Slösa inte bort nio år av de begåvade elevernas liv

Alla vill ge extra hjälp och stimulans för elever som har det svårt i skolan. Men de elever som befinner sig i andra ändan av skalan – de som skulle kunna lära sig betydligt mer genom att studera i ett högre tempo – har desto mindre stöd från det politiska etablissemanget. Särskilda klasser för de mest begåvade eleverna får den negativt klingande benämningen “elitklasser”.

Jag är glad att Jan Björklund nu tar ställning för att ge begåvade elever specialanpassad undervisning redan i högstadiet. Självklart bör det göras antagningstester så att åtgärden når rätt grupp.

Alternativet – en obligatoriska skola som på grund av ett alltför lågt tempo slösar bort nio år av elevens tid -är helt oacceptabelt.

MinaModerataKarameller, AB1, AB2, AB3, SvD

Advertisements

17 thoughts on “Slösa inte bort nio år av de begåvade elevernas liv

 1. Och detta, att satsa ordentligt på de mest begåvade barnen, vilket de så kallade socialistiska partierna har motsatt sig ända sedan Olof Palme, Sveriges sista ecklesiastikminister, med sitt UKAS/PUKAS, har den så kallade alliansen haft fyra år på sig att åtgärda.

  Men vad har ni gjort i stället? FRA, IPRED med mera har uppenbarligen varit viktigare att genomdriva?

  Du borde faktiskt skämmas, Karl. Du är en av de 359 som inte gjort ett dugg för att tillvarata våra duktigaste elever, du är en av dem som medverkat till att en hel ungdomsgenerations begåvning har slösats bort på fortsatt S-märkt skolpolitik! :(

  Snacka om att piratpartiet behövs i riksdagen…

 2. LeoB,

  I Björklunds förslag handlar det förstås om de tre högstadieåren och inget annat. Men jag tog mig friheten att betrakta enhetsskolan som slöseri med vissa elevers tid även på de lägre grundskolenivåerna.

 3. Björn Feltén

  Om du menar sen Lpo94 infördes 1 jul 1994, så var det den dåvarande borgerliga regeringen som införde den läroplan som man nu anser vara ett av skälen till flumskolan. Men nu är det väl så att Lpo94 stöder att “duktiga” elever får stimulans. Och det är inte traditionell socialdemokratisk politik som man uppfattar den.

  Lpo94 är inspirerad av borgerliga ideal.

  Det är många som verkar ha glömt det?

 4. @KS

  Jo, jag förstår.

  Men jag tror nog inte att inlärning fungerar riktigt så. En hel del av de här “duktiga” eleverna kanske är bra på snabb inlärning, men inte alls på förståelse. Vill vi verkligen ha dem som “elit”-elever?

  Jag har sett en del av dem på universitetet. De klagar över att utbildningen inte är tillräckligt tuff ibland – samtidigt som jag ofta tvivlar på att de alltid förstått kursen de just tentat. (Med i och för sig högt betyg, men det säger inte så mycket om förståelsen. Förståelsen kan man nog inte kolla förrän en bra tid efteråt ibland.)

 5. Fundera på ett av målen i Lpo94

  Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling

  Man behöver inte införa elitklasser … om man arbetar efter det målet.

  Om någon är intresserad kan ni ta del av uppnående- och strävansmål också … Alla möjligheter finns alltså inom den s.k. flumskolan.

 6. Jag tycker förslaget är enormt bra ch skulle främja både de uttråkade eleverna – oftast de som anser skolan vara för lätt – samt de elever som behöver mer stöd, det kommer finnas mer tid för dom om ett antal elever börjar en mer anpassad undervisning.

  JAg tycker inte det är fel att nivåindela eleverna, vi är födda med olika förutsättningar och dessa främjas bäst genom mer anpassad undervisning som gör att alla kan utifrån sig själva utvecklas i jämnare takt och ändå till samma mål. Det är omöjligt som det är idag att lägga hela klassen i “en skola för alla” när man hela tiden måste följa medeleleverna i klassen och skapa problem både för de elever som har svårt för sig och även de som har lätt för sig.

 7. Monika Ringblom. Hur uppnår EN lärare till en klass de målen??? DET är en utmaning som inte ens den mest erfarne, etablerade läraren tycker är enkelt! Hur lägger man undervisningen på flera olika nivåer? Hur utmanar man VARJE elev på individnivå? Hur kan prov skapas på olika nivåer?? Allt detta UTAN att segregera… I EN OCH SAMMA KLASS??

 8. Theres

  Vem har sagt att läraryrket är enkelt…
  Det är därför det finns en lärarutbildning … På den lär man sig en hel del av det du ifrågasätter.

  Det är möjligt, men man får tänka om … Inte vara fast i den “gamla” skolan. Om man är det, förstår man nog inte hur det är möjligt, vilket den nya skolpolitiken med all tydlighet har visat.

 9. Främst vill man ju ha bort de studiebegåvade eleverna ifrån den vanliga skolan och de vanliga klasserna så att de inte drar upp sina klasskamrater, då kan man få allt för höga resultat och hamna för högt upp på internationella jämförelser, nej ut med dem och satsa på dem i speciella grupper, annars klarar de sig aldrig!

 10. Det är självklart att det ska råda individuellt tempo i skolan. Att placera särbegåvade och högbegåvade tillsammans med lågbegåvade och funktionshindrade hjälper ingen. Jag vill gärna se en individualiserad skolstart också så att de få (som jag) som kan läsa och skriva vid 5års ålder dels kan börja tidigare och dels ha ett högt tempo genom skolsystemet, för att maximera inlärningen, minimera tiden och få ett längre arbetsliv.

  för synnerligen särbegåvade skulle jag vilja se att vi tidigt gör allt vi kan för att få dem göra karriär i sin specialitet, precis som vi upptäcker idrottstalanger tidigt och stödjer dem.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracking_(education)

 11. Utmärkt förslag som borde utökas till lågstadienivå. Att börja skolan ett år tidigare räcker inte. Jag låg ca 3 årskurser före när jag började, var fruktansvärt intellektuellt uttråkad genom hela lågstadiet, men på andra sätt stämde lågstadiet utmärkt med min ålder. Menar, vi ritade, lyssnade på sagor, spelade pjäser osv. Tänk om man kunde få intellektuell stimulans OCH ändå få bli bemött för den ålder man är?

 12. @ataxia

  Det var en del av oss som inte alls låg tre år före när vi började också. Men kanske ändå Einstein hade rätt när han menade att sagor var det viktigaste för den intellektuella utvecklingen? (Och kanske är de det även senare i livet?)

 13. Skolan är världens mest konservativa arbetsplats!

  Det drabbar alla som utbildar sig.

  MKFC Stockholms Folkhögskola har startat en Facebooksida där vi bjuder in politiker, elever mm att diskutera den föråldrade skolpolitiken.

  Gå gärna med i diskussionen, det finns mycket motstånd till att modernisera/digitalisera skolan

  http://www.facebook.com/klimatsmartskola

 14. Det har forskats förhållandevis lite på det här ämnet, men av de studier som gjorts (t.ex Pisa-studien) har ingen fördel gått att utläsa, vare sig för de sk “eliteleverna” eller de “vanliga” eleverna. Trots detta tycker Allianspolitikerna med Björklund i spetsen att det känns som en bra idé. Detta är inget annat än ett mänskligt experiment, med redan hårt pressade elever som försökskaniner.

  Tror någon på fullt allvar att detta kommer leda till en bättre skola? Vad bygger ni i sådana fall det på?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s