Förtroendet för Anders Borg svänger opinionen i orostider?

Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap, vill vara försiktig med att dra slutsatser av den Demoskop-mätning som ger Alliansen ett litet övertag i opinionen.

Om Alliansen leder även i andra, kommande mätningar vet ingen, men jag skulle gissa att vi åtminstone kommer att se en uppgång. Kanske inte främst på grund av att innehållet i oppositionens skuggbudget har skrämt väljarna utan på grund av att den ekonomiska stabiliteten har hamnat i fokus. Budgetdebatten har bidragit till det, och samtidigt ökar återigen osäkerheten i omvärlden. Greklands ekonomiska problem aktualiserar frågan om vems omdöme vi litar mest på när det blåser. Anders Borgs eller Thomas Östros?

Opinionen reagerade på samma vis när den amerikanska finanskrisen skapade osäkerhet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s