Datalagringsdirektivet: Rödgrönt hyckleri eller bara allmän förvirring?

Säga vad man vill om Thomas Bodström, men han är i alla fall uppriktig i sin ambition att flytta fram statens positioner. Som justitieminister drev han igenom datalagringsdirektivet, och som riksdagsledamot vill han skyndsamt införa det. En katastrofal politik, men ett konsekvent agerande från Socialdemokraterna. Det är mer än vad man kan säga om vänsterpartiet och miljöpartiet.

När Europaparlamentet för ett antal år sedan röstade om datalagringsdirektivet sa alla svenska partier utom socialdemokraterna nej. Även vänsterpartiet och miljöpartiet röstade alltså mot.

Nu har de rödgröna hittat en kompromiss, hävdar de. Den går ut på att direktivet ska implementeras men att lagringstiden ska vara sex månader – inte ett år som en utredning har föreslagit.

Jag tänker inte kritisera att de rödgröna småpartierna kompromissar bort sina ståndpunkter. Kompromisser är en nödvändighet för båda de politiska block som vill bilda majoritet i riksdagen. Däremot är vänsterpartiets och miljöpartiets retorik värd kritik. Istället för att säga som det är – att de har tvingats förhandla bort vissa av sina ståndpunkter för att kunna samregera med Bodström – slingrar de sig och ljuger.

Vänsterpartiet har gjort en fullfjädrad helomvändning och försvarar inte bara kompromissen. Alice Åström beskriver i Svenska Dagbladet trafikdatalagringen som någonting önskvärt.

Det är också viktigt att poängtera att den här lagringen sker redan i dag. Men den är i dag helt oreglerad och det finns ingen tlllsyn. Så det finns ett klart behov av lagreglerinig, säger Alice Åström, Vänsterpartiets talesperson i rättsfrågor.

Svenska Dagbladet

Budskapet är att vänsterpartiet i och för sig är mot datalagringen, men egentligen är den inte så farlig. Kanske är det rentav bra med lite lagreglering för att råda bot på lagringsanarkin.

Nu stämmer inte Åströms beskrivning av verkligheten. Det finns i dag inte något krav på att trafikuppgifter som tilldelning av IP-nummer ska lagras. Tvärtom finns det ett förbud mot att uppgifterna lagras under en längre tid än vad som krävs för vissa administrativa ändamål. I praktiken är det vanligt att uppgifterna lagras i ett par veckor, och den som vill surfa anonymt kan använda en anonymiseringstjänst som inte sparar några loggar. Med datalagringsdirektivet förlängs lagringen till åtminstone ett halvår och även svenska anonymitetstjänser – i den mån de klassificeras som internetleverantörer – tvingas lagra uppgifter.

Miljöpartiets approach tycks vara att motsätta sig datalagringsdirektivet fram till valet. Om de då vinner regeringsmakten kommer de, enligt överenskommelsen, att byta fot och införa det. De hoppas dock att direktivet före valet kommer att omarbetas.

Det rimligaste förhållningssättet till datalagringen är att först utmana direktivet i Europadomstolen. Det kan en medborgare göra i något av de länder som redan infört datalagringen. En andra försvarslinje är att försöka omförhandla direktivet. Misslyckas allt detta får vi införa minimireglerna.

Miljöpartiets linje – omförhandling men med en beredskap av införa datalagringen – är bra i princip. Frågan är bara hur långt de är beredda att gå för att uttömma alternativen innan de inför reglerna. Vi kommer garanterat inte att ha ett nytt, omförhandlat direktiv i höst så om uppgörelsen innebär att datalagring införs efter valet vid en rödgrön seger är miljöpartiets prat om omförhandling utan betydelse. Vill vi ompröva direktivet måste vi vara beredda att avvakta med implementeringen ett par år.

Eller är det så att miljöpartiet först vill införa datalagringen för att därefter försöka få till ett nytt, mindre långtgående direktiv? En sådan strategi är garanterad att misslyckas. För det första kostar införandet av Bodströms massövervakning många miljarder, som skulle vara bortkastade om systemet i ett senare skede monteras ned. För det andra kommer det att vara politiskt omöjligt att bygga en riksdagsmajoritet för ett avskaffande när systemet väl har införts.

Vänsterpartiet och miljöpartiet skulle kraftfullt förneka det, men allt pekar mot att partierna i praktiken har gett upp sitt motstånd mot trafikdatalagringen.

