EU-skatt på agendan?

Jag och Mats Persson på den brittiska tankesmedjan Open Europe skriver i dag på SvD Brännpunkt om risken för att krisen i eurozonen resulterar i ny Europeisk bidragspolitik. Och nya EU-bidrag ska på något sätt betalas.

EU-kommissionären Janusz Lewandowski med ansvar för ekonomisk planering och budget sade i en utfrågning i Europaparlamentet att han inte alls mot- sätter sig tanken på en EU-skatt, alltså en rätt för EU att direkt beskatta enskilda medborgare i Europa. En EU-skatt skulle ge oss en fjärde skattenivå utöver de tre som vi redan har i staten, kommunerna och landstingen. Av erfarenhet vet vi att nya skatter, när de väl finns på plats, snabbt höjs till nivåer som ingen förutsett när skatten infördes.

SvD Brännpunkt

Advertisements

4 thoughts on “EU-skatt på agendan?

  1. Stabilitets- och tillväxtpakten fungerar inte. Så det är väl ganska naturligt att prata om reformer så att EU förebygger händelser som nu inträffat i enskilda medlemsländer. Det behövs skärpt kontroll vid inträde i eurogruppen, EU-kommissionen måste vara aktiv och ha insyn i medlemsländernas nationella budgetprocesser. Dessutom behövs någon form av sanktion(er) gentemot länder som bryter emot gemensamma regler. Ganska rimliogt tycker jag. Men om det behövs EU-skatt för att hålla ihop ich utveckla EU-samarbetet tål att diskuteras. Så tack för ert bidrag att få fart i den diskussionen.

  2. Måste säga att det var en mycket välformulerad och skrämmande artikel. Att ge EU beskattningsrätt vore totalt förödande för svenska medborgare som redan dignar under skatter. Det demokratiska problemet oräknat.
    Vad skall en väljare göra, helt seriöst? Det finns inget alternativ idag om man vill ha en marknadsekonomi med löst kopplat samarbete utan en Sovjetisk byråkrati i form av EU. En röst på (m) ger ju bara starkare överstatlighet, tyvärr. Vi minns ju hur alla slängde sig med ordet “Subsidiaritetsprincipen” för att sedan glömma bort det 2 min efter valet (det skulle ju inte lösa något problem men visar på principen).

  3. Pingback: Statlig myndighet bedriver propaganda | Rädda Sverige,nu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s