Vad en röst på Miljöpartiet i själva verket betydde

Till följd av Miljöpartiets framgångar i valet till Europaparlamentet för lite mer än ett år blev Isabella Lövin parlamentariker. Mandatet använder hon till att rösta för krav på hårdare tag mot misstänkta fildelare. En av fyra gröna ledamöter som röstade för Marielle Gallos rapport var svenska miljöpartisten Isabella Lövin. Hon anser att det är viktigt…

IPRED-lagen på is – vad händer då med datalagringen

Högsta domstolen har begärt besked från EU-domstolen om huruvida IPRED-lagen är förenlig med EU:s datalagringsdirektiv. Till dess att EU-domstolen yttrar sig och högsta domstolen därefter fattar ett beslut vet vi inte hur rättsläget ska tolkas. Det här kommer att bli mycket komplicerat. Inte bara Ephone-målet hänger i luften, utan det gör även den utredning om…

Australiensiska politiker smakar på egen medicin

I Australien har parlamentet börjat registrera de förtroendevaldas informationsinhämtning. Inte bara pornografi och spelsajter fångas upp av filtret utan även nyhetssajter. Nu kommer kritik mot att filtreringen inte fungerar som den är tänkt, som om det var okänt att internetfiltrering har dålig träffsäkerhet. Det mest anmärkningsvärda är dock inte att filtren fungerar dåligt, utan att…