Är Storbritanniens avstängningar förenliga med Telekompaketet?

Jan Rosén har lämnat ifrån sig en utredning om hur upphovsrättsskyddade verk kan göras mer tillgängliga. Tyvärr tycks Rosén inte vara beredd att föreslå några begränsningar av upphovsrätten, utan vill istället ge ökad makt till insamlingskollektiv. Om upphovsmannen inte finns tillgänglig ska du som användare tvingas sluta avtal med monopolister som STIM. Det är helt orimligt att rättigheter därigenom i praktiken tillfaller organisationer som helt saknar koppling till upphovsmannen. Finns det ingen identifierbar rättighetshavare att sluta avtal med bör det vara fritt fram att använda ett verk.

De problem som finns i Jan Rosén förslag är dock lyxproblem i ett Europeiskt perspektiv. I Storbritannien har regeringen nu valt att följa efter Frankrike och vill stänga av fildelare från nätet. Det är oklart exakt hur regleringen är tänkt att utformas för att inte bryta mot tillägg 138 i EU:s Telekompaket, som säger att ingen ska kunna stängas av från nätet utan en rättsprocess som lever upp till tydligt fastslagna kriterier. Som om inte det var nog vill Storbritannien dessutom införa nätcensur.

Att stoppa blockering på Internet kommer att bli det här årtiondets stora yttrandefrihetsfråga. Det är oroande att inte heller Cecilia Malmström, som betraktar sig själv som liberal, tycks förstå vilken snöboll hon sätter i rullning när hon lägger fram förslag om censur på EU-nivå.

Advertisements

7 thoughts on “Är Storbritanniens avstängningar förenliga med Telekompaketet?

 1. “Finns det ingen identifierbar rättighetshavare att sluta avtal med bör det vara fritt fram att använda ett verk.”

  Du menar att om piraterna bara klipper bort vem som är författare, regissör eller artist så ska det vara fritt fram att använda verket?

 2. @Claes Leo Lindwall

  Jag tror nog att Du kan tala om vem som skrivit “Bä Bä vita lamm” även om jag “klipper bort” den infon.

 3. IPRED avsäger sig till stor del oskuldspresumptionen och FRA bryter direkt mot grundlagen och EU-direktiven som säger klart och tydligt att övervakning och avlyssning utan skälig misstanke inte är förenligt med en demokratisk rättsstat.

  Att telekompaketets deklarationer om användarrättigheter begagnas som toalettpapper är alltså inte en nyhet vare sig i sverige eller övriga EU. Men det vet du redan.

  Och er käre partiledare kommer nicka nöjt och bifalla åt ett sådant förslag också.

  Det som är riktigt skrämmande är att denna avstängning kommer beslutas om i storbrittannien utan någon som helst rimlig anledning. Med tanke på hur enkelt det är att ange godtycklig ip som avsändare så är detta en öppen dörr för varje man som vill göra sin granne förtret och kan sätta sig in i elementär nätverksteknik.

  De som skrev denna lag borde ha läst den undersökning av Washington University 2008 som angav exakt hur skrämmande enkelt det är att få till och med en bevisligt oskyldig nätverksprinter anklagad för illegal fildelning.

 4. @Claes Leo Lindwall

  Ett verk är inte att betrakta som föräldralöst enbart därför att upphovsmannens namn är bortklippt eller för att användaren inte känner till vem upphovsmannen är.

  Det alternativ till avtalslicenser som ibland diskuteras är att definiera en standardiserad sökprocess för att hitta rättighetshavaren. Den som kan visa att denna sökprocess är genomförd och att upphovsmannen ändå inte har kunnat identifieras får rätten att använda verket.

 5. Menar du att STIM är en organisation som helt saknar koppling till upphovsmän? I så fall skulle jag vilja att du utvecklar ditt resonemang!

 6. Stefan,
  du får nog läsa litet noggrannare. Karl Sigfrid pratar om verk vars upphovsmän inte står att finna, och inte kan du väl mena att alla dessa är anslutna eller har en koppling till Stim?

 7. tras diras:Jag har inte pe5ste5tt att det finns ett generellt motiv hos ve4sterle4ndska joursalinter att svartme5la Ryssland. Jag talar om denna specifika fre5ga. Jag brukar generellt inte alls he4vda detta perspektiv, som i Tingelingdebatten ff6r att ta ett aktuellt exempel pe5 en fre5ga de4r me5nga gf6r en anka av en fje4der som e4r re4tt lik det ryska originaldunet. Det e4r bara det att i just denna fre5ga se5 faller bitarna pe5 plats just se5. Jag skulle vilja se lite mer kontextualisering, lite bredare perspektiv pe5 fre5gan de4r vanliga ryssar fe5r komma till tals och uttrycka sin uppfattning utan att placeras in i en ff6rff6rste5else de4r de skrivs pe5 ne4san. Ff6r det ff6rsta skulle det visa att det finns en viss e5siktsme5ngfald i Ryssland i fre5gan, ff6r det andra skulle skepsisen mot homosexuella inte bara representeras av polisbatonger utan av vanliga me4nniskor. Vidare skulle detta omfatta att man understryker att det inte e4r se4rskilt le4nge sedan det inte alls re5dde ne5gon enighet i svensk offentlig debatt om en positiv syn pe5 homosexualitet. De5 skulle man kunna undvika att Ryssland framste5r som se5 extremt och efterblivet, ff6r det e4r ju inte rimligt att framste4lla det se5. Om le4get e4r annorlunda i Piter kunde det ju vara pe5 plats av svenska media att rapportera om det, just ff6r att fe5 en stf6rre balans i redogf6relsen ff6r synen pe5 homosexualitet i Ryssland. c4mnet e4r ju aktuellt just nu se5 smid ne4r je4rnet e4r varmt. Om ne5gon tar upp det, le4nka ge4rna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s