Usel IT-policy hos Linköpings kommun slår tillbaka

För att leva upp till EU:s konkurrensregler inför Microsoft en möjlighet för Windows-användare att genom en enkel knapptryckning byta webbläsare. Man kan diskutera nyttan av detta med tanke på hur enkelt det är redan nu att installera Firefox, Chrome, Opera eller någon annan webbläsare.

Men åtgärden gör inte heller någon större skada, såvida du inte har byggt browser-applikationer som använder icke-standardiserade funktioner som bara finns i Internet Explorer. Det har Linköpings kommun gjort.

Vi har applikationer som bara fungerar med Internet Explorer. Om användarna skulle byta till exempelvis Firefox och så skulle det inte fungera – och de skulle ringa oss och fråga varför. Det skulle generera jättemycket extrajobb och kostnader, säger Jonas Wiman, systemförvaltare vid Linköpings kommun.

Det är anmärkningsvärt att en offentlig myndighet bygger system som bygger på proprietära standarder. Det går rakt emot regeringens och riksdagens ambitioner om öppenhet och konkurrens.

Eventuella problem som Windows-uppdateringen medför är resultatet av en bristfällig kommunal IT-policy. Vi får hoppas att de lär sig av sitt misstag. Och framför allt får vi hoppas att de inte bygger system som tvingar även medborgarna att använda IE.

Advertisements

14 thoughts on “Usel IT-policy hos Linköpings kommun slår tillbaka

 1. Yrkeshögskolan avslår konsekvent alla ansökningar om utbildningar inom Open Source och affärsmannaskap, att med affärsnytta hitta områden inom både offentlig och privat sektor som kan effektiviseras, göras friare eller mer kostnadseffektivt genom öppna och fria lösningar.

  “Utbildningens arbetsmarknadsrelevans bedöms som otillräcklig” säger man i ett kort brev, vägrar diskutera frågan vidare och fortsätter i stället satsa på traditionella utbildningar inom Microsoft, Cisco och Oracle.

  Lyft gärna frågan om fria och öppna program i Riksdagen och hos alliansen.

  Det finns tiotusentals arbetstillfällen plus helt ny kunskap som får en chans att explodera om stat och kommun inte längre slaviskt väljer betala miljarder i programlicenser och om staten öppnar upp och tillåter vuxenutbildning inom fria och öppna program.

  Vårt förslag att kombinera kunskaper inom open source och afärsnytta med entreprenörskap avslogs också med motiveringen att Yrkeshögskolan inte tillåter utbildningar inriktade mot entreprenörskap, ledarskap eller projektledning.

  Suck.

 2. Sånt här retar mig över allt förstånd. Säg bara “Slöseri med skattemedel”. Det borde helt enkelt vara möjligt att utdöma böter för offentliga verksamheter som beter sig på detta sätt.

 3. För en organisation blir det alltid billigast om man väljer att “standardisera” kring en produkt. Om man har valt IE som plattform så blir det förmodligen billigast att fortsätta köra IE. Har man valt Firefox eller Chrome så vill man nog hellre köra vidare på det. För Linköpings kommun skulle det förmodligen bli dyrare om man lät alla användare välja olika webbläsare. Detta är alltid en avvägning man måste göra.

 4. Det kostar i runda tal 10% mer arbete eller mindre att anpassa applikationer till att fungera med Firefox, Opera, Chrome etc.

  I besparingssyfte väljer man då att använda ett slutet format som sätter hela begreppet konkurrens ur spel. Uselt gjort, men tyvärr alltför vanligt.

 5. Det är sådana här gånger jag är glad att Piratpartiet ställer upp i kommunvalet så att vi kan göra något åt detta. Det är varken kostnadseffektivt eller praktiskt men ändå envisas kommuner och landsting med att använda proprietära standarder när det finns så många andra bättre lösningar möjliga.

 6. Det är otroligt vad många företag som kräver IE6 för att deras intranät ska fungera. Volvo har jag hört är ett utav dom.

 7. Pingback: Valfrihet oroar kommun « Ubuntu från början

 8. För att inte tala om bankerna och BankId som kräver att kunden skall installera ett slutet program på sin dator. Med tanke på den paranoida utvecklingen i samhället med registrering och övervakning, så utgår jag ifrån att det programmet är en trojan (ingen kan säga emot mig där, eftersom ingen öppen granskning får ske).

  Jag skulle aldrig kompromettera säkerheten mitt öppna system med sluten programvara där man är tvungen att lita på någon som vägrar låta sig granskas. Vad görs från politiskt håll åt detta?

 9. Men vilken sandlåda kommer ni ifrån allihop? En offentlig IT-verksamhet är STOR, och den måste vara kostnadseffektiv på tusentals datorer i hundratals system. Det är en helt annan verkstad att hantera datorer i tusental, istället för i ental eller några tiotal. Vackra idéer om oberoende och hemmasnickeri fungerar inte. Det skulle helt enkelt blir skitdyrt och ge dålig kvalitet.
  För att använda skattepengar så effektivt som möjligt så köper offentlig sektor självklart standardsystem. Det ger mest för pengarna och möjlighet att ställa krav på kvalitet. Tyvärr finns inte jättemånga standardsystem att välja på inom “Äldreomsorg”, “Schemaläggning för sjuksköterskor”, “Betygsystem för skolor”, “Miljöinspektioner”, “Planering av avloppssystem” och hundratals andra funktioner som vi måste ha. Oftast finns 1-3 leverantörer inom varje område, och då får man välja på vad de erbjuder. Något annat finns inte. Oftast bygger dom på Microsoft standard för det är enklast för leverantören, och då är det det man får ta.
  Sen vill man också att systemen ska kunna samverka. T.ex ska Schemläggningssystemet för hemtjänsten kunna skicka underlag till Lönesystemet och till Fakturering. Webbtjänsten för att visa bygglovsritningar ska kunna hämta sin information från Fastighetsregistret, osv vidare i tusentals olika kopplingar. Minsta gemensamma nämnaren är Microsoft-standarder, varken man gillar det eller inte. Så ser världen ut. Kraven på att standardisera på Internet Explorer beror alltså på att
  det är kostnadseffektivt, det ger flerst valmöjligheter och det ger en kvalitetsnivå som minskar strul och supportkostnader.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s