Datalagringen och Europadomstolen

Juristen bedömer att en enskild medborgare eller organisation i Sverige kan ta datalagringsdirektivet till Europadomstolen även om det inte har införts i svensk lag. Det räcker med att det finns en skyldighet att införa datalagringen.

Även om direktivet ännu inte har implementerats med svensk lag torde det vara möjligt för enskilda och organisationer som kan komma att beröras av direktivet att klaga till Europadomstolen. Sverige är nämligen skyldigt att införa direktivet som lag, vilket torde vara tillräckligt för att grunda talerätt i Europadomstolen. När Centrum för rättvisa klagade till Europadomstolen angående FRA-lagen hade lagen ännu inte trätt i kraft. Jag vill minnas att motsvarande gällde när “Liberty and others klagade på den brittiska varianten av lagen.

Advertisements

6 thoughts on “Datalagringen och Europadomstolen

 1. Ja då förväntar jag mig att din nästa bloggning handlar om ditt ärende i Europadomstolen. Annars hycklar du.

  Ja detsamma kan sägas om PP, för så vitt jag vet har inte de heller tagit saken till Europadomstolen.

 2. @steelneck

  Frågan är först och främst om Juristen har rätt.

  Så här står det på Europadomstolens hemsida.

  “You may lodge an application with the Court
  if you consider that you have personally and
  directly been the victim of a violation of the
  rights and guarantees set out in the
  Convention or its Protocols. The violation must have
  been committed by one of the States bound by the
  Convention.”

  […]

  “You must have directly and personally been the
  victim of the violation you are alleging. You
  cannot make a general complaint about a law or
  a measure, for example because it seems unfair;
  nor can you complain on behalf of other people
  (unless they are clearly identified and you are
  their official representative).”

  Dessutom finns det krav på att du ska ha uttömt dina möjligheter att få rätt i nationell domstol.

  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/37C26BF0-EE46-437E-B810-EA900D18D49B/0/ENG_Questions_and_Answers.pdf

  • Ja visst var det he4rligt att le4sa Lars Gustafsson i Expr!!! En liberal som inte korpmurerats av att sitta i maktens korridorer, utan som fortse4tter att granska tillvaron med liberala glasf6gon!Och se5 sme5e5e5e5e5 en del hf6gt placerade politiker e4r…Och se5 skf6nt att se att Erik Josefsson (v) e4nnu en ggn skriver ihop sig med Camilla Lindberg (fp) om datalagringsdirektivet, liksom att Erik och Olle Schmidt hyllar varandras insatser i EU. Det e4r se5 he4rligt ne4r folk kan ff6renas i kampen ff6r demokratin, oavsett deras partitillhf6righeter!

 3. @karlsigfrid

  Då har vi ett problem eftersom effekten av datalagringen knappast ens kan tas upp i Svensk domstol väl? Lika litet som det lönar sig att anmäla FRA – beviskraven från vanlig medborgare blir oöverstigliga eftersom FRA mig veterligen inte faller in under offentlighetsprincipen.

  Eller kan man som med SÄPO’s arkiv utkräva all information de har? Hur säkerställer de att det IP-nummer man anger som sitt eget faktiskt är det?

  Jag tycker mig se ett klassiskt MOMENT 22. Naturligtvis skall medborgaren ha möjlighet att anmäla övergrepp. Därför gör vi det bara praktiskt omöjligt för medborgaren att göra så.

  Tanken att släpa svenska staten inför domstol för att de tvingar ens ISP att lagra trafikdata tror jag blir ogörbar med de rättsinstanser vi har.

 4. @Karl-Sigfrid: Juridiken är så skaffad att man måste tänja gränserna ibland för att veta om man har rätt eller fel. I annat fall skulle ny rättspraxis aldrig utvecklas.

  Centrum för Rättvisas talan har inte avvisats trots att FRA-lagen inte hade trätt i kraft när klagomålet skedde, inte heller har det visats att föreningen varit direkt drabbad av FRA-lagen. Motsvarande gällde för Liberty and others-målet.

  Jag är dock inte övertygad om att ha rätt. Därför använder jag ordet “torde”. Men som sagt, gränser är i juridiken till för att tänjas.

  @Steelneck: Det finns en väsentlig skillnad mellan PP och MP samt VP. Det är att PP aldrig har sagt att man å ena sidan är emot och å andra sidan avser att rösta för datalagringen. Ansvaret ligger därför helt på MP och VP som ju samtidigt hävdar att de gör allt de kan för att bekämpa datalagringen. Detta påstående är lögnaktigt om de inte ens försöker få prövat direktivets laglighet och förenlighet med Sveriges konventionsåtaganden. Varför skulle ett EU-direktiv vara viktigare än en konvention om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter?

 5. @Karl Sigfrid

  F.ö. Karl…att införa datalagringsdirektivet kommer ju att kosta mångfaldigt mer i rena pengar för oss att både genomföra och upprätthålla än vad bötesbeloppet går på. Finns det någon mer anledning att M vill sälja oss den dyraste OCH sämsta lösningen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s