ACTA: Nu vet vi vilka som försvarar hemlighetsmakeriet

Europeiska internetleverantörer fruktar att ACTA-avtalet ska tvinga fram en “graduate response”-modell, det vill säga en skyldighet för företag som Telia och Bredbandsbolaget att varna och stänga av kunder. Samma farhåga finns inom Europaparlamentet. Arbetet för ökad öppenhet står samtidigt still, skriver IDG och Michael Geist. Singapore och Sydkorea vägrar att gå med på insyn för…

IPRED: Antipiratbyrån vill ha ytterligare övervakning av internetanvändare

Mindre än ett år efter att IPRED-lagen har trätt i kraft säger Antipiratbyrån återigen att övervakningen av internetanvändare är otillräcklig. Antipiratbyrån kräver nu att internetleverantörerna ska agera polis och skicka ut varningar till sina användare. Förslaget är nära besläktat med den franska HADOPI-lagen och med den svenska Renforsutredningens idéer. Tanken är att internetleverantörerna efter en…

ACTA: Europa säger nej till öppenhet?

Av DN:s senaste ACTA-uppdatering går det att dra två slutsatser. För det första att en majoritet av de aktiva länderna motsätter sig öppna förhandlingar. För det andra att de flesta Europeiska länder så är ointresserade av hur avtalet utformas att de inte ens dyker upp på förhandlingsmöten. Bland de åtta EU-länder som deltog i Mexikomötet…

DN Debatt: Öppnare nomineringsprocesser och starkare personval

Partisekreterare Per Schlingmann efterlyser tillsammans med ordförandena för Moderatera i Stockholms stad och län en möjlighet för fler att påverka vilka som väljs in i politiska församlingar. Det bästa vore naturligtvis att medborgarna fullt ut får bestämma vilka som ska representera dem genom ett starkare personval. I dag krävs att minst åtta procent av partiets…

Datalagringen och Europadomstolen

Juristen bedömer att en enskild medborgare eller organisation i Sverige kan ta datalagringsdirektivet till Europadomstolen även om det inte har införts i svensk lag. Det räcker med att det finns en skyldighet att införa datalagringen. Även om direktivet ännu inte har implementerats med svensk lag torde det vara möjligt för enskilda och organisationer som kan…