Mer rådata till folket

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att medborgarna ska få bättre och billigare tillgång till rådata från statliga myndigheter. Rådata som sedan kan användas i exempelvis webbapplikationer. Bra, Mats Odell!

Förändringen ligger i linje med EU:s PSI-direktiv, som Sverige under många år har misslyckats med att leva upp till.

Lagändringen som regeringen vill genomföra är en anpassning till EU:s regler i det så kallade Public Sector Information-direktivet. Lagändringen följer ganska nära reglerna i EU-direktivet som vissa avseenden ger bättre villkor när det gäller tillgång till myndigheternas rådata än de regler som gäller i Sverige i dag.

Computer Sweden

Advertisements

One thought on “Mer rådata till folket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s