Piratpartiet, som vill avstå från att införa direktivet oavsett vad EU-domstolen och Europadomstolen säger, måste svara på frågan om hur de vill hantera Sveriges böter. Ska vi betala 30 miljoner plus 300 000 kronor om dagen för all framtid? Ska vi vägra betala, och i så fall på vilken juridisk grund? Ska vi lämna EU?

Rick Falkvinge jämför med euron. Skillnaden är att Sverige vid inträdet i EU öppet deklarerade att vi förbehöll oss rätten att behålla kronan. Något sådant undantag har vi inte i fråga om datalagringen.

Advertisements

24 thoughts on “Datalagringsdirektivet: Rödgrönt hyckleri eller bara allmän förvirring?

 1. Hej Karl,

  i bloggposten du länkar pratar jag om böterna också.

  Så länge inte EU har någon kronofogdemyndighet med indrivningsmakt över svenska staten, så är det bara att rama in böteslappen och sätta upp den på väggen.

  EU kommer inte att riskera prestigeförlusten det innebär försöka näpsa ett land som tar öppen strid mot medborgarkränkningar; det tappar för mycket inflytande då.

  Politik är att vilja och att våga.

 2. “Skillnaden är att Sverige vid inträdet i EU öppet deklarerade att vi förbehöll oss rätten att behålla kronan. Något sådant undantag har vi inte i fråga om datalagringen.”

  Sedan när måste ett land öppet deklarera att de sätter mänskliga rättigheter i första rummet före ett inträde i EU?

  Jag tycker du gör dig lite löjlig i detta inlägg faktiskt.

  Visst, V+MPs hyckleri sticker i ögonen. Men den regering du röstat fram vill ju gå LÄNGRE än direktivet i sin version av lagringen på fler än en punkt.

  Hur är det bättre än V+MPs hyckleri? Skitpolitik blir inte bättre av att den inte hycklar med vilken skitpolitik det rör sig om.

  • Johan “Har dessutom hf6rt det de4r med “ff6rlorat en rf6st” se5 me5nga ge5nger nu att vi borde ha haft 20% i valet 2010….”Walker: Min ff6rra knmemotar till detta blev fel , jag le4ste inte se5 noga.Men om du har hf6rt “ff6rlorat en rf6st se5 me5nga ge5nger borde inte du som folkvald de5 fundera pe5 om jag gf6r re4tt iste4llet ff6r att bara rycka pe5 axlarna.Om Centerpartiet hade rf6stad mot FRA och DLD, de5 hade nog Centerpartiet varit betydligt stf6rre nu.

 3. Rick,

  Om vi struntar i EU:s regler, och anser att andra länder kan göra likadant, har vi i praktiken upplöst samarbetet.

  Vad skulle du tycka om Frankrike förlorade i EU-domstolen i frågan om att stänga av internetanvändare för att sedan ignorera domen och klistra upp eventuella meddelanden om böter på väggen i presidentpalatset?

  Det är möjligt att de kan göra det utan att någon att någon kronofogde kommer, men det är ett brott mot en överenskommelse.

 4. Karl: Om det är ett brott mot överenskommelse (medlemskapet i EU) att strunta att betala bötern så är det en överenskommelse som jag är beredd att bryta. Det handlar om att våga visa civilkurage. Vi ska inte ta skit. Har man väl börjat backa på sina principer, som man tidigare har hållt hårt, så finns det snart inget kvar att hålla tag i.

 5. Karl

  Både Frankrike och Tyskland bryter löpande mot EUs stabilitetspakt. Enligt alla regler så skulle dessa länder drabbas av miljardböter. Grekland skall vi bara inte tala om. Landet skulle i stort sätt kickas ut ur Eurosammarbetet om vi följde dessa regler. Precis som Rick skriver sin artikel så vägrar Rumänien blankt att införa datalagring. Varför slipper de medan vi skall införa detta?

 6. Det är naturligtvis så att det allra bästa vore att få direktivet upphävt eller ogiltigförklarat. Din justitieminister Ask hade kunnat ta strid i den nyligen avslutade rättsprocessen mot Sverige, men det gjorde hon inte. Därmed har hon förlorat all moralisk och politisk trovärdighet.

  Det är den regering du stödjer som struntar i EU-reglerna när den inte lägger fram förslag i riksdagen som inför direktivet. Lägg fram förslaget och ta debatten om datalagring nu är så bra.

