DN Debatt: Öppnare nomineringsprocesser och starkare personval

Partisekreterare Per Schlingmann efterlyser tillsammans med ordförandena för Moderatera i Stockholms stad och län en möjlighet för fler att påverka vilka som väljs in i politiska församlingar.

Det bästa vore naturligtvis att medborgarna fullt ut får bestämma vilka som ska representera dem genom ett starkare personval. I dag krävs att minst åtta procent av partiets väljare i en viss valkrets kryssar en och samma kandidat för att personkryssen överhuvud taget ska få effekt. Genom en överenskommelse mellan allianspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet sänks snart åtta-procentsspärren till riksdagen och blir en fem-procentsspärr. Det är ett steg i rätt riktning, men som debattartikeln i DN påpekar är även fem procent en alltför hög spärr för att personval i de stora Stockholmsvalkretsarna ska vara möjligt. I valet 2006 kryssade drygt 20 procent av de moderata Stockholmsväljarna Fredrik Reinfeldt. Övriga Stockholmskandidater hade som mest omkring en halv procent.

Ska personvalet få genomslag i Stockholm måste vi antingen sänka spärren ner mot en procent, slopa spärren helt eller införa en kompletterande regel som säger att personkryssen räknas om en kandidat som inte uppnår fem procent ändå flyttas upp på listan om han eller hon har ett visst antal röster i absoluta tal. Förslagsvis kan reglerna kräva antingen fem procent eller minst 1000 röster.

Ett problem är att komma överens med socialdemokraterna som ogillar personvalet som idé. En lösning som eventuellt vore politiskt möjlig är att varje parti får bestämma över procentspärrarna på de egna listorna. En nackdel med flera olika personvalsspärrar i samma val vore förstås att väljarna får det svårt att skaffa sig en korrekt bild av vad som gäller.

Ett minskande antal medlemmar i partierna gör det lättare att lyckas i ett internet provval utan att ha ett brett, genuint stöd. Men även om systemet inte är ofelbart bör den interna demokratin försvaras. Alternativet är att en kommitté eller en grupp föreningsordföranden sitter i ett slutet rum och gör upp om vilka som ska representera medborgarna.

Advertisements

4 thoughts on “DN Debatt: Öppnare nomineringsprocesser och starkare personval

  1. Vad var det för fel på det gamla systemet att kunna stryka ut de som inte skött sig? Vi blev faktiskt ifråntagna en demokratisk rättighet där, att kunna utkräva ansvar på person-nivå. Idag kan vi bara lyssna till fagra ord som egentligen kan vara rena lögner, så att kandidaten tar sig in, väl inne vänds inställsamheten till de som har makt att hålla personen kvar. Personvalet är ett rent förkastligt system ställt emot att utkräva ansvar i efterhand. Lovord utan reella garantier har därför getts större demokratiskt betydelse än faktisk handling.

    Över tid anser jag att personvalet lett till att riksdagen idag befolkas av röstboskap, fullkomligt integritetslösa människor som perverterat sin vilja att påverka till rent medlöperi genom att låta sig köpas för en plats vid bordet.

  2. Pingback: Goldman-Sachs’ Greklandsfusk, Bankernas bidragsfusk och så Moderaternas eget valfusk « Nemokrati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s