Lagen och lagstiftarens intentioner är två olika saker

Bahnhof har väckt uppmärksamhet genom att lansera en teknisk lösning som kringgår kravet på datalagring.

Strategin tycks vara att leda kundernas kommunikation genom någon form av anonymiseringstjänst. Sker anonymiseringen i Sverige eller i ett annat EU-land är jag tveksam till om upplägget håller juridiskt, men det blir en fråga för domstolarna.

Det principiellt intressanta i sammanhanget är synen på hur företag och medborgare ska förhålla sig till lagstiftning. Upphovsrättslobbyn kallar Bahnhofs tilltag för ett hån mot demokratin, och anklagar internetleverantören för att “kringgå” lagstiftningen.

Samma upprörda tonläge hörde vi när internetleverantörer med anledning av IPRED kortade lagringstiden för abonnentsuppgifter.

Krav på att följa lagen ställer sig i stort sett alla bakom, men vad Bahnhofs kritiker begär är något annat. De begär att företag utöver att följa lagen ska agera för att lagstiftarens intentioner förverkligas eller, med andra ord, för att konsekvenserna av lagstiftningen ska bli de avsedda. En märklig uppfattning.

Ett analogt exempel skulle kunna vara att riksdagen inför en punktskatt på alla datorer med hårddiskar som rymmer minst 2 TB. För att slippa betala skatten slutar datortillverkarna att använda hårddiskar på över 2 TB och sätter i stället in flera mindre hårddiskar för dem som behöver mycket lagringsutrymme. Datortillverkarnas agerande gör att lagstiftaren misslyckas med uppsåtet att öka inflödet till statskassan. Har datortillverkarna därmed brustit i respekt för de demokratiska spelreglerna? Få skulle hävda det. Tvärtom utgår den ekonomiska politiken från antagandet att människor inom ramen för lagstiftningen nyttomaximerar. Det finns ingen anledning till att rättspolitiken skulle fungera annorlunda.

En fråga som motståndarna till ett fritt internet gärna får besvara är huruvida de anser att enskilda internetanvändare agerar respektlöst när de undviker datalagringen genom att använda sig av utländska anonymiseringstjänster?

Advertisements

11 thoughts on “Lagen och lagstiftarens intentioner är två olika saker

 1. Hur menar du att det är tveksamt om upplägget håller juridiskt ifall anonymiseringen sker i Sverige? Det finns ju inget förbud mot anonymiseringstjänster. Att införa det skulle vara en repression av en annan dimension än vi sett tidigare. Bahnhof ser till att de aldrig får veta vem som är vem, och det de tvingas lagra blir därmed ointressant.

  • Instämmer med avadeaux.
   Som jag har förstått det så kommer Bahnhof anonymisera mellan sitt egna nät och “resten av internet”, så att man lagrar de uppgifter man ska lagra men abbonenternas interna ip-nummer kommer inte synas utåt och Bahnhof kan inte internt se vad abbonenterna hittar på.

   Men man kan fortfarande göra kopplingen internt ip fysisk person. Och sannolikt kan man även se vilka kunder som använder vilket “publikt” ip-nummer, men dessa uppgifter är oanvändbara eftersom ett stort antal kunder kan använda samma publika ip.

 2. Nu hinner jag inte leta upp någon källa, men som jag minns saken har det diskuterats i en utredning huruvida anonymiseringstjänster ska betraktas som internetabonnemang. I så fall kan det uppstå en plikt att lagra information om inkommande och utgående IP-adresser.

  Möjligen går även detta att komma runt genom att flera användare delar utgående IP-adress eller liknande.

 3. Nåja, Karl, statliga(?) utredningar är ju inte direkt några sanningsvittnen, om man säger så. Det har vi sett mängder av exempel på, inte minst de senaste fem åren.

  Bra rutet i alla fall!

