen, kommer krav på en översyn av upphovsrätten. Om och när det leder till konkreta riksdagsbeslut vet vi inte, men det är ett första steg.

 6. Pingback: Vi är ju dom goda, eller? | Sagor från livbåten

  • Dear Burger,unluckily enough the itaialn government did the same (and even worse) and they didn’t resign neither. This is shameful, a common european shame.

 7. Pingback: Bloggen Omvärldsbevakning» Blogg-arkiv » Integritetsexpert #1 Störst på IT - dagliga IT-nyheter, tester, gratis forum, guider, skolor och nyhetsbrev mm

 8. Här är problemet:

  Carl Bildt:

  En konsekvens av globaliseringen är att det i många sammanhang har blivit lika viktigt att kontrollera flöden som territorier. Det kan gälla kapitalflöden lika väl som flöden av människor – migration och trafficking – eller illegal handel med vapen och knark. Och det gäller i växande utsträckning också det enorma informationsflödet via olika slag av elektroniska nätverk.

  Det är uppenbart att det internationella regelverket är alldeles för svagt och att de medel som finns för att säkra efterlevnaden av de regler som finns är otillräckliga.

  Bildt säger att det behövs mer kontroll över informationsflödena. Det har ingenting med frihet på nätet att göra. Allt prat om burma och kina är bara utfyllnad i artikeln. Kontrollen över informationsflödena skall stärkas – det är vad Bildt skriver.

 9. Pingback: Äntligen har Filminstitutet vaknat och förstått att folk vill se film | Kulturbloggen

 10. Pingback: Valåret börjar med upphovsrättspolitiska utspel : Cybernormer.se

 11. Spe4nnande mf6te ja, blev inte direkt som det le4t… skevirr om det.Jag kf6pte en lika toaskylt (ja ne4stan i alla fall men andra fe4rger) som du i Spanien ff6r ne5gra e5r sedan, je4tte fina e4r dom. Du glf6mmer ve4l inte adr till huset?Super fint m grenarna – brukar jag ockse5 ha. Ge5r att dekorera se5 le4ckert!Ha t bra, Eva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s