Juholt-effekt?

United Minds senaste opinionsmätning tyder på att Socialdemokraterna omedelbart gick upp drygt 8 procent när det stod klart att Håkan Juholt blir ny partiledare. Visserligen är det bara 246 personer som har intervjuats efter att valberedningen tillkännagav sitt förslag, men trots stora felmarginaler kan vi nog utgå från att det ligger viss sanning i statistiken.

Vad är då anledningen till att Socialdemokraterna ökar med valet av en person som få vet vem det är? Vissa skulle kanske beskriva det som en Sahlin-effekt snarare än som en Juholt-effekt.

Är det en Sahlin-effekt så är det en förskjuten sådan. Kanske finns det en väljargrupp som redan efter Sahlins avgångsbesked visste att de sannolikt skulle komma tillbaka till Socialdemokraterna, men utan att vilja sätta ner foten förrän det stod klart att hon får en acceptabel efterträdare.

Jag är tveksam till om Håkan Juholt själv spelar någon större roll. Förmodligen hade vilken kommungubbe som helst som allmänheten har ett neutralt förhållningssätt till åstadkommit samma uppgång.

Jag har under de senaste dagarna hört och läst partikollegor som tror att Juholt blir en svår konkurrent. Det tycks de basera på den presskonferens som han höll. Själv har jag svårt att se Juholts hittillsvarande insatser som särskilt märkvärdiga. Han sa att regeringen bedriver en orättvis politik och att de som står i solsken minsann borde hålla ett paraply över dem som står i regnet. Insatsen var inte direkt dålig, men lite pompös och torgmötesaktig.

Ju mer jag ser av Juholt desto mer får jag bilden av att just torgmöten och första maj-tal är hans kärnkompetens. Det kan säkert vara bra när partiarbetarna ska eldas upp inför kampanjerna, men brandtal imponerar sällan på den stora majoritet som inte tillhör den egna sekten.

Ska Juholt lyckas bör han ägna sig mindre åt agitation och mer åt att visa att han besitter sunt förnuft och en förmåga att resonera. Om han nu gör det.

Advertisements

4 thoughts on “Juholt-effekt?

  1. Framför allt går han hem hos folket utanför storstäderna. Folket utanför storstädernas medelklass är ju den stora majoriteten av Sveriges befolkning. Centerpartiet kommer få det ännu svårare om dom fortsätter att försöka bli ett hippt Stockholmsparti

    • Le4s min kommentar 31 mars 19.06 till inle4gget “Inte myeckt nytt under (S)kattesolen” pe5 Silfverstrands blogg. Dessa synpunkter passar he4r ockse5. Jag ff6rmodar att avsikten med Juholts och Weidelich’s DN-artikel var att lugna marknaden samt villae4gare i storstadsregionerna att det inte blir ne5gra tve4ra ve4nstergirar. Samt att sle5 fast att det inte e4r fult att betala ne5gon ff6r att fe5 det hushe5llsarbete, som man sje4lv inte hinner med, utff6rt. Ska vi vara avundsjuka pe5 folk som har det bra ste4llt, se5 ska vi kritisera inkomstsskillnaderna och inte hur de rika anve4nder sina pengar.Eftersom RUT-avdragen redan e4r inff6rda och utnyttjas av 3 % av skattebetalarna tror jag inte att det att skaka fram se5 ve4rst me5nga fler jobb ur hushe5llstje4nstesektorn. Ff6rutom inom e4ldreomsorgen, men de5 handlar det inte om avdrag utan om fler direkt skattefinansierade jobb. Men de5 ge4ller det att spara pe5 andra offentliga utgifter altiernativt kamma hem stf6rre skatteinte4kter e4n idag, utan att hf6ja det totala skatteuttaget per capita – alltse5 genom fler jobb inom den nettoskattebetalande sektorn. Och det e4r de4r de nya jobben i ff6rsta hand me5ste skapas – annars blir det inte heller ne5gra nya jobb inom den skattefinansierade sektorn! Dessutom ifre5gase4tter jag om det verkligen behf6vs se5 me5nga nya jobb inom ve5rd- och omsorg, som socialdemokratiska partiledningar har pe5ste5tt vaarje ge5ng de har sablat ner ff6rslag till kortare arbetstid. Den befarade bristen pe5 ve5rdbitre4den har ju hittilss inte infriats, utan tve4rtom har e4ven s-styrda kommuner och landsting sagt upp ve5rdpersonal. Sedan e4r jag ve4ldigt trf6tt pe5 anonyma moderater (?) som upprepar mantrat om se4nkta bidrag ff6r att det ska bli lf6nsamt att arbeta, varje ge5ng vi ff6rsf6ker ff6ra en serif6s debatt mellan s-ff6retre4dare och s-ve4ljare. Det ger dessutom inte fler behf6vda jobb. Utan bara ett ve4xande le5nginkomstproletariat, som hotar lf6nebildningen ff6r de mer behf6vda.Om jag vore toppolitiker eller VD i ett storff6retag skulle jag ff6rmodlgen gf6ra stf6rre nytta ff6r hela samhe4llet genom att e4gna ne5gra extra timmar e5t mitt jobb, alternativ helt enkelt vila ne4r jag e4r ledig, e4n att jaga re4tt pe5 de absolut le4gsta extrapriserna pe5 Willys. Jag skulle anste4lla ne5gon som gjorde hushe5llsarbetet e5t mig. Men vore den personen i se5 fall inte ve4rd att fe5 del av avkastningen av mitt (i se5 fall extremt hf6gavlf6nade) arbete, som jag utff6r medan han /hon skf6ter mitt hushe5llarbete?Vi ska ha ett samhe4lle de4r alla kan leva ett dre4gligt liv och har en inkomst som man kan leva pe5, och de4r alla som kan jobba har jobb, som inte bara ke4nns meningsfulla ff6r de sje4lva, utan dessutom e4r till nytta eller gle4dje ff6r ne5gon annan. De4rff6r ska Fas 3 avvecklas i ste4llet ff6r att byta namn. I de fall Fas 3-jobben verkligen e4r till nytta eller gle4dje ff6r anordaren ska Fas 3 omvandlas till riktiga jobb med avtalsenliga lf6ner, med eller utan lf6nebidrag fre5n samhe4llet.Vad jag efterlyste pe5 den Silfverstrands blogg var e5tge4rder som gf6r det mindre riskfyllt ff6r arbetsgivare att anse4lla. Men le5t oss disktutera det i ste4llet ff6r det ste4ndiga mantrat om se4nkta bidrag ff6r att pressa ut folk som ingen arbetsgivare ve5gar anste4lla med dagens regelverk, pe5 arbetsmarknaden!Grundprincipen ska helt sonika vara att arbetsgivaren ska inte ha ne5gra kostnader ff6r en anste4lld som inte e4r pe5 jobbet. c5terinff6r ge4rna det ursprungligen marxistiska begreppet “arbetskf6pare” iste4llet ff6r arbetsgivare. Den som kf6per ne5got, vill ju att det som han kf6per ska levereras. En “arbetskf6pare” ska alltid kunna betala lf6nen till den anste4llde genom att se4lja det som den anste4llde producerar med sitt arbete! De5 fe5r vi lf6nsamama och stabila ff6retag med hf6g lf6nebetalningsff6rme5ga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s