Datalaringsdirektivet: Tysk lag gäller inte i Sverige

Beskedet om att den tyska konstitutionsdomstolen underkände trafikdatalagen spred i går glädje genom bloggsfären. Tyska myndigheter måste radera alla trafikdatauppgifter. Även den Rumänska konstitutionsdomstolen underkände datalagringen i oktober förra året.

Nu finns det inget som de svenska riksdagspartierna kan gömma sig bakom, skriver Rick Falkvinge. (Grattis till Guldmusen, Rick!) Vår nya kommissionär Cecilia Malmström påpekar dock att det är den tyska implementeringen av direktivet som domstolen har underkänt. Inte EU:s direktiv eller masslagring av trafikdata som fenomen. Dessutom är det ju så att den tyska grundlagen inte gäller i Sverige.

Den fortsatta strategin bör vara densamma som före det tyska beskedet. För det första bör vi avvakta besked från Europadomstolen.
HAX hänvisar i sin bloggpost till en grupp tyskar som tagit ett initiativ för att få datalagringen prövad mot Europakonventionen. Fälls datalagringen i den processen är även vi i Sverige förbjudna att införa masslagring. Zohar Efroni vid Harvards avdelning för cyberlaw säger att Europakonventionen används som ett argument i det tyska domslutet.

The GCC did not neglect to mention Art. 10 of the European Human Rights Convention – securing free speech rights – as ground for its intervention with the work of the legislative branch. More concretely, the law presented an unjustified harm to secrecy in private communication guaranteed under Art. 10(1) of the German Constitution.

Det är ett gott tecken inför Europadomstolens prövning.

För det andra bör vi omförhandla direktivet, vilket också Johan Linander kräver. Justitiedepartementet uttrycker sig mer försiktigt, men beskedet om att de ska analysera den tyska domen visar att de tillskriver den betydelse.

Formellt står EU-direktiv över nationell grundlag, men EU-kommissionen kommer inte att ta en konflikt med den tyska konstitutionsdomstolen. Den enda lösning som är politiskt möjlig är att anpassa EU-rätten så att den ryms inom medlemsstaternas grundlagar. I den mån direktivet står i strid med tysk grundlag – vilket i och för sig inte är säkert – blir det en omförhandling.

Advertisements

6 thoughts on “Datalaringsdirektivet: Tysk lag gäller inte i Sverige

 1. Den enda lösning som är politiskt möjlig är att anpassa EU-rätten så att den ryms inom medlemsstaternas grundlagar.

  Men vad är det du säger?

 2. @steelneck

  Jag undrar samma sak. EU-rätten som den är skriven är bra nog. Det är datalagringsdirektivet som skall skrotas.

 3. karlsigfrid

  Jag tror att vad både steelneck och jag menar är EU-rätten som i “European Human Rights”, alltså EU’s grundlag/författning. Det är åtminstonde vad jag tänker på när man talar om “EU-rätt”. Datalagringsdirektivet däremot är bara ett direktiv, alltså ett krav som ställts på medborgarstater.

  Som i det aktuella fallet går käpprätt emot de riktlinjer EU har att rätta sig efter. Här är det då enligt mig snarare datalagringsdirektivet som måste anpassas efter grundlag (medlemsstaternas och EU’s).

  Meningen i ditt inlägg “…att anpassa EU-rätten så att den ryms inom medlemsstaternas grundlagar…” går att misstolka. Och du får ursäkta hårklyveriet, men nuförtiden tittar man väldigt väldigt noga på vad politiker säger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s