PirateISP

Piratpartiet tycks gå alltmer från att vara ett traditionellt politiskt parti till att bli en aktiviströrelse. Det började med tillhandahållandet av bredbandskapacitet till TPB, och nu ska partiet erbjuda anonymiserade internetuppkopplingar till privatpersoner. Självklart är de väl medvetna om att sannolikheten för juridiska processer är stor när de, vilket måste vara tanken, vägrar att samarbeta…