Hälsa på mig i Expressens valstuga

Nu på söndag, den 29 augusti, står jag i Expressens valstugaSergels torg från 17:30 till 18:00. Kom gärna förbi och diskutera.

Advertisements

2 thoughts on “Hälsa på mig i Expressens valstuga

    • Eva-Lena: I ditt sista inle4gg he4r tycker jag att du idtoiff6rklarar be5de dig sje4lv och en hel rad av intresserade och potentiella ve4ljare som he4r f6ppet och e4rligt ff6rsf6ker analysera varff6r det inte ge5r bra. Vi me5ste ju kunna ha en intern debatt i (S)-forum som detta ff6r att ff6ra partiet frame5t. Det du de facto se4ger i senaste inle4gget kan tolkas som att en “riktig” sosse ska alltid lyda och he4nga okritiskt med i vad helst som ledningen se4ger.Se5dana uttalande e4r precis det som gjorde att jag bytte fre5n sossarna ff6rra valet. Det e4r ff6r mycket “inre4tta er i ledet och he5ll ke4ften”-syndrom pe5 S idag. S e4r pe5 ve4g att bli en sekt de4r man inte fe5r ha avvikande e5sikter. Sje4lvransaka dig och titta pe5 hur du sje4lv avfe4rdar all kritik fre5n Persson, Karlsson och Rosengren. Det e4r ett mf6nster inom S att gf6ra det. Det e4r de4rff6r som alltfler “sossar” faktiskt tycker att det kan vara bra med 2-3 mandatperioder i opposition ff6r att ve4dra ur dessa strukturer och fe5 en frisk och stark ledning som inte ge5tt den le5nga ve4gen genom SSU och LO. Det som jag och me5nga andra reagerar negativt mot e4r den ve4nstersve4ng som partiet har tagit. Partiet se4tter inte le4ngre le5g- och medelinkomsttagare i ff6rsta rummet utan fiskar nu rf6ster i ff6rsta hand bland invandrare och arbetslf6sa: S e4r ett bidragsparti, inte ett arbetarparti. Tyve4rr. Dessutom ogillar jag skarpt en del cyniska metoder S anve4nder ff6r att kampanja. “Valskolan” i Vivalla e4r bara toppen av isberget. Att exploatera okunniga me4nniskor som inte kan ens namnet pe5 politiska partierna och en mindre vet vad de ste5r ff6r tycker jag e4r ve4ldigt le5gt. Sen se5 e4r det en svaghet att le4gga 60% av energin pe5 att sle5 pe5 motste5ndare iste4llet ff6r att argumentera sakligt ff6r sin egen politiks ff6rdelar. De5 uppfattar vi det som att S inte har en egen politik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s