Motionsförslag om öppna databaser i riksdagen genomfört

I går meddelade riksdagsförvaltningen att de öppnar riksdagens databaser. Det betyder att vem som helst kan ta del av hundra tusentals dokument i format som är lätta att bearbeta. Det är kul att se riksdagen gå före och visa hur den offentliga sektorn kan modernisera tillämpningen av offentlighetsprincipen.

För snart två år sedan skrev jag en motion som efterfrågade precis detta.

Distributionssystemet förser riksdagen.se med information. Ur ett tekniskt perspektiv är det mycket enkelt att på ett säkert sätt tillåta även externa intressenter att anropa och göra uttag i distributionssystemet. Distribution publicerar genom ett standardgränssnitt som kallas Soap. Riksdagen.se bör ge information om hur anropen ska utformas för att vem som helst med rätt teknisk kunskap ska kunna hämta informationen i realtid. En efterfrågan på denna tjänst finns bland utomstående webbutvecklare.

Möjligheten för externa intressenter att göra uttag i systemet innebär att informationen kan kategoriseras och presenteras på nya sätt. Riksdagen.se utsätts för konkurrens från aktörer som anser sig kunna skapa ett mervärde genom att presentera information på ett lättillgängligt sätt. Det är exempelvis tänkbart att ledamöters voteringar kan redovisas i andra format än på riksdagen.se och att ny intressant statistik kan tas fram till nytta för väljare som vill utkräva ansvar från sina förtroendevalda.

ur Öppna riksdagens IT-system, Motion 2008/09:K324 till riksdagen

Nu ser jag fram emot nätentreprenörer och enskilda som kan hitta nya, innovativa sätt att presentera informationen, förbättra medborgarnas insyn och öka intresset för riksdagens arbete.

Advertisements

2 thoughts on “Motionsförslag om öppna databaser i riksdagen genomfört

  1. Toppen. Men skall man öka intresset för öka intresset för riksdagens arbete så får man allt reformera riksdagen.

    Den bästa reformen torde vara att begränsa mandattiden till 2-3 valperioder. Makten och härligheten vid köttgrytorna kommer i bästa fall inte hinna berusa och korrumpera ledamöternas omdöme. Vi skulle få mer självständiga riksdagsledamöter som inte byter åsikter efter vindriktning.

    Framför allt skulle flera gräsrötter/medborgare ges möjligheten till att viga några år av sitt liv till arbete i riksdagen. Det skulle förankra och öka intresset för demokratin och riksdagens arbete ändå in i folksjälen.

    Som det är idag kan en riksdagsledamot sitta på livstid, så länge han/hon anpassar sig efter den rådande vindriktingen. De bådar för stagnation och därmed ointresse hos den stora skaran medborgare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s