  Och en annan fråga man skulle vilja ställa till Per Strömbäck och de andra pajsarna, är om de då, i logikens namn, ställer sig på Tunisiens och Egyptens regeringars sida vad gäller “insurgenternas” kringgående av regeringarnas försök att censurera informationsflödet genom att strypa internet. Förmodligen är det väldigt olagligt där nere, att lägga upp videoklipp från oroligheterna på Youtube med mera…

 4. Hej Karl!

  Så här:

  En anonymiseringstjänst är inte anmälningspliktig (det har vi utrett noga). Det innebär att den därmed heller inte är föremål för datalagringsdirektivet. I det fall en TREDJE part driver en anonymiseringstjänst, och en ISP:s kunder angör en sådan tjänst, så kan ISP:n inte veta eller datalagra annat än mycket begränsad information om när en kund varit online, och hur länge. Det är information som i praktiken är totalt meningslös.

  Men visst, Bahnhof kommer förstås att datalagra sagda meningslösa information för att följa lagen! Absolut! Vi följer lagen! Och de kunder som vill bli datalagrade mer i detalj ska förstås få en sådan fin möjlighet – om de betalar en slant extra.

  För omintetgöra mitt resonemang måste man först lagstifta om nätanvändarnas accessbeteenden. Att t.ex. förbjuda hur enskilda kunder surfar och använder nätet kan lagstiftaren i praktiken inte göra. Eller rättelse: Det KAN man förstås göra men då är slutstationen närmast egyptiska scenarier (apropå hur stater kan få för sig att “reglera” eller stänga av internet).

  Hela branschen. Jag själv, samt olika oberoende instanser ha lyft fram ovanstående och liknande resonemang i ett otal remissvar och samtal med Justitiedepartementet de senaste åren. Men man har valt att totalt ignorera sådana synpunkter. Totalt! Man väljer därmed att negligera operatörernas konkreta invändningar, och trumfar igenom något som inte bara är illa genomtänkt, frihetligt destruktivt och direkt medborgarfientligt – utan som också skadar svenskt näringsliv och innovationskraft.

  Du är ju en av de få som satt dig in i frågan. Väck opinion inom ditt parti och få med dig andra. Kanske Maria Abrahamsson. Kanske någon i de andra partierna. Stoppa datalagringsdirektivet och lansera en frihetlig helhetssyn, där Sverige kan ta täten som IT-nation.

  Slutligen: Vi har en transparent inställning och jag har här redovisat principerna för det vi ämnar genomföra. I detaljer och enskildheter har vi dock flera ess i rockärmen. Men dessa tänker jag inte närmare redogöra för i nuläget.

 5. Hi Karl,

  Whatever the ad hoc legal situation, when it comes to fighting drone-government laws, the peoples’ will has so far proven to be the most resilient and creative.

  Which begs the question:

  Do the legislators ever ponder the futility of their efforts?

  Certain things are basic to man. From the top of my mind: Sex, food, sleep, safety – and internet freedom it would seem. When legislating against these, the effect is unsuspected, if any at all.

  So here comes the follow-up:

  Why on earth do politicians even bother to try to legislate on these issues?

 6. Hejsan Karl.

  Det finns en liten intressant parallell till detta med lagstiftarens intentioner som skulle vara intressant att få “upphovsrättsmaffians” syn på. Detta har jag kopierat från en kommentar på en annan blogg och omarbetat lite.

  Enligt lagen så har vi alla rätt att privat kopiera upphovsrättsskyddat material för eget bruk och även för en smärre krets (vi även betalar för det om vi köper skivor att kopiera till).
  Dock är det så att det finns nästan inga filmer att köpa som inte har någon form av DRM (kopieringsskydd) pålagt (och att bryta ett sådant är olagligt), när det gäller musik-CD är det nog inte lika utbrett med DRM idag.
  Är detta att följa lagstiftarens intentioner vad det gäller privatkopiering?

  Kanske de inte skall ropa så högt på andra, det kan slå tillbaka (hoppas jag)

 7. Är en lagstiftares intention legitim om den lägger grunden för att börja kartlägga i grund och botten icke misstänktas intressen och tankebanor? (Kartläggning av söksträngar till Google är oerhört avslöjande) Frågan kommer att bli brännhet nu när man börjar kunna utläsa människors tankebanor med yttre mätinstrument.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s