 7. Karl: Du hävdar att Rick är villig att begå “ett brott mot en överenskommelse”, men eftersom han i det inlägg du länkar till hänvisar “grundläggande mänskliga rättigheter” så är det ju fullt möjligt kanske till och med troligt att han betraktar det som en överenskommelse, och att det i och med det inte går att hålla alla överenskommelser och att man då måste börja fundera över vilken som är viktigast.

  Hur ser du på det? Är båda överenskommelser? Står de i konflikt med varandra? Och om så, vilken överenskommelse skall vi hålla oss till?

 8. Det som Jonas undrar vill jag också gärna ha svar på om du har tid: Skall EU:s datalagringsdirektiv gå före “grundläggande mänskliga rättigheter”, t.ex rätten till förtrolig kommunikation etc? Är det så att EU-överenskommelser alltid går först då det uppstår dylika konflikter?

  Vore bra med ett svar!

 9. Pingback: Hantering av fildelningsproblematik mm « Trollan's Tankar om stort och smått

 10. Karl, vet du hur det kommer sig att inte svenska regeringen har kommit med några bra invändningar mot implementation av datalagringsdirektivet i den process som ledde fram till att vi blev fällda?

 11. Om nu det stämmer som Rick skriver, att Rumänien vägrar pga att det strider mot de mänskliga rättigheterna, betyder det då att Rumänien kommer att betala 300 000 kr om dagen i all framtid?

 12. @Tor

  Den invändning som regeringen framfört mot en snabb implementering är att direktivet innebär en omfattande lagring av enskildas uppgifter. Se sista citatet i den här artikeln.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rodgrona-vill-infora-omstridd-datalagring_4249341.svd

  @övriga

  EU har en skyldighet att respektera nationella konstitutionella traditioner, och detta är vad Rumänien hänvisar till. Rumänien hänvisar inte till mänskliga rättigheter i allmänhet.

  För Sveriges del handlar det om att avgöra om datalagringen strider mot Europakonventionen, som är att likställa med grundlag.

  Innebörden av de grundläggande mänskliga rättigheter som står inskrivna i Europakonventionen tolkas av Europadomstolen, så det är dit vi måste vända oss.

 13. Varför försöker ni politiker antyda att Sverige har någon slags undantag vad gäller att införa Euron när vi inte har det? Vi är tvungna att införa den eftersom vi är med i EMU, vi har inget villkor i vårat medlemskap som säger att vi kan välja att införa Euron när vi vill och det finns en folklig opinion för detta. Att man från politiskt håll utropar det undantaget innebär inte att det ÄR så. Eller har du annan information?

  Samma sak gäller med det här datalagringsdirektivet och så länge som inget parti tänker gå till val på frågan att verka för att riva upp det på EU-nivå kommer ni alla att spela Svarte Petter om införandet av det.

 14. @Karl, det här blir förvirrande, jag skulle gärna vilja att du kunde ge ett /tydligt/ besked om var du står i frågan (om du har tid). Ska försöka hjälpa till så gott jag kan här. Du skriver att:

  “För Sveriges del handlar det om att avgöra om datalagringen strider mot Europakonventionen, som är att likställa med grundlag.”

  Du länkar också till Asks uttalande:

  “Det är ändå en viktig principiell fråga i vilken omfattning man ska tvinga privat företag att lagra uppgifter om enskilda människors agerande”

  Vidare: “Sverige bör avvakta med att införa datalagringen till dess att den juridiska situationen klarnar. Visar det sig direktivet är formellt godtagbart bör Sverige ta initiativ till att riva upp det.” — http://karlsigfrid.se/2010/02/05/overlever-bodstroms-datalagringsdirektiv/

  Samtidigt verkar du vilja du att Sverige skall implementera direktivet, t.ex med argumentet att:

  “Om vi struntar i EU:s regler, och anser att andra länder kan göra likadant, har vi i praktiken upplöst samarbetet.”

  Och din tolkning av vad Europakonventionens artikel 8:

  “Artikeln ger alltså utrymme för integritetsinskränkningar även när det inte är nödvändigt för försvaret av ett demokratiskt samhälle, utan enbart syftar till att – som i detta fall – förebygga brott.” — http://karlsigfrid.se/2009/05/27/datalagringsdirektivet-battre-for-sent-an-for-snabbt/

  Det verkar som du hyser en viss skepsis mot direktivet, men utan egentliga förhoppningar om att på juridisk grund kunna få det upprivet — och att man dessutom måste respektera det eftersom det är en EU-överenskommelse. Är det ungefär rätt?

  (Personligen tycker jag att detta känns väldigt lamt i så fall.)

