Fråga ut föreslagna ministrar i riksdagen?

Under Europaparlamentets utfrågning av de nominerade kommissionärerna funderade jag på att föreslå samma förfarande i Sverige. Det skulle ge riksdagen, och framför allt medborgarna, en möjlighet att utvärdera ministrarna innan de formellt utses.

Nu hann Folkpartiets Cecilia Wikström före, och lägger fram idén på DN Debatt. Artikeln är välformulerad, och det är glädjande att öppenhetsfrågorna engagerar allt fler politiska företrädare.

Advertisements

5 thoughts on “Fråga ut föreslagna ministrar i riksdagen?

    • LMC: “Terrorde5den i Madrid blev starten pe5 en insnitev debatt inom EU om he5rdare lagstiftning och utf6kade polisbefogenheter i kampen mot terrorismen. I diskussionen fanns ff6rslag om underre4ttelseutbyte och f6kat polissamarbete, men ockse5 om att tvinga teleoperatf6rer att lagra information om sina kunders kommunikationsvanor.” Terrorism kan dessutom ses som organiserad brottslighet med politiska ff6rtecken. Till Famor Gun: Bra skrivet, som alltid. Undrar hur le5ng tid tidningsutgivarna (med flera) som har kritiserat FRA-lagen i he5rda ordalag ge5r till angrepp mot detta lagff6rslag. Det riktar sig ju faktiskt direkt mot inrikes verksamhet se5 att se4ga.

      • Hej. He5ller definitivt inte med ff6rege5ende “talare”.Mina ereahfnreter fre5n Sverige plus e5tskilliga le4nder nere pe5 kontinenten e4r entydig. Sitta med en mobil mot f6rat/leta efter den i div fickor utgf6r en livsfara ff6r personen sje4lv och inte minst ff6r dennes medtrafikanter. Att sitta och prata i mobilen utan handsfree e4r mycket dyrt sf6der om Malmf6. Och he4nvisa till div forskning betald av mobiltillverkare/operatf6rer e4r inte mycket att he4nga i julgranen.Ff6rbjud mobilprat i bilen!!Sedan tycks du fe5tt in en objuden ge4st: expenprotect. Ta dig i akt!!Claes i Bore5s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s