 15. Karl, tillåt mig svara eftersom Rick inte gjort det:

  “Rick,

  Om vi struntar i EU:s regler, och anser att andra länder kan göra likadant, har vi i praktiken upplöst samarbetet.”

  Svaret är då att vi betalar böterna och lyfter ärendet till EU’s domstol där vi med gott fog kan påpeka att direktivet stöter mot både EU’s direktiv och försöker kringgå svensk grundlag.

  Och köper inte EU den saken får vi betrakta EU-experimentet som misslyckat och gå ur. Mikhail Gorbachev sade för ett antal år sedan följande tänkvärda mening: “The most astonishing thing I have seen in the last decade is the apparent determination of western european leaders to recreate the Soviet Union in western europe.”

  Om vi får mer av den saken – massiva övergrepp mot folket enligt “ändamålet helgar medlen”-principen, så kunde vi lika gärna fogat oss i att gå med som ett broderland till DDR under Sovjet pre-1990.

  Upplöst samarbetet? Vilket samarbete? Har vi framgångsrikt exporterat den svenska offentlighetsprincipen till EU kanske? Föräldraledigheten?
  Nix. Vi har gått med på att böja oss för i stort sett alla de krav som ställs, varav många mer eller mindre siktar på att avskaffa det Sverige vi levde i för tio år sedan.

  Och därefter kan vi återkomma till att du verkar väldigt ivrig att straffa de rödgröna för det datalagringsdirektiv som din egen regering tänker införa själv. Om ditt eget parti tänker rösta för så är ni inte i den sitsen att ni kan protestera mot att andra gör det bara för röstfiskeriets och det rent allmänna hyckleriets skull.
  Litet grann som när Miljöpartiet och Vänstern ivrigt protesterar mot datalagringsdirektivet i många storvulna ord – och tillägger att tyvärr kommer de att rösta för ändå, för de sitter ju i en allians…

  Det finns nog idag ingen som tror på att M värnar integritet mer än de bryr sig om grundlagen. Och den värderar de knappt högre än bättre begagnat dasspapper.

 16. “Skillnaden är att Sverige vid inträdet i EU öppet deklarerade att vi förbehöll oss rätten att behålla kronan. Något sådant undantag har vi inte i fråga om datalagringen.”

  Så när nya felaktiga direktiv etc föreslås för all framtid så ska dessa ha sagt emot vid inträdet? Intelligent Karl. Tyvärr så tappade du nu den ytterst lilla respekten du som Moderat hade lyckats bygga upp hos mig tidigare komplett.

 17. Hej!

  Jag tänkte passa på att tipsa om Ekots Lördagsintervju från igår (2010-02-27) i Sveriges Radio P1, där Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson bland annat under ca tio minuter grillades om hans partis faktiska politik gällande datalagringsdirektivet. Låt mig säga att Miljöpartiet genom den interjun knappast vann i trovärdighet vad gäller integritetsfrågor. Det var mycket intressant lyssning och en hel del oavsedd humor.

  Jag bifogar en länk till intervjun nedan:

  http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3071&artikel=3468483

  Just den del av intervjun som handlar om datalagringsdirektivet finns nu också på YouTube, här:

 18. Det hade ju gjort dig en aning trovärdigare, Karl, om du faktiskt kunde länka till “domen” där vi döms att betala 30 mille i engångsbot och sedan 300 tusen om dagen. Var har du fått de siffrorna ifrån?

  Men, som sagt, tror du verkligen att den tandlösa kommissionen skulle våga sätta Sveriges betalningsvilja på spel genom att försöka tvinga oss att betala ett så formidabelt fantasibelopp? Detta med tanke på att Sverige, tack vare inkompetenta förhandlare 1995, är en av EU:s i särklass största nettobetalare per capita.

  Varje god pokerspelare vet när det är dags att lägga sig eller att syna motståndarens bluff. Du och dina kollegor i riksdagshuset är uppenbarligen Europas sämsta pokerspelare.

 19. Pingback: Felten Fabulerar » Blog Archive » Datalagringsdirektivet — en massa lögner och myter

 20. “Precis som med FRA-lagen hotar Moderaterna med regeringskris om de inte fe5r sin vilja igoenm och e4ven riksdagsledamf6terna e4r livre4dda ff6r att regeringen ska ff6rlora en votering.”typiskt dramaqueen-beteende fre5n moderaternas sida alltse5, kan reinfeldts ministe4r vara den mest diviga vi haft i ve5rt